descobrim museu - Page 26

Le concert de Nicolas Tournier, se situa en l’època del Barroc, moment on la millora de la tècnica de construcció d’instruments permet composicions musicals més complexes. Aquesta pintura recull diferents instruments musicals en un ambient intimista i domèstic i sembla que és força fidel als instruments de l’època. Es poden observar alguns instruments que recorden una viola de gamba, una espineta, un violí i un llaüt. Podreu trobar més referències a les adreces web. Vitrina 7 Le concert, Nicolas Tournier Museé de Louvre http://www.filomusica.com/filo15/eli.html http://www.er.uqam.ca/nobel/slnf/Iconographie/J oconde/TournierNicolas.m.jpg • Proposta d’activitats per a fer amb les imatges. Cada imatge la presentarem independent l’una de l’altra. Més endavant les podrem comparar entre elles. -Fer una primera observació de les imatges escoltant la música. Aquestes imatges són un suport de les èpoques en què se situen les vitrines, no tant d’una reproducció fidel del fragment musical. -Observar i reconèixer alguns elements de les imatges: els instruments, els personatges, la roba que porten... -A partir del caràcter de cada imatge, parlar de les sensacions que ens provoquen i imaginar-nos què podia passar en el moment de la seva representació. Parlar de l’estat anímic dels personatges: el moviment i el dinamisme festívol de la Cantoria en oposició al caràcter més solemne que podem intuir en el concert. 26