descobrim museu - Page 11

FOTOGRAFIES DE LES “ BOQUES” DELS INSTRUMENTS A l’hora de fer una selecció de quins instruments volíem que els nens i nenes observessin amb detall al museu, s’han escollit instruments de les diferents famílies: corda, vent i percussió i que tinguessin unes “boques” (obertures acústiques) suggeridores i interessants. A l’escola arribaran fotografies de les boques d’aquests instruments: trompa, contrabaix, buccèn, balalaica, guitarra, sarinda i garamut. FOTOGRAFIES DELS INSTRUMENTS SENCERS Aquestes fotografies no s’utilitzaran fins després de la visita. Un cop al museu hagin localitzat els instruments a partir de la imatge de la boca, podrem observar la fotografia de l’instrument sencer i relacionar-les. CD AMB MÚSIQUES Fragments de música on sonen els instruments abans esmentats i també el sarangi. A través de les imatges i del so es vol provocar que els nens i nenes facin hipòtesis sobre aquests instruments. En aquest CD també hi haurà algun fragment de música de les que es poden escoltar a les sales del museu on es desenvolupa la visita. LLIBRE DESPLEGABLE Aquest llibre és un suport desplegable on es podrà enganxar les imatges i les pistes que van arribant a l’escola, així com les aportacions que es van recollint al llarg de la investigació. A més de ser un espai visual a classe té un altre objectiu molt important. Quan el mestre o la mestra ho decideixi aquest material serà un llibre viatger perquè se’l puguin emportar els nens i nenes i compartir-lo amb les famílies. 11