descobrim museu - Page 13

Carta 1 Material que arriba: - Carta 1 - Imatge de l'animalet del pont del sarangi En aquesta carta establim un primer contacte amb aquest personatge. La llegirem posant un xic de misteri i deixarem que observin bé la imatge d’aquest animaló, perquè, un cop al museu, per trobar-lo cal buscar-lo amb deteniment, no és fàcil de trobar-lo ja que es tracta d’una peça petita i als ulls dels nens queda massa enlairada. Provocarem la curiositat dels nens i les nenes i, amb les seves intervencions, els convidarem a especular sobre quin tipus d’animal pot ser. És interessant anar remarcant que són uns investigadors i unes investigadores. És interessant recollir per escrit les idees que aportin els nens i nenes i enganxar-les en el llibre desplegable junt amb la carta i la imatge. Mostra de la carta n. 1 13