descobrim museu - Page 39

Balalaica: -a quin instrument s'assembla? -el seu so i el de la guitarra són semblants? -quina forma té? -quantes cordes té? Sarinda: -com es toca? -s'assembla a algun instrument dels que hem trobat? -ens podem fixar en les decoracions. -quantes boques té? Garamut: -com es toca aquest instrument? -de què està fet? -ens l'imaginàvem tan gran? -què sembla? -a l’escola tenim algun germà petit del garamut? (caixa xinesa) -com és la boca? Totes aquestes indicacions són orientatives i cada educador/a s’entretindrà més davant d’un instrument o d’un altre segons els interessos del seu grup i segons com els vegi en aquell moment. Com hem dit ja anteriorment, l’educador pot fer una selecció d’aquests instruments i no observar-los tots. 39