descobrim museu - Page 10

4.2. OBJECTIUS -Motivar els alumnes per a la visita. -Desvetllar-los l’interès per investigar i descobrir. -Crear moments de conversa en relació amb les cartes, amb les imatges o amb les músiques que ens arriben. -Observar les imatges de parts d’un instrument i fer hipòtesis de com deu ser. -Escoltar fragments de música on sonen els instruments que descobriran al museu H