Den store omstilling Omstillingsguide - Page 14

H VA D G Ø R V I N U ? / D E N S T O R E O M S T I L L I N G INNOVATION FUR V I ND E R I DISTR IKT MID T & VE ST Fur i forandring Om projektet Innovation Fur er et privat-offentligt samarbejde mellem borgerne på Fur, Skive Kommune og energiselskabet EnergiMidt, hvor den fælles vision er at skabe en mini-model af fremtidens bæredygtige velfærdssamfund på Limfjordsøen – til inspiration for andre lokalsamfund i Danmark og udlandet. Projektet arbejder derfor med tre overordnede spørgsmål: • • • Hvordan kan vi mindske CO2 udslippet og derved sikre en bæredygtig udvikling for vores børn og børnebørn? Hvordan kan nye teknologiske landvindinger hjælpe os med at skabe et grønt og effektivt velfærdssamfund? Hvordan kan vi motivere borgere til at vælge energirigtige og bæredygtige løsninger? Udgangspunktet er, at Danmark står over for en række energimæssige og velfærdsmæssige udfordringer. Afhængighed af fossile brændsler som kul, olie og gas er én af de største, og derfor vil Furs borgere bevise, at øen isoleret set kan blive helt uafhængig af fossil energi i 2029. Det kræver ikke blot nye energikilder, men også at det eksisterende el-net kan bære langt mere strøm end i dag. Derfor deltager Fur som testområde i et fælles europæisk projekt, der har til formål at udbygge fremtidens smarte energinet, SmartGrid. Mange af de løsninger, der arbejdes med, handler om at implementere en række konkrete og borgernære tiltag som eksempelvis energitjek af husstande, undervisning i vedvarende energikilder, workshops for borgergrupper, informationsmøder og mulighed for deltagelse i forskellige forsøg med grøn teknologi. Derfor har Innovation Fur nedsat en række borgergrupper, hvor borgerne på Fur er med til at definere de forskellige projekter. Det betyder, at de bliver relevante for borgerne og ikke mindst; mere realistiske. Fakta Projektet har tre fokusområder: Udvikling af velfærdsteknologi, grønne energikilder og installering og test af det intelligente elnet, Smart Grid. I dag udgør andelen af energi reduceret via solceller på Fur 6,4 procent af den samlede energi i produktion, mod tre procent i gennemsnit på landsplan. Projektet støttes med i alt 10,28 mio. kroner fra blandt andet EU’s SmartGridprojekt, Energinet.dk’s fond til forskning og udvikling: ForskEL, Furs egne fonde samt Rent-liv-puljen. Projekt Innovation Fur blev skudt i gang i 2011, og målet er, at Fur skal være en CO2-neutral ø inden udgangen af 2029. Foreløbigt har Fur-borgeren sparet 19 procent af el-forbruget og otte procent på varmen. Samlet giver det en energibesparelse på 10 procent. SIDE 14 Artikel om projektet: http://www.information.dk/470328