descobrim museu - Page 12

4.4. Activitats 4.4.1. LA CORRESPONDÈNCIA DEL PONT DEL SARANGI A l’escola progressivament i en diferents moments hi arribaran pistes, cartes, imatges, audicions, per engrescar-nos en la descoberta i preparar la nostra visita al museu. El mestre o la mestra pot crear, en el moment i amb la periodicitat que consideri oportú, la situació fictícia que el carter ens ha portat una carta per la nostra classe: ens la pot portar el conserge, la podem trobar en un lloc ben visible de la classe, pot estar dins d’un sobre més gran amb el nom de la nostra classe... Totes aquestes cartes i materials que arriben, més les activitats de recerca que proposeu als nens i nenes es poden anar enganxant en el llibre desplegable. El contingut de les cartes, és a dir, la informació que ens va arribant referent als instruments, al museu... la podem graduar segons el grup d’edat dels nens i les nenes. La primera imatge i la segona que arriben acompanyant les primeres cartes corresponen a dues parts d’un instrument, però no és fins més endavant que els alumnes ho descobriran. Es pretén desvetllar la curiositat i parlar-ne tot fent hipòtesis del que pot ser abans de presentar les imatges. La tercera pista, l’audició, ens portarà definitivament a descobrir que es tracta d’un instrument. Però, com deu ser? Com ens l'imaginem? 12