Den store omstilling Omstillingsguide - Page 24

H VA D G Ø R V I N U ? / D E N S T O R E O M S T I L L I N G HVAD ER GRØN OMSTILLING? Vi har spurgt fire personer, der alle er engagerede i den grønne omstilling, hvad de ser af muligheder og forhindringer, og hvad de selv gør Vi skal tænke langsigtet Danmark skal være pilotprojekt – Hvad er grøn omstilling for dig? »Vi skal grundlæggende ændre måden, vi tænker vækst på. Vækst skal være baseret på en mere effektiv udnyttelse af vores ressourcer og energi. Vi skal have en langsigtet vision om at gøre os uafhængige af fossile brændsler. Endelig skal vi beskatte det rigtige og dermed sørge for at fremme de teknologier og løsninger, vi ønsker at basere os på.« – Hvad er den største forhindring for udviklingen af et bæredygtigt samfund? »At vi forstår, at business as usual ikke er en mulighed, og at det får store konsekvenser for os mennesker, hvis vi ikke omstiller. Men selvom vi udmærket ved, at vi er nødt til at opstille meget langsigtede mål, er både medier, virksomheder og politikere fokuserede på de kortsigtede løsninger. Særligt under krisen har der været en tendens til at tænke meget kortsigtet. Vi er også nødt til at tænke på tværs af sektorer. Det nytter ikke at tale om grøn omstilling, som var den et særskilt hjørne af økonomien. Bæredygtighed skal tænkes ind centralt i økonomien. Og så skal vi selvfølgelig have borgerne med. De skal kunne se sig selv i den grønne omstilling – at det ikke er alt for omkostningsfuldt og besværligt.« – Hvad er det mest positive tiltag i Danmark lige nu? »At vi har en energiaftale, der nyder bred støtte i Folketinget, og at der er en forståelse af, at der skal gennemføres en fundamental omstilling. Og så synes jeg, at det er positivt, at der virkelig er gang i omstillingen ude i kommunerne, ligesom det er positivt, at mange af vores mest succesrige virksomheder leverer i forhold til den grønne omstilling.« – Hvilket råd vil du give politikerne? »At bevare overblikket og tænke ud over deres egen tid og frem mod de kommende generationer. Og så skal de turde sætte mål – vi har set, at det er det eneste, der virker.« – Hvad gør du selv? »Jeg prøver at få EU til at sætte nogle klare mål. Det er det vigtigste, jeg kan gøre: forsøge at skabe nogle rammer på europæisk plan, også selvom alle kan se, at det er op ad bakke lige nu.« – Hvad er grøn omstilling for dig? »Jeg tror ikke, at løsningen er at fokusere på det, vi gør forkert, men at inspirere hinanden til at se de muligheder, der kunne være ved at leve anderledes. Omstillingen handler om en lang række ændringer i vores måde at tænke på, og jeg tror, at det vigtigste redskab er at visualisere reelle og attraktive alternativer.« – Hvad er den største forhindring for udviklingen af et bæredygtigt samfund? »En af de største udfordringer for omstilling er at skabe tilstrækkeligt stærke samarbejder på tværs af sektorer. Vi må lære at se nye løsninger og ’kortslutte’ de steder, hvor vi har huller i dag. Det er nødvendigt, at både politikere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og græsrodsbevægelser i højere grad lærer at udnytte hinandens ressourcer.« – Hvad er det mest positive tiltag i Danmark lige nu? »Jeg synes, at der er ekstremt mange positive tiltag, og jeg kunne godt tænke mig, at der blev rettet mere opmærksomhed mod de mange nytænkende lokalprojekter rundtomkring i landet, som med fordel kunne skaleres op.« – Hvilket råd vil du give politikerne? »Vi skal blive bedre til at markedsføre Danmark som et foregangsland. Vi har mange løsninger, projekter, teknologier og en innovativ arbejdsform, som kan inspirere andre lande. Danmark har en enestående mulighed for at fungere som pilotprojekt for fremtidens samfund, og det bør politikerne i langt højere grad bør tage alvorligt og stile efter.« – Hvad gør du selv? »I SustaIN (Sustainable Initiatives Network, red.), et netværk af bæredygtige initiativer i Danmark, søger vi at motivere virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og borgere til at samarbejde om bæredygtige projekter. Vi har afholdt bæredygtighedsfestival i Aarhus, og i september kom den til København. På sigt vil vi udbrede bæredygtighedsfestivalen til andre lande i Europa.« Connie Hedegaard, EU’s Klimakommisær • Miljøminister 2004-2007 • Minister for nordisk samarbejde 2005-2007 • Klima- og energiminister fra 2007-2009 • Minister med særligt ansvar for FN’s klimatopmødet COP15 i København i 2009 Nikoline Høgsgaard, Aktivist i SustaIN • Initiativtager til bevægelsen Aarhus Sustainability Network, der nu hedder SustaIN, da bevægelsen har bredt sig ud over Aarhus’ kommunegrænse • Uddannet antropolog SIDE 24