descobrim museu - Page 25

LES IMATGES DE LES VITRINES Hem triat dues imatges, una per a cadascun dels àmbits: Àmbit de Renaixement: La cantoria de Luca della Robbia. 1431-1438. Museo del Duomo. Florència. Àmbit del Barroc: Le concert, Nicolas Tournier. 1600-1660. Museé de Louvre. Aquestes imatges les podeu aconseguir a través de les adreces web que s’adjunten i imprimir-les a la mida més adient per a vosaltres. La cantoria de Luca della Robbia és molt interessant. La imatge completa de tota l’obra és poc significativa, però les quatre pastilles que hi ha a la part superior són molt boniques. Es veuen diferents escenes molt dinàmiques al·lusives a situacions musicals. Cada quadret és un grup instrumental diferent. Concretament hem escollit la imatge d’un grup de nens i d’adults ballant amb uns panderos i un flautí. El fet que sigui un relleu sobre marbre també el fa interessant perquè és un material i una tècnica diferent del les obres plàstiques que generalment es presenten a les escoles. Vitrina 5-6 La cantoria de Luca della Robbia http://www.melissaomarkham.com/images/ cantoria.jpg http://arte.observatorio.info/2008/05/cantor ia-de-la-catedral-de-florencia-lucca-dellarobbia-1431-1438/ 25