Deltex 2017 Podzim - Page 13

Deltex

č. 1/2017

13/16

Co se děje po škole?

Kroužek fotografování

D

obrá fotografie je jedním z pilířů internetového marketingu. Fotoateliér kroužku je studen- tům přístupný i po vyučování pro jejich vlastní projekty. Škola se snaží všemožně podporo-vat studentskou praxi (třeba tvorbou virtuální prohlídky rypadla v povrchovém dole Bílina).

To nejsou marťani, i když to tak trochu může vypadat. To si jen na kroužku fotografie hráli s kouřem, světlem a dlouhou expozicí. Výsledky byly někdy až mysteriózní.

Kroužek probíhá každou středu.

Kroužek fotografování

D

obrá fotografie je jedním z pilířů internetového marketingu. Fotoateliér kroužku je studen- tům přístupný i po vyučování pro jejich vlastní projekty. Škola se snaží všemožně podporo-vat studentskou praxi (třeba tvorbou virtuální prohlídky rypadla v povrchovém dole Bílina).

Pilotní škola Laboratoří internetu věcí

se celé září učilo pracovat s novými technologi-emi IBM. Nyní pracují na společném projektu me-teostanice ovládané přes webovou aplikaci, která bude naměřená data zapisovat na internet.

5.000 - 15.000,- Kč na vlastní projekt

Ve druhém pololetí si týmy navrhnou vlastní pro-jekty a dostanou k dispozici pět až patnáct tisíc korun na součástky. Že by se zrodilo nějaké samo-řiditelné vozítko typu Tesla?

Robotika

Na DELTĚ funguje kroužek robotiky již čtvrtým rokem. A jelikož se o robotiku i internet věcí bu-dou zajímat ti samí studenti a odvětví se vzá-jemně doplňují, rozhodli jsme se kroužky spojit do jediného. Uvidíme, zda jeho návštěvníci bu-

dou dosahovat podobných úspěchů jako klasičtí "roboťáci" (např. 2. místo z 12. ročníku mezinárodního robotického dnu v Praze nebo 4. místo z ústředního kola soutěže RoboRave 2016).

O

d 1. září se soukromá škola DELTA stala jednou ze tří pilotních škol laboratoří internetu věcí IBM. Pět tříčlenných týmů

- kroužek pro nadšence

Výukou to na DELTĚ nekončí

V

ýuka na DELTĚ je fajn, ale ta pravá zábava přichází teprve odpoledne. Začínají zájmové kroužky a je z čeho vybírat. Není to nic povinného, přesto tam chodí víc než polovina

všech studentů. Prostě je to baví.

Kroužky:

Programování embedded systémů (Arduino, BBC micro:bit, Rapsberry Pi,... - zkrátka vše, od čeho potřebujete nějakou logiku, ale nechcete k tomu připojovat velký počítač),

IBM IoT technologie IBM, jak "chytré věci" připojit k internetu,

Robotika, tam se staví a programují roboty na různé soutěže (Olympijské robotické hry, RoboRave, Ketchup House,...),

CISCO Networking Academy, koho baví trošku se podívat po cizích serverech a trošku si po síti něco vyzkoušet, tomu se tady bude líbit. A ještě to celé končí celosvětově uznávanými certifikáty.

Wednesday's IT English. Dlouho jsme přemýšleli, jak nejlépe uchopit IT English. Nakonec jsme zvolili formu "učení

se navzájem". Každý, kdo dělá na nějakém zajíma-

vém projektu, si připraví jeho prezentaci v anglič-

tině pro ostatní. Sám si bude zlepšovat prezentační

dovednosti a obohatí slovní zásobu svých spolužáků.