descobrim museu - Page 47

7. A l’escola després de la visita De nou ens arriba una carta del sarangi fent referència a la tasca d’investigadors que han realitzat els nens i nenes al museu i agraint-los les descobertes que han dut a terme. La proposta és de fer una carta personalitzada a cada grup on reculli les anècdotes que han tingut lloc durant la visita. És per això que es demana al professorat que redacti aquesta carta perquè sigui un recull més fidel de la visita. Després de la visita al museu, cal que, un cop a l’escola, realitzem un seguit d’activitats de recollida de la visita.* *Cada mestre realitzarà aquesta recollida segons el seu criteri depenent del grup, de l’edat dels nens i nenes... A continuació es fan unes propostes de recollida que cada mestre adaptarà a la seva manera. -Recollida referent a l’experiència, les vivències, les sensacions, les emocions que els ha despertat la visita al museu. -Recollida d’aspectes musicals relacionats amb la visita: • Els instruments que hem vist. • Relacionar les imatges de les boques amb els instruments sencers, recordar els noms dels instruments. • És un instrument que té cordes? És un instrument que necessita l’aire per sonar? És un instrument de percussió? • Parlar de les maquetes que han manipulat al museu. -Donar-los el programa de la visita (plànol guia) de l’activitat perquè el portin a casa. -Elaborar alguna mena de documentació gràfica de l’activitat per a poder-la compartir amb la resta de l’escola i amb la família. 47