Deltex 2017 Podzim - Page 12

Soutěže

Deltex

č. 1/2017

12/16

Úspěchy ve školním roce 2016-17

Přes 20% studentů soukromé střední školy DELTA dokázalo v loňském roce v některé ze soutěží postoupit do ústředního kola nebo se umístit do 3. místa v kole krajském.

10 x pamětní list Magistrátu pro nejlepší studenty Pardubic,

EXPO SCIENCE AMAVET 2017:

účast na světovém finále INTEL ISEF

Las Vegas (USA),

speciální cena Českého svazu vědeckotech-nických společností,

postup 2 IT projektů do ústředního kola,

Soutěž MŠMT v programování - 31. ročník:

2. místo v ústř. kole, (2x postup do ústř. kola),

1. místo v obou kategoriích v krajském kole,

Czech StudNET Awards 2017:

3. místo na RoboRAVE, v kateg.: Hašení ohně,

Jak se DELTA stará o talenty

- přivedli Pepu k soutěžím (EXPO SCIENCE AMAVET,

soutěž v programování),

- připravili individuální studijní plán a domluvili spolu-

práci s Ústavem technické a experimentální fyziky,

kam Pepa jezdí každé pondělí bádat místo školy,

- domluvili spolupráci s Univerzitou Pardubice a přístup

k elektronovému mikroskopu,

- pomohli Pepovi domluvit spolupráci s Dopravním

podnikem na zabezpeční systému pardubických karet.

Jak se DELTA stará o talenty?

podpora na soutěžích (EXPO SCIENCE AMAVET,

soutěž v programování a další dle zaměření studenta),

podpora praxe při studiu (např. pomoc Pepovi s domlu-vou spolupráce s Dopravním podnikem na zabezpeční systému pardubických karet).

spolupráce s vědeckými institucemi (Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT, FEI Univerzita Pardubice)

příprava individuálního studijního plánu (např. Pepa každé pondělí místo školy bádá v ústavu v Praze)

za posl. 4 roky získala DELTA 7 vítězství z 8,

další 4 umístění v TOP5 v krajském kole,

Robotické soutěže:

účast na Robotics Olympic Games,

Washington (USA),

hlavní cena společnosti Foxconn,

1., 2., 3. místo v kategorii Nová média,

2. místo v kategorii Mobilní aplikace,

BusinessPoint 2017: 4. místo v ústř. kole