Den store omstilling Omstillingsguide - Page 8

H VA D G Ø R V I N U ? / D E N S T O R E O M S T I L L I N G GRØNNE HÅNDVÆRKERE V I ND E R I DISTR IKT B O R NHOLM Grønne håndværkere skaber omstilling på Bornholm Om projektet Med efteruddannelsen ”Grøn håndværker” er der for alvor kommet gang i det grønne byggeri på Bornholm, og i dag har 146 håndværkere svarende til mere end en fjerdedel af alle øens håndværkere taget det fire uger lange kursus, der er Danmarks grundigste inden for branchen. Ideen til den grønne efteruddannelse opstod kort før klimatopmødet COP15 i København i 2009, hvor Bygge- og anlægsklyngen på Bornholm opfordrede øens udviklingscenter, Business Center Bornholm, til at lave en undersøgelse af branchens interesse for grøn omstilling og behovet for grønne kompetencer i byggebranchen. Tilbagemeldingen var klar – man så et markedspotentiale i grønt byggeri, men kompetencerne manglede. Uddannelsen var oprindeligt tænkt som et kompetenceløft til arbejdsløse håndværkere, men efter at de bornholmske håndværksmes- Fakta tre har fået mulighed for at profilere sig på den såkaldte ”Grønne liste”, er kursets blevet voldsomt populært blandt de håndværkere, der allerede er i arbejde. For at stå på listen skal virksomhedens mester selv være Energivejleder, ligesom han skal have grønne håndværkere ansat. I dag er 25 bornholmske byggevirksomheder på den Grønne liste. For at skabe efterspørgsel på de grønne kompetencer inden for byggefaget har Bornholms Miljø- & Energicenter samtidig sat gang i en kampagne, der skal skabe opmærksomhed hos de bornholmske husejere om fordelene ved at renovere energirigtigt og bæredygtigt. I første omgang er 50 husejere blev tilbudt et grundigt energitjek, og det betyder, at de grønne håndværkere mærker en markant stigende efterspørgsel efter deres nyerhvervede kompetencer, da hvert energitjek i gennemsnit har medført energirenoveringer for 110.000 kroner pr. husstand. SIDE 8 I dag står 25 bornholmske byggevirksomheder på den grønne liste (http://www.groenliste.dk), og i alt 146 håndværkere har indtil videre gennemført uddannelsen. Samtidig har det vist, at af de ledige håndværkere, der har taget uddannelsen til Grøn håndværker, er mellem 82 - 92 procent efterfølgende kommet i beskæftigelse. Det er muligt for håndværkere at rejse til Bornholm og tage en Grøn håndværker uddannelse. På Campus Bornholms hjemmeside: www.campusbornholm.dk eller på www.groentbyggeri.dk kan man se, hvornår de næste kurser udbydes. Er man selv interesseret i at udvikle noget lignende, deler Campus Bornholm gerne ud af erfaringerne. Kontakt Eva Højmark på 60 12 18 12 eller mail til: eh@cabh.dk.