Deltex 2017 Podzim - Page 8

Studijní obory

Deltex

č. 1/2017

8/16

Základy databází

Písemná a el. komunikace

Programování

Linux

Internetové prezentace

Počítačové systémy a sítě

Výpočetní technika

Seminář k matur. projektu

Předměty ICT CELKEM

předmět

PŘEDMĚTY ICT

počet hodin týdně

1.

4.

3.

2.

celkem

4

2

10

10

4

4

3

1

40

2

-

3

2

-

-

3

-

10

2

2

3

2

2

-

-

-

13

-

-

2

3

2

2

-

-

9

-

-

2

3

-

2

-

1

8

ročník

Databázový server

Programování .NET

Cvičení z fyziky

Internetové aplikace

Vývoj webů

předmět

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

počet hodin týdně

1.

4.

3.

2.

celkem

5

2

2

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

3

2

2

2

2

-

2

ročník

Profilující předměty

Počítačová grafika

-

2

-

-

2

Profil. předměty CELKEM

-

-

8

8

16

dborná výuka IT předmětů byla navržena tak, aby optimálně propojovala kvalitní teo-retickou výuku s praxí. Ze spolupráce školy

Obor: Informační technologie (18-20-M/01)

Správce informačních systémů

programování na nejvyšší úrovni

Zaměření:

O

s UNICORN, a.s., největší českou společností vyví-jející zakázkový software, se zrodil program zamě-řený na hledání největších talentů z oblasti pro-gramování a IT. Nosné odborné předměty a většinu maturitních projektů vedou odborníci z branže

a jsou připraveni předat studentům maximum.

A

L

K