De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 8 - Page 9

Week 8 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Dinsdag 19 februari 2019 Algemene informatieavond op maandag 25 februari Werkgroep bereidt viering en herdenking 75 jaar bevrijding voor in Nieuwleusen Vervolg van voorpagina - NIEUWLEUSEN - De werkgroep bestaat uit Stefan Keijzer, Jan Kats (beide van kul- turhus De Spil), Milia Keuvelaar (Molen Massier), Jenni Kasper, Frieda Schuurman en Joke Bos (Historische Vereniging Ni’jluusn van Vrogger/Musem Palthehof). Namens de gemeente Dalfsen zijn Marit Ligtenberg (voorzitter) en Marieke Remmelink (medewerker communicatie) bij de werkgroep betrokken. “De gemeente heeft alle kernen gevraagd om sa- men met lokale partijen te onderzoeken welke ac- tiviteiten er kunnen worden ontwikkeld”, vertelt Milia Keuvelaar. “Deze werkgroep is uit die oproep ontstaan. We hebben inmiddels een conceptplan ontwikkeld met als werktitel en thema ‘Het verhaal van Nieuwleusen’. Dat bevat al een aantal program- ma-onderdelen, maar die kunnen worden uitge- breid op basis van de inbreng uit de bevolking van Nieuwleusen. Als werkgroep willen we alle activi- teiten zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.” Gedacht wordt onder meer aan een korenfesti- val, allerlei optredens van muziekverenigingen en muzikale gezelschappen. In kulturhus De Spil worden voorbereidingen getroffen voor een ten- toonstelling rond ‘kunst en bevrijding’, een Be- vrijdingsfestival, een korenfestival met theater (in samenwerking met Bjorn Zillen van de Dalfser theaterschoool Xapp) en het ‘ophalen’ van verha- len door gesprekken van mensen die het hebben meegemaakt, onder meer bij De Hulstkampen. Ook worden nieuwe Nederlanders uitgenodigd om hun verhaal te vertellen. Getuigen vertellen De bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen gaat verhalen- vertellers uitnodigen en laat mensen voorlezen uit boeken met bevrijdingsverhalen. Molen Massier be- nadrukt de rol van de molen en molenaars tijdens de Tweede Wereldoorlog. Museum Palthehof verzorgt een tentoonstelling rond de oorlog en de bevrijding, uitingen en de historische vereniging Ni’jluusn van vrogger denkt aan een lezing met fotopresentatie en/of filmfragmenten, een fietstocht langs gedenk- waardige plekken, met getuigenvertellingen ter plaatse en het uitbrengen van een nieuwe uitgave van de lokale verzetskrant Luctor Et Emergo. Ook de landelijke vereniging Keep Them Rolling, die rij- dend materieel uit de oorlogsjaren onderhoudt en beheert, zal worden benaderd, terwijl ook mensen met privé-verzamelingen rond de oorlogsjaren een inbreng kunnen hebben. Voor de jeugd wordt een onderwijskundig pro- gramma samengesteld in samenwerking met leer- krachten van het basis- en voortgezet onderwijs. De Oranjevereniging Nieuwleusen gaat hierbij een co- ördinerende rol vervullen. De kerken zijn van plan een Vredesdienst te organiseren en de plaatselijke toneelverenigingen Oese Volluk en Plankenkoorts treffen voorbereidingen voor een zogenoemde re-enactment: het uitbeelden van de historische Bevrijding door de Canadezen op de Viersprong in de Kerkenhoek. Ook worden verhalen uitgebeeld op gedenkwaardige of passende locaties als het Palthebos, de Bult van Derkjan en het nieuwe am- fitheater van De Spil. Half april 2020 Het lustrumjaar rond 75 Jaar Bevrijding loopt van september 2019 t/m oktober 2020. De meeste ac- tiviteiten in zullen plaatsvinden in de week waarin Dalfsen en Nieuwleusen werden bevrijd: week 16, van maandag 13 (Tweede Paasdag) t/m zaterdag 18 april. De eerste algemene bijeenkomst op maandag 25 februari vindt plaats in De Spil en begint om 20.00 uur en duurt waarschijnlijk tot ongeveer 21.30 uur. Iedere belangstellende is welkom. Marieke Rem- melink verzorgt een inleiding. Om de opkomst te kunnen inschatten, wordt gevraagd of belangstellenden zich vooraf willen aanmelden (en met hoeveel personen men komt). Dit kan via het mailadres 75jaarvrij@gmail.com. Per- sonen en organisaties die op voorhand (of na de bijeenkomst) ideeën en plannen willen indienen, kunnen de werkgroep be- naderen via dit e-mailadres. NIEUWLEUSEN ZONDAG 24 FEBRUARI Protestantse gemeente Grote kerk geen dienst Maranathakerk 10.00 uur: ds. L. Hoekstra, HA 19.15 uur: idem Ontmoetingskerk 10.00 uur: ds. M. Develing, HA * Schilderwerk * Behangwerken * Behangw erken * Glas Service * Glas Service * BTW v.a. 6%! * BTW v.a. 6%! Schildersbedrijf Brouwer bv Schildersbedrijf Dalfsen, (0529) Brouwer 43 17 35 bv Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl Gereformeerde kerk vrijgemaakt (De Voorhof) 9.30 uur: student J. Bakker te Kampen 14.30 uur: ds. C. Vleesenbeek te Zwolle Hersteld hervormde gemeente (Rehoboth) 9.30 uur: ds. N.P.J. Kleiberg 15.00 uur: idem Bijbelstudiegroep (De Bombardon) geen dienst DALFSEN ZONDAG 24 FEBRUARI Parochie H. Cyriacus Dalfsen zo. 24 febr. 9.00 uur: euch. viering pastor J. Rutgers m.m.v. Herenkoor Hoonhorst za. 23 febr. 19.00 uur: comm. viering pastor G. Noordink, carnavalsviering m.m.v. Pro Musica Protestantse gemeente Grote kerk 10.00 uur: ds. H.J. Jansen te Ermelo 19.00 uur: sing-in m.m.v. gelegenheidsband Kerk Oudleusen 10.00 uur: ds. J. Schipper m.m.v. Regiokoor Nederlands gereformeerde kerk (De Hoeksteen) 9.30 uur: ds. G. Nederveen 15.30 + 19.00 uur: zie Het Kruispunt Gereformeerde kerk vrijgemaakt (Het Kruispunt) 9.00 uur: ds. H.J. Messelink te Hattem 10.45 uur: idem 15.30 uur: ds. S. de Bruine te Balkbrug, gez. dienst 19.00 uur: sing-in, gez. dienst Gereformeerde kerk Dalfsen (Vier Gezichten) 10.00 uur: dhr. B. Lourens 16.30 uur: ds. H.G. Gunnink Gereformeerde Kerken Nederland (Landgoed Gerner) 9.30 uur: kand. A. Jongeneel 14.30 uur: dr. A. Bas Vechtstroom gemeente (De Spiegel) 10.00 uur: dhr. J. Compagne Rehoboth Wijthmen 10.00 uur: ds. T. Dankers te Dalfsen 9