De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 9 - Page 5

Week 9 Dinsdag 26 februari 2019 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Damito-beurs staat voor de deur DALFSEN - Over ruim een week gaat de de Damitobeurs 2019 van start. Burgemeester Erica van Lente verricht op donderdag- middag 7 maart om 13.30 uur de officiële openingshandeling van de beurs in de Trefkoele in Dalfsen. Iedere drie jaar presenteren on- dernemers en instanties uit de ge- meente Dalfsen zich op deze druk- bezochte beurs. De laatste keren waren er zo’n vijfduizend bezoe- kers. Ook voor deze editie zijn alle vierkante meters weer volgeboekt. De gezellige beurs wordt regelma- tig opgeluisterd met lokaal enter- tainment. Zo verzorgt Henri Groo- tenhuis vrijdag 8 maart workshops Cigar Box gitaar en beoordeelt een jury de ‘meest hartverwarmende stands’, waarvoor het Dalfser Twee- de Kamerlid Maurits von Martels donderdagavond om 22.15 uur de prijzen uitreikt. Bezoekers kunnen profiteren van mooie (voorjaars-) aanbiedingen en maken kans op verschillende prijzen. De driedaagse consumentenbeurs (7, 8 en 9 maart) telt zo’n 130 standhouders uit alle kernen van de gemeente Dalfsen (Dalfsen, Nieuw- leusen, Lemelerveld, Hoonhorst, Oudleusen en Ankum). De organisa- tie berust volledig bij vrijwilligers, zowel voor het bestuur als voor de commissies en andere ondersteu- ning. In de week van 25 februari verschijnt de Beurskrant huis-aan- huis in een oplage van 23.200 stuks. De netto opbrengst is weer voor een goed doel: vakantiecentrum De Im- minkhoeve in Lemele, al 45 jaar een plek voor iedereen die extra zorg en aandacht nodig heeft. In 2016 droeg Damito ruim 52.000 euro over voor een aangepaste speeltuin, dit jaar is de bijdrage bestemd voor een aangepaste bus. Meer informa- tie op www.damito.nl HSV De Voorn huldigt haar clubkampioenen NIEUWLEUSEN - Hengelsportvereniging De Voorn heeft on- langs in restaurant De Viersprong haar clubkampioenen over het afgelopen jaar gehuldigd. Dat gebeurde tijdens de alge- mene ledenvergadering. Kam- pioen van de Hulsterplas 2018 werd E.J. Gort met 1532 gram. Kampioen Witvis 2018 was D.J. Schuurman met 290 punten. Schuurman werd ook de Roof- viskampioen van 2018 met een totaal van 190 punten. Jeugd- kampioen werd Arnoud Com- pagner. De grootste roofvis werd afgelopen jaar gevangen door J.W. v.d. Veen, die een snoek van 90 cm aan de haak sloeg. Tijdens de algemene ledenver- gadering werden twee bestuurs- leden, E.J. Gort en M. Blok, voor een nieuwe periode benoemd. De data van de viswedstrijden in het komend jaar werden be- kendgemaakt. De openingswed- strijd vindt plaats op zaterdag 25 mei in de Westerbouwland- envijver; er wordt dan gevist van 6.00 tot 10.00 uur. Ieder lid kan deelnemen na inschrijving. W. van der Veen gaf enige uitleg over het uitzetten van karpers in de Hul- sterplas. Dit gebeurt eens in de twee jaar om de visstand op peil te hou- den. Uitgezet zijn tien spiegelkar- pers van zo’n 9 kilo elk. Daarnaast werden in de Westerbouwlan- den zo’n 50 karpers uitgezet. In maart vindt er weer een visse- rijkundig onderzoek plaats in de vijver van de Westerbouwlanden. Verder voert de vereniging dit jaar twee keer onderhoud uit aan de Hulsterplas. Ook worden de visplekken vaker gemaaid. HSV De Voorn voert overleg met het waterschap over onderhoud en waterplanten in de Hulsterplas en de Westerbouwlanden. Foto: Marcel van Saltbommel * Schilderwerk * Behangwerken * Behangw erken * Glas Service * Glas Service * BTW v.a. 6%! * BTW v.a. 6%! WOENSDAG 27 FEBRUARI 19.00-20.30 uur: modeshow in de bibliotheek in De Spil in Nieuwleusen Schildersbedrijf Brouwer bv Schildersbedrijf Dalfsen, (0529) Brouwer 43 17 35 bv Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl DONDERDAG 28 FEBRUARI 17.30 uur: ‘Eten met de buurt’, samen eten buitenlanders en Nieuwleusenaren, in kulturhus De Spil in Nieuwleusen (vooraf aanmelden) 19.00-21.30 uur: bingo in De Olmen te Nieuwleusen VRIJDAG 1 MAART 14.00 uur: sjoelmiddag in MFC ’t trefpunt in Balkbrug 14.00-16.00 uur: kindercarnaval van De Hoonhakkers in residentie Zaal Kappers in Hoonhorst 19.00-21.30 uur: carnaval voor de jeugd van De Hoonhakkers in residentie Zaal Kappers in Hoonhorst 19.00 uur: ‘Je bent jong en je wilt wat’, info voor jongeren: workshops + tips over huis huren/kopen etc. in De Trefkoele+ in Dalfsen 19.00 uur: Spinning Marathon van Tour du ALS Team Nieuwleusen, bij Helios in Nieuwleusen ZATERDAG 2 MAART 19.30 uur: concert van christelijk gemengde zangvereniging Looft Den Heere in De Bron te Staphorst 20.00-22.30 uur: singer & songwriteravond - The Locals, met Marien Albracht, Sera & Rik Jan en de band Burgeon in theater De Stoomfabriek in Dalfsen (uitverkocht) 20.00 uur: grote bingo bij Hasselts Fanfare, in Ons Gebouw in Hasselt ZONDAG 3 MAART 12.00-14.00 uur: brunchbuffet Saam Welzijn in Pluscafé van De Trefkoele+ in Dalfsen 13.30 uur: start carnavalsoptocht van De Hoonhakkers vanaf het dorpsplein in Hoonhorst, met aansluitend gezinscarnaval in residentie Zaal Kappers in Hoonhorst 14.00 uur: voorjaarsexcursie IVN Zwolle op landgoed Den Berg in Dalfsen, verzamelen bij station Dalfsen 15.00 en 20.30 uur: ‘Best of the Sixties’ door The Bluebettes, in theater De Stoomfabriek te Dalfsen (uitverkocht) MAANDAG 4 MAART 14.00-16.00 uur: start wekelijks koersbal in kulturhus De Spil in Nieuwleusen 20.00 uur: algemene ledenvergadering van natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst bij KroKo MultiPunt in Staphorst DINSDAG 5 MAART De kampioenen over 2018 van HSV De Voorn werden woensdagavond gehuldigd. V.l.n.r. D.J. Schuurman, J.W. van der Veen en E.J. Gort. Niet eensluidend over zondagsopenstelling Vervolg van voorpagina - DALFSEN/NIEUWLEUSEN - De reacties van winkeliers in de verschillende ker- nen van Dalfsen zijn niet eensluidend, zo blijkt uit het gespreksverslag van de bijeenkomst van 16 januari. Veel ondernemers staan niet te springen om op zondag open te gaan, maar zij houden rekening met de mogelijkheid dat de situatie over vijf jaar anders kan zijn. Als zon- dagopenstelling dan gemeengoed is in de omringende regio’s, moe- ten winkeliers die dat willen dan de mogelijkheid hebben om daar snel op in te spelen. “De concur- rentiepositie wordt bepaald door omliggende plaatsen waar winkels wel open gaan”, wordt als argument aangevoerd. Ook online concurren- tie wordt daarbij genoemd. En: “Het is niet een kwestie van willen, maar van moeten.” Ondernemers vrezen dat meer winkelpanden leeg komen te staan als alles bij het oude blijft, wat van invloed zal zijn op de leef- baarheid van de kernen. Gesteld wordt dat kleine onderne- mers, en zeker eenpitters, er meer moeite mee zullen hebben dan gro- DINSDAG 26 FEBRUARI 19.30 uur: informatie voor evt. deelnemers over Week van de AmateurKunst (WAK) in De Wiekelaar in Oudleusen, inloop vanaf 19.00 uur 19.00-21.00 uur: handletterworkshop door Marian Blanke, bij Creatief Café in kulturhus De Spil in Nieuwleusen 20.00 uur: informatieavond college B&W en Plaatselijk Belang, bij zaal Kappers te Hoonhorst tere ondernemers. De verwachting is dat het vooral voor supermarkten aantrekkelijk kan zijn. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen boodschappen doen en recreatief winkelen. De algemene verwach- ting is overigens dat in de gemeente Dalfsen slechts een beperkt aan- tal winkels op zondag open zullen gaan. In Lemelerveld, waar afge- lopen jaar een proef werd gedaan, lijkt de behoefte het grootst. Nieuwleusen Binnen Nieuwleusen bestaat er evenmin eensgezindheid onder de betrokken partijen. Plaatselijk Belang Nieuwleusen had moeite om een min of meer eensluidend standpunt aan de gemeente te overleggen, maar is uiteindelijk voor zondagsopenstelling. “Bij verruiming van winkeltijden wil PBN het aan de ondernemer zelf overlaten of dezer er gebruik van wil maken.” De gemeenteraadsleden hebben het verslag van de bijeenkomst ontvan- gen, evenals individuele reacties die bij de gemeente zijn binnengeko- men, zodat zij hun besluit hier mede op kunnen baseren. Nadat de ge- meenteraad in de raadsvergadering van 25 maart een besluit heeft geno- men, past de gemeente de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) aan. Het voorstel is de wijziging in de APV direct van kracht te laten wor- den. Koopzondagen zijn dan vanaf april mogelijk in de gemeente. Belangstellenden zijn welkom tijdens de raadscommissie op 4 maart en eventueel in te spreken. Dat laatste moet men dan voor maandag 4 maart 12.00 uur door- geven via griffie@dalfsen.nl of tel. 0529-488230. 19.30 uur: info-avond voor (werkende) mantelzorgers, in de Bistro van Boer Staphorst 20.00-21.30 uur: informatieavond voor nieuwe ouders bij cbs Sjaloom te Dalfsen WOENSDAG 6 MAART 9.00-11.30 uur: open ochtend met vrije inloop bij chr. Jenaplanschool Cazemier in Oudleusen 13.30-16.00 uur: speelgoeduitgifte bij Speelgoed Bank Nieuwleusen 14.00 uur: seniorenmiddag ABSD met toneelvereniging De Kiekdeuze in De Overkant te Dalfsen EXPOSITIES t/m 27 februari: ‘Kunst uit het Vechtdal’, expositie schilderijen en olieverf van Wim Schrijver uit Hoonhorst in Anjerpunt Hoonhorst t/m 10 maart: expositie schilderijen (acryl, aquarel en gouache) van Alie Unger-de Lange in de Reestkamer te Oud Avereest tot eind april: l’Art Brut’, expositie kunstwerken mensen met verstandelijke/psychische beperking, in kulturhus De Spil in Nieuwleusen tot eind april: expositie over Japan, met o.a. kimono’s, bij Schilderijenhuis Heileuver in Dalmsholte Proefjeslab DALFSEN – Professor Saamdriaan neemt kinderen van groep 5 t/m 8 mee in een wereld vol met wonderlijke en spannende proefjes. Bij het proefjeslab worden de tofste experimenten uitgevoerd. Op de woensdagen 20 en 27 maart zijn kinderen welkom in het scheikun- delab in De Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen. De kosten bedragen vijf euro en er kunnen maximaal tien kinderen meedoen. 5