descobrim museu - Page 18

S’han acabat les pistes referents al sarangi. Però ara se'ns planteja un altre interrogant. El pont del sarangi ens diu que viu al Museu de la Música. Què és el Museu de la Música? On deu ser? Podem tornar a implicar les famílies en la recerca d’informació. De vegades pot resultar complicat implicar-hi les famílies però podem aprofitar aquesta oportunitat per demanar a algun curs superior si ens poden ajudar a buscar aquesta informació. Model de carta que es podria enviar a les famílies (també pot ser el mateix grup classe qui elabori la carta per realitzar o fer la demanda) Benvolguts pares