De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 9 - Page 6

Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl 6 Week 9 Dinsdag 26 februari 2019 NIEUWLEUSEN ZONDAG 3 MAART Protestantse gemeente Grote kerk 10.00 uur: ds. G.A. Trouwborst Maranathakerk geen dienst Ontmoetingskerk 10.00 uur: ds. M. Develing, tienerdienst 19.15 uur: Taizé-viering Unser Unser Unser Herz Herz Herz wollte wollte wollte dich dich dich halten halten halten unsere unsere unsere Liebe Liebe Liebe dich dich dich umfangen umfangen umfangen unser unser unser Verstand Verstand Verstand musste musste musste dich dich dich gehen gehen gehen lassen lassen lassen * Schilderwerk * Behangwerken * Behangw erken * Glas Service * Glas Service * BTW v.a. 6%! * BTW v.a. 6%! Schildersbedrijf Brouwer bv Schildersbedrijf Dalfsen, (0529) Brouwer 43 17 35 bv * Schilderwerk * Behangwerken * Behangw erken * Glas Service * Glas Service * BTW v.a. 6%! * BTW v.a. 6%! Schildersbedrijf Brouwer bv Schildersbedrijf Dalfsen, (0529) Brouwer 43 17 35 bv Dalfsen, (0529) 43 17 35 Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl Gereformeerde kerk vrijgemaakt (De Voorhof) 9.30 uur: ds. L.H.Th. Kooij 14.30 uur: ds. G. Zomer te Kampen Paul Paul Paul Paulus Paulus Paulus Gerardus Gerardus Gerardus Maria Maria Maria Jacobs Jacobs Jacobs *Dalfsen *Dalfsen *Dalfsen 24.1.1949 24.1.1949 24.1.1949 Hersteld hervormde gemeente (Rehoboth) 9.30 uur: ds. R.J. Oomen 15.00 uur: idem † † Oldenburg † Oldenburg Oldenburg 19.2.2019 19.2.2019 19.2.2019 Bijbelstudiegroep (De Bombardon) 10.30 uur: dhr. H. Visscher Wir Wir Wir sind sind sind unendlich unendlich unendlich traurig traurig traurig DALFSEN Parochie H. Cyriacus Dalfsen za. 2 maart 19.00 uur: comm. viering dhr. J. Butti m.m.v. Dameskoor Hoonhorst zo. 3 maart 9.00 uur: euch. viering pastoor A. Monninkhof dass dass dass Du Du Du uns uns uns verlassen verlassen verlassen hast hast hast Anke Anke Anke Fam. Fam. Wiechert Wiechert Fam. Wiechert Protestantse gemeente Grote kerk 10.00 uur: ds. T. Keuning, HD Kerk Oudleusen 10.00 uur: ds. H. Schipper Fam. Fam. Jacobs Jacobs Fam. Jacobs Nederlands gereformeerde kerk (De Hoeksteen) 10.00 uur: ds. G. Nederveen, ontmoetingsdienst; koffie 9.30 uur 15.30 + 19.00 uur: zie Het Kruispunt Anke Anke Anke Seebach Seebach Seebach Am Am Am Strehl Strehl Strehl 51 51 51 26125 26125 26125 Oldenburg Oldenburg Oldenburg Gereformeerde kerk vrijgemaakt (Het Kruispunt) 9.00 uur: ds. W. Griffioen te Amsterdam 10.45 uur: idem 15.30 uur: ds. J.W. van der Jagt, gez. dienst 19.00 uur: Vier de dienst, gez. dienst Het gemis van onze lieve moeder en oma Janna Mulder-Bonen Gereformeerde kerk Dalfsen (Vier Gezichten) 10.00 uur: dhr. G. Veerman 16.30 uur: ds. E. Heres zal altijd blijven. Het heeft ons enorm goed gedaan te mogen ervaren dat je niet alleen staat in je verdriet, maar dat er mensen zijn die aan je denken en met je meeleven en je tot steun zijn. Daarvoor onze hartelijke dank. Gereformeerde Kerken Nederland (Landgoed Gerner) 9.30 uur: b&g ds. R. van der Wolf 14.30 uur: dr. A. Bas Vechtstroom gemeente (De Spiegel) 10.00 uur: dhr. A. Baak Lieve groet van ons allemaal Rehoboth Wijthmen 10.00 uur: dhr. S. Bakker te Urk Nieuwleusen, februari 2019 Een woord, een gebaar, een kaart doet zo goed Wanneer je iemand die je zo lief hebt, missen moet Ook uw warme handdruk, de arm om ons heen maakt dat we weten: We zijn niet alleen Uw medeleven na het overlijden van Hennie Schoemaker-Gerrits is hartverwarmend. Hiervoor onze hartelijke dank. H. Schoemaker Kinderen, klein-en achterkleinkinderen Februari 2019 ‘De Hulstkampen’, Nieuwleusen ZONDAG 3 MAART Monuta Boon T: 0529 - 482 760 E: info@monutaboon.nl I: www.monutaboon.nl Ook als u niet of elders verzekerd bent. Afscheid nemen zoals iemand was. Met zorg en aandacht voor u. Boon