descobrim museu - Page 4

1. Introducció general a totes les activitats del servei educatiu del museu de la música 1.1. Indicacions generals EL MUSEU DE LA MÚSICA DE BARCELONA El març de 2007 el Museu de la Música, després d’estar tancat al públic durant cinc anys, va obrir de nou les seves portes a L’Auditori amb una presentació totalment renovada de les seves col·leccions d’instruments i documents musicals. D’aquesta manera deixava enrere l’anterior etapa a l’antiga seu de la Casa Quadras, l’emblemàtic edifici de Josep Puig i Cadafalch en ple Eixample de Barcelona. Fent un breu resum del seu passat, començaríem per la inauguració del museu, el febrer de 1946, a la seu del Conservatori Superior Municipal de Música, al carrer Bruc de Barcelona, essent-ne el primer director Josep Ricart i Matas. Els objectius d’inici responien a un planteig científic, divulgador i educatiu, el museu com a eina complementària de la tasca docent a les aules de música, com a promotor de la recerca científica i com a divulgador del fet musical. Aquests són el tres punts bàsics de la seva filosofia que s’han mantingut i millorat fins a l’actualitat a través dels seus canvis d’ubicació. L’any 1983, les col·leccions es traslladaren al Palau modernista del Baró de Quadras, sota la direcció de Romà Escalas . Aquesta darrera etapa suposà la possibilitat de construir un discurs museogràfic més complet i de poder donar una major divulgació i obertura a la ciutat iniciant-hi una programació d’activitats i serveis dirigits als diferents públics. L’any 2002, les col·leccions del museu abandonaren la Casa Quadras per instal·lar-se provisionalment en magatzems municipals amb l’accés tancat al públic, a l’espera que finalitzés el projecte arquitectònic definitiu a l’edifici de L’Auditori. La nova exposició permanent acull prop de cinc-cents instruments de diferents èpoques i cultures, (d’un fons de més de 1.800 ) i està considerada única en l'Estat espanyol. Aquestes col·leccions es mostren a través de diferents àmbits temàtics i amb els suport d’audiovisuals que combinen música, imatge i text. El nou discurs del museu convida el visitant a aproximar-se al món de la música d’una manera directa i vivencial, i a descobrir com són els instruments. 4