descobrim museu - Page 36

El missatge que voldríem transmetre als infants en aquests espais és que, el museu ens acull, ens obre les seves portes, ens deixa observar i escoltar els seus instruments, doncs nosaltres li regalarem el nostre moviment. Dividirem els nens en dos grups, (els podem portar fets de l’escola), uns ballaran a la vitrina del Renaixement i els altres a la vitrina del Barroc. Als nens i nenes que ballin a la vitrina del Renaixement (vitrina 5-6) els donarem unes cintes que volen simbolitzar el so de les diferents veus que sorgeix en les músiques d’aquest moment amb el naixement de la Polifonia. La resta del grup, que seran els qui ballaran a les vitrines del Barroc, es col·locaran asseguts a terra als laterals de la vitrina, de manera que puguin observar tant la projecció audiovisual com el moviment dels seus companys. Els nens i nenes que ballin a les vitrines del Barroc (vitrina 7), tindran uns mocadors amb puntes. Són unes vitrines plenes d’estímuls visuals i sonors. Amb l’ajut d’una activitat de moviment, però que a la vegada és una activitat dirigida, ens pot ajudar a captar tots aquest estímuls plens de sensacions. Aquest activitat també ens pot ajudar en tenir imatges concretes d’activitats que hem realitzat al museu i poder posar paraules un com en parlem de nou a les aules. En aquesta activitat hem de tenir molt en compte les recomanacions següents: -Just abans d’entrar a l’espai interior de les vitrines, recordarem als nens i nenes que hi han d’entrar amb molt de silenci. -Els recordarem que uns ballaran i els altres observaran. -Primer farem entrar els nens i nenes que observaran, els farem seure al lloc indicat i després entraran ja en moviment els nens i nenes que faran ballar l’element. -Hem de tenir en compte que en cap cas es poden fer ni salts ni moviments forts ja que per a la bona conservació dels instruments no hi poden haver vibracions del terra, ni hi pot haver cap impacte amb les vitrines. 36