descobrim museu - Page 27

-Reproduir les escenes imitant la posició i les postures dels personatges. -Recordar diferents moments reals que han viscut els nens i nenes relacionats en activitats musicals, com pot ser un concert, un cercavila, un ball de plaça... -Observar els diferents materials plàstics en què s’han realitzat i quins deuen ser els estris que han fet servir els artistes. -Relacionar les imatges amb els fragments musicals. 5. Al museu: la visita • 5.1.Descripció La visita que proposem consta de diferents activitats successives que tindran lloc cadascuna d’elles en diferents àmbits del museu. La durada màxima recomanada de l’activitat és de 50 minuts. Activitat Espai Objectius Material Tem ps Primera Sala -Centrar el grup en Aquí trobem la 10 reunió interactius l’espai i en l’activitat. capsa amb tot el min material per fer la visita. Sarangi, Bosc sonor on ets? -Passejar per aquest -Plànol del 5 bosc sonor observant museu (1 o 2 min els instruments per tot el grup). exposats i escoltant la música que hi sona, per tal de localitzar el sarangi. Ballem? Espais del -Impregnar-nos global de -Bossa Renaixemen l’ambient t i el Barroc museu a través de -Bossa de 10 del cintes. l’expressió corporal. min de mocadors. -Escoltar les músiques 27