De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 9

Een uitgave van: ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Nr. 9 Ankum Dinsdag 26 februari 2019 Balkbrug Dalfsen Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen www.dedalfsermarskramer.nl Rouveen Staphorst Vinkenbuurt Witharen WIJ ONTMOETEN U GRAAG OP DE Trefkoele+ in Dalfsen Damitobeurs klaar voor de start 5 Campagne maand zonder alcohol 7 Ten Kate biedt steun aan Start Racing 9 SV Nieuwleusen JO11-3 kampioen 11 Jeugd leeft zich uit op springkussenfestival KUNSTGEBITTEN BELLING ! Meer dan 25 jaar ervaring! Een comfortabel gebit voor iedereen - Aanmeten van een nieuw gebit - Reparaties terwijl u wacht - Implantaat prothese specialist - Gratis gebit APK met reiniging ! Uw klikgebit specialist! Tel: (0529) 48 46 01 www.belling-kunstgebitten.nl Puntweg 9A, Punthorst 1 min. rijden vanaf Nieuwleusen Inspiratie voor Week van de Amateurkunst DALFSEN/OUDLEUSEN - Vanavond, dinsdag 26 februari, vindt in De Wie- kelaar in Oudleusen een inspiratie- en informa- tieavond plaats over de WAK, de Week van de Amateurkunst. NIEUWLEUSEN – Een kleine 150 kinderen genoten donderdag van het Bounce Festival. In kul- turhus De Spil stonden verscheidene springkussens opgesteld, waarop ze zich op deze dag in de voorjaarsvakantie helemaal konden uitleven. “In de oude sporthal De Schakel organiseerden de medewerkers elk jaar wel iets van deze aard voor de jeugd in de voorjaars- vakantie”, weet De Spil-manager Stefan Keijzer. “Dit jaar hebben we het iets groter aangepakt, in sa- menwerking met het bedrijf Kog- gel Springkussens. Het leuke was DALFSEN – Als het aan burgemeester en wethouders ligt, mogen winkeliers in de gemeente Dalfsen vanaf april dit jaar op alle zondag- middagen van 12.00 tot 18.00 uur hun winkeldeuren openen. verenigingen, kerken en de vereni- gingen voor Plaatselijk Belang. Tijdens deze bijeenkomst, op 16 januari, bleek weliswaar dat er over koopzondagen heel verschil- lend gedacht wordt, onder meer op basis van principiële overtui- gingen, maar toch bleek er ook verrassend veel herkenning en overeenstemming. Omdat bleek dat er ook veel ouders meek- wamen. Die konden hun kroost ‘afleveren’ in de sporthal en zelf een kopje koffie of iets anders gebruiken in het grand-café van De Spil.” (foto: Marcel van Saltbommel) Mogelijk al vanaf april kansen voor wekelijkse koopzondag in Dalfsen Een voorstel van deze strekking legt het college voor aan de ge- meenteraad, die er op maandag 25 maart een besluit over neemt. Eerst wordt het voorstel op maan- dagavond 4 maart besproken in de commissievergadering. Het college is tot deze afweging ge- komen op basis van de gesprekken die in januari per kern gevoerd zijn tijdens een bijeenkomst met verte- genwoordigers van middenstands- dat er ook per kern verschillend over gedacht werd, is geopperd om per kern onderscheid te ma- ken in het aantal koopzondagen, maar een meerderheid vond dart niet wenselijk. De mogelijkheid voor koopzondagen geldt op een- zelfde manier voor alle kernen. Het is aan de winkeliers zelf om al dan niet open te gaan. Ondernemers zijn niet verplicht mee te werken aan de koopzon- dagen, al houden mensen met een kerkelijke achtergrond er re- kening mee dat dat in de verdere toekomst wellicht kan verande- ren. In de achterban van kerken is er – niet verbazingwekkend – geen behoefte aan winkelopen- stelling op zondag. Lees verder op pagina 5 De WAK staat open voor beeldend kunstenaars, fo- tografen, dansverenigingen, dichters, kleinkunstenaars, bands, zangers en zang- en muziekverenigingen, thea- termakers, toneelverenigin- gen en aanbieders van cul- tuur. De aanwezigen op de informatieavond (aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur met koffie) maken kans op een gratis professionele PR-film of -vlog van jouw ge- zelschap. Deelnemers liften sowieso mee op de algemene reclame over de WAK. Meedoen aan de WAK kan voor uiterlijk 12 april een leuke activiteit (plus locatie) aan te melden via wakdalfs- en@gmail.com. Deze moet in meer of mindere mate ge- linkt zijn aan het jaarthema ‘Verstaan!’ Deelnemers or- ganiseren zelf hun activiteit, regelen zelf hun pr en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. DEALER OP MAAT GEMAAKTE DEALER HOUTEN MEUBELEN DEALER DEALER DEALER DEALER Volg De Dalfser Marskramer ook op Twitter en Facebook: @dalfsermarskr OP MAAT GEMAAKTE HOUTEN MEUBELEN Rollecate 27 - Nieuwleusen Rollecate 27 - Nieuwleusen OP OP MAAT GEMAAKTE OP MAAT MAAT GEMAAKTE GEMAAKTE HOUTEN MEUBELEN HOUTEN MEUBELEN MEUBELEN HOUTEN OP MAAT GEMAAKTE Dalfsermarskramer Rollecate Nieuwleusen Rollecate 27 27 - - Nieuwleusen HOUTEN MEUBELEN dedalfsermarskramer Rollecate 27 - Nieuwleusen Rollecate 27 - Nieuwleusen