Deltex 2017 Podzim - Page 9

Deltex

č. 1/2017

9/16

Studijní obory

Anglický jazyk

Ekonomika a účetnictví

Český jazyk a literatura

Chemie, biologie, ekologie

Fyzika

Společenské vědy

Matematika

Tělesná výchova

Všeob. vzděl. př. CELKEM

předmět

VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY

počet hodin týdně

1.

4.

3.

2.

celkem

12

18

14

6

4

2

6

8

72

3

5

4

4

2

2

-

2

22

3

5

3

2

2

-

2

2

19

3

4

4

-

-

-

2

2

15

3

4

3

-

-

-

2

2

16

ročník

Maturitní seminář MA/AJ

2

-

-

-

2

Společné předměty

Internetový marketing

Praktický marketing

Profil. předměty CELKEM

Komunikace

Cvičení z poč. grafiky

předmět

INTERNETOVÝ MARKETING

počet hodin týdně

1.

4.

3.

2.

celkem

4

4

6

2

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

3

-

8

2

1

3

2

8

ročník

Profilující předměty

ro všechny příznivce technologií, kteří v sobě navíc ukrývají uměleckou či lehce kreativní duši, je na míru vytvořeno zaměření Interne-

Internetový marketing

dynamický obor s budoucností

Zaměření:

tový marketing. Ve spolupráci s pardubickou spo-lečností eBRÁNA, která je v oblasti internetového marketingu špičkou, vznikla kombinace spojující kvalitní výuku informačních technologií s prvky in-ternetového marketingu. Absolvent s přehledem zvládne vytvořit účinný reklamní text, získá pokro-čilé grafické dovednosti či základy fotografie a své komunikační schopnosti rozvine v oblasti klasické-ho marketingu a obchodu.

P

Jací jsou naši studenti? Z dobrých děláme výjimečné.

bsolventi našeho oboru mohou říci: „Umím programovat v jazyce C#, znám HTML, CSS, JavaScript, PHP pro vytváření webových stránek. Z databází umím pracovat s MySQL, MS SQL serverem a mám základní znalosti Oracle. Umím pracovat s vektorovou i rastrovou grafikou. Kromě obyčejných pra-

Co budu umět?

Přijímací řízení

etos budeme opět otevírat 2 třídy a díky tomu přijmeme do prvního ročníku 52 studentů. Hodnotíme výsledky u přijímacích zkoušek (ČJ, MA), doložený zájem uchazeče o obor (výsledky

v soutěžích, vlastní práce,...) a známky z vybraných předmětů z obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí

Špičky vyhrávají soutěže, dostaneme je do přestižních společností, případně pomůžeme s proražením ve startupových inkubátorech,

Ti "normální" se naučí to, co je v budoucnu velmi ale velmi dobře uživí.

Až do průměru 1,8 je na škole prospěchové stipendium.

covních stanic umím konfigurovat i servery, zrealizovat firemní počítačovou síť včetně jejího zabezpečení a připojení na internet. Mluvím velmi dobře anglicky a samozřejmě na počítači píšu všemi deseti.“

soutěž StudNET kategorie: Komunikační strategie,

nová média

JEDINÁ ŠKOLA V ČR!

výuce našeho oboru budete potřebovat notebook. Stane se vaším výrobním nástrojem, jako je pro zedníka lopata. Pokud máte svůj vlastní, není co řešit. V opačném případě vám škola nabídne pronájem notebooku od Lenova s kompletním servisem hardwarových i softwarových komponent

Školní notebook

po dobu studia a navíc s pojistkou proti náhodnému poškození nebo krádeži. S poslední splátkou přechází notebook do vašeho vlastnictví.

9. ročníku. Podrobnosti najdete na www.DELTA-skola.cz).