Deltex 2017 Podzim - Page 7

Deltex

č. 1/2017

7/16

Certifikace

témů, které jsou na databázích postaveny.

V rámci Oracle Academy mohou studenti školy DELTA získat certifikáty:

Database Foundations (principy databází) a

Database Design and Programming with SQL

(návrh databází a programování v SQL)

Oba certifikáty mohou získat na úrovni absolvo-vání kurzu nebo složení závěrečné zkoušky.

O

racle Corporation je největší databázová společnost na světě. Zabývá se vývojem databázových strojů i podnikových sys-

D

ELTA je členem Microsoft Imagine Acade-my, díky čemuž mají její studenti přístup ke všem digitálním studijním materiá-

lům k produktům Microsoftu. Studenti jsou

připravováni na základní zkoušky Microsoft Office Specialist a Microsoft Technology Associate. Dále mohou skládat i všechny technologické certifikace Microsoftu. Studen-tům, kteří mají složeny patřičné certifikáty, jsou zkoušky uznány v rámci části praktické maturity.

E

uropean Computer Driving Licence, tzv. Evropský "řidičák" na počítač, potvrzuje, že je jeho držitel schopen efektivně ovládat

výpočetní techniku. Zkouší schopnosti z oblasti práce s kancelářským balíkem, ale i schopnost ovládat internet a různá mobilní zařízení na nadstandardní úrovni. Certifikace ECDL jsou často vyžadovány zaměstnavateli (především ve státní správě) v rámci přijímacího řízení.

Academy je celosvětový vzdělávací program pro výuku síťových specialistů. Studentům absolvo-vání kurzu výrazně pomáhá při hledání zaměst-nání v oblasti počítačových sítí a jejich zabezpe-čení.

V rámci CISCO akademie získávají studenti školy DELTA certifikát Networking essentials, který je vstupní branou pro studium vyšších úrovní těchto certifikací.

S

polečnost CISCO je lídrem

v oblasti počítačových sítí. Program CISCO Networking

Nejen maturita,

ale i mezinárodní certifikáty