Deltex 2017 Podzim - Page 16

Interaktivní dny otevřených dveří:

rozvrh plný odborných předmětů

a zajímavých přednášek. Přijďte za námi přímo do výuky!

Termíny: středa 8. 11. 2017 8:00 - 13:00

Tel.: 466 611 106, (173)

Mob.: 605 192 007

e-mail: info@delta-skola.cz

www.delta-skola.cz

GPS: 50°2'1.824''N, 15°47'25.353''E

Klasické dny otevřených dveří: prezentace oborů, ukázka prací studentů, možnost osobních konzultací, prohlídka vybavení školy.

Termíny: sobota 25. 11. 2017

a sobota 13. 1. 2018 vždy 10:00 - 13:00

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o., Ke Kamenci 151, 530 03 Pardubice

Dny otevřených dveří

DELTEX, občasník, ročník 4, číslo 1

Adresa redakce: Ke Kamenci 151, 530 03 Pardubice, e-mail: deltex@delta-skola.cz, http://deltex.delta-studenti.cz

Šéfredaktor: Petr Zerzán, hlavní editor: Jiří Formánek

e-mail na členy redakce: jmeno.prijmeni@delta-skola.cz

středa 6. 12. 2017 8:00 - 13:00