De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 9 - Page 11

Week 9 Dinsdag 26 februari 2019 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl 11 Ursula uit ‘De Luizenmoeder’ als multitalent in Stoomfabriek DALFSEN - Naast twee uit- verkochte voorstellingen op rij verwelkomt Theater De Stoom- fabriek op vrijdag 8 maart een concert van multitalent Maaike Martens. Haar show ‘Wie blijft hier’ heeft de factor tijd geldt als leidend voorwerp. Ze verwoordt dit her- kenbare onderwerp in liedjes met rake, zelfgeschreven teksten en een prachtige stem. Ze zijn beur- telings luchtig, humoristisch en gevoelig. Het Parool bestempelde Maaike als ‘een rockchick met een vleugje kleinkunst’. Half Nederland kent haar vooral als Ursula uit De Luizenmoeder, maar haar staat van dienst is in- drukwekkender dan alleen die bejubelde publiekstrekker. Ze ac- teert in films en series, maakt deel uit van het vaste acteursteam van Het Klokhuis, maakte voorstellin- gen voor De Parade en regisseer- de Theo Nijland en harpiste Lavi- nia Meijer. Verder speelde ze een prijswinnende rol als Maxima in ‘HEMA de Musical’ en ze schreef en zong jarenlang het Spijker- lied voor het Radio 2-programma Spijkers Met Koppen. Nu toert ze dus met haar vierkop- pige band door het land om lied- jes van haar debuutalbum ‘Wie Blijft Hier’ te spelen. Aanvang 20.30 uur. Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar via www.theaterdestoomfabriek.nl en bij Primera aan de Prin- senstraat in Dalfsen. S.V. Nieuwleusen JO11-3 kampioen in de zaal NIEUWLEUSEN - NIEUWLEUSEN - S.V. Nieuwleusen Jongens On- der 11-3 is kampioen geworden van de wintercompetitie in de zaal. In een spannende competitie ging de strijd om het kampi- oenschap tussen Lemelerveld JO11-4 en S.V. Nieuwleusen. Beide teams wonnen in een van de twee onderlinge duels. Maar doordat Lemelerveld twee punten liet liggen, kon de cup met de gro- te oren mee naar Nieuwleusen. Op de foto het kampioensteam, met v.l.n.r. Boven: leiders Dick Brinkman, Mourad van Raalte, Jurriën Dekker. Staand: Silas van Raalte, Finn van de Wijngaard, Roan Compagner, Gydo Wit- paard, Matthijs Brinkman, Lars, Tim Beltman. Liggend: Milan Bredewoud en Thom Dekker. Kaasfabriek gaat lozingen in riool voorkomen DALFSEN – Royal Bel Leerdammer heeft de afgelopen maanden de juiste maatregelen genomen om te voorkomen dat er opnieuw melk en loog in het gemeentelijke riool terecht komt. Dat consta- teert de Omgevingsdienst IJsselland na een onderzoek dat door de gemeente Dalfsen was aangevraagd. Vorig jaar gebeurde het enkele malen dat er melk en loog van de kaasfabriek in het riool terecht- kwam. Maar op basis van het onderzoek mag worden aangeno- men dat dat in de toekomst voor- komen kan worden. Daarom ziet de gemeente Dalfsen af van de last onder dwangsom tegen Royal Bel Leerdammer, die het eerder had opgelegd na de geconstateer- de overtredingen. De gemeente is al een tijdje in ge- sprek met de kaasfabriek en de Omgevingsdienst IJsselland over de ontstane situatie. “We zijn te- vreden met de bevindingen van de Omgevingsdienst, hoewel nog niet alle risico’s zijn opgelost”, aldus wethouder André Schuur- man. “Maat Royal Bel Leerdam- mer heeft actie ondernomen om ook de laatste risico’s aan te pak- ken en kan daar binnen afzien- bare tijd aan voldoen. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt om mei van dit jaar overtredin- gen te voorkomen. Vandaar dat we nu geen definitieve last onder dwangsom opleggen.” In mei wor- den nieuwe aanvullende voorzie- ningen geplaatst bij Bel. De lekkages in 2018 werden veroorzaakt door twee lek- kende kleppen die van de bui- tenkant niet zichtbaar zijn. Ze werden niet door de aanwezige meetapparatuur gesignaleerd. heeft Royal Bel Leerdammer heeft nu geïnvesteerd in aan- vullende meetapparatuur van de afvalwaterstroom, waar- mee eventuele productlekkage vroegtijdig wordt gesignaleerd. De kaasfabriek investeert bo- vendien in twee calamitei- tentanks. Zo kan afvalwater bij eventuele calamiteiten in huis worden gehouden. De vergunning voor het plaatsen van deze tanks is onlangs ver- leend. De tanks zijn besteld en worden begin mei geleverd en geplaatst. ULTRAKORTE BERICHTEN EXCURSIE LANDGOED DEN BERG – IVN Zwolle e.o. houdt op zondag 3 maart een voorjaarsex- cursie op landgoed Den Berg in Dalfsen. De excursie begint om 14.00 uur op de parkeerplaats voor station Dalfsen en duurt on- geveer twee uur. De route loopt via het golvende parkachtige cul- tuurlandschap achter het station richting het gebied rond haveza- te Den Berg. Natuurgidsen ver- tellen over het nut van landgoe- deren voor de natuur en de historie van landgoed Den Berg. De wandeling is ook geschikt voor ouders met) kinderen. Meer informatie: Wim van Bruggen, tel. 038-4531939. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bij- drage wordt op prijs gesteld. TONEEL EN BINGO ABSD - De se- niorenbond ABSD houdt op woensdag 6 maart weer een seni- orenmiddag in De Overkant aan het Kerkplein in Dalfsen. Het is een toneelmiddag, waarop to- neelvereniging De Kiekdeuze uit Linde het blijspel ‘Kommer en kwel’ op de planken brengt. Aan- vang 14.00 uur. Op zondagmid- dag 10 maart organiseert de ABSD weer de maandelijkse bin- go in Rosengaerde. Ook deze be- gint om 14.00 uur. Verder is er komend weekend weer de oud- papieractie van de Vrienden van de ABSD. Men kan het brengen op vrijdag 1 maart tussen 14.00 en 16.30 uur en op zaterdag 2 maart tussen 9.00 en 11.30 uur bij de kerk aan de Polhaarweg. In de Gerner Marke wordt het oud-pa- pier opgehaald op vrijdagmorgen 1 maart. Men kan het dan om 9.00 uur aan de weg zetten. KOERSBAL DE SPIL - Bij vol- doende belangstelling start Saam welzijn een derde koers- balgroep in Nieuwleusen. Deze start op maandagmiddag 4 maart van 14.00 tot 16.00 uur en daarna wekelijks in De Spil. Koersbal lijkt op jeu-de-boules en wordt binnen beoefend op een mat van twee bij acht meter. Het is een wedstrijdspel, maar voor gezelligheid is ook plaats. Wie mee wil doen – het spel wordt uitgelegd door ervaren koersballers – kan zich hiervoor aanmelden bij Saam Welzijn, tel. 0529-793012 of email: j.geerts@ saamwelzijn.nl.