De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 8 - Page 7

Week 8 Dinsdag 19 februari 2019 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl CPVN huldigt jubilarissen op jaarvergadering De jubilarissen van de CPVN. Foto: Marcel van Saltbommel. NIEUWLEUSEN - De Christelijke Plattelandsvrouwen Nieuwleusen (CPVN) hielden dinsdag hun jaarvergadering in de Ontmoetings- kerk. Het was de 64ste editie van de vergadering. Op het programma stond onder andere een bestuurswisseling: tweede secretaresse Rita de Graaff trad af en in haar plaats werd Geer- tje Brouwer benoemd. Voorzitter Bertha Prins huldigde de volgende trouwe leden: 25 jaar lid zijn Lidie Hoogteijling, Geesje Alteveer-Pet- ter en Jannie Stegerman-Lanting. Al 40 jaar bij de vereniging zijn Gé Evertsen-Schuurman en Mieke Kreule-Scholten en Jet Kouwen-Vol- kering en Mina Prins-Praas vierden hun 50-jarig lidmaatschap. Na de pauze gaf het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF) voorlichting over het trainen en inzetten van geleiden- honden. Meridaweek bij Klinge Tweewielers NIEUWLEUSEN - Klinge Tweewielers vestigt in de week van 19 tot met 23 februari speciaal de aan- dacht op het fietsenmerk Merida. Tijdens deze Meridaweek geldt een korting van vijftig procent op overjarige mountainbikes (MTB’s). Zaterdag de 23ste staat de winkel aan de Burgemeester Backxlaan vol met promotiemateriaal en is er een demo- en testdag voor MTB’s, E-MTB’s en E-bikes. “Merida is vooral groot geworden met de MTB’s, maar heeft ook een prachtige collectie racefietsen en E-bikes”, aldus Gerco Klinge. Hij organiseert de actieweek mede om de aandacht te vestigen op de E-bikes van Merida, en in het bijzonder de elektrische MTB’s. Want ook daarin is een stijgende trend waar te nemen. “De vraag ernaar neemt toe”, weet hij. “Vooral bij een iets ouder pu- bliek. Probeer het je voor te stellen: je hebt je hele leven plezier aan het fietsen beleefd en merkt dat het na je vijftigste lastiger wordt om je vriendengroep van dertigers en veertigers bij te houden. Dan is zo’n E-MTB ideaal: je moet het nog steeds zelf doen, maar hij geeft net dat beetje extra ondersteuning waardoor je kunt aanhaken.” Het aandeel van de elektrische fiets in de totale fietsenverkoop neemt zienderogen toe. “Bij ons is het ruim zestig procent van alle verkochte fietsen”, meldt hij. “Aanzienlijk meer dan het lan- delijk gemiddelde, dat rond de vijftig procent ligt. Ik vind dat wel verklaarbaar, omdat deze regio zich uitstekend leent voor woon-werkverkeer, bijvoorbeeld van hier naar Zwolle. Bovendien heb je de bossen, de vrije natuur en een heuvelachtig parcours hier binnen handbereik.” Naast recreatief fietsen winnen de E-bike en E-MTB ook terrein on- der de schooljeugd. “Als er eentje in een groep mee begint, volgen anderen snel”, is zijn ervaring. “Het kan ook een budgettaire af- weging zijn. Het verschil tussen een gewone fiets en een E-bike is prijstechnisch niet meer zo groot. En als je het afzet tegen het jaartarief van een bus- of treinkaart, kan het al snel een overweging zijn. Zeker als je kijkt welke extra’s je erbij krijgt.” Klinge Tweewielers legt de na- druk op regelmatige revisie van de voorvorken bij MTB’s. “Veel mensen denken daar niet zo snel aan, maar de voorvork is een van de meest essentiële onderdelen van een MTB”, aldus medewerker Damon Bosman. “Ze staan bloot aan vuil en slijtage. Afstelling en onderhoud zijn echter heel be- langrijk voor de werking en de levensduur van de vork. Als je dat eens per jaar of anderhalf jaar laat doen, kun je de schade beper- ken en zelfs voorkomen. Anders is de voorvork na vier tot vijf jaar helemaal ‘op’, terwijl hij anders wel acht jaar mee kan.” “Het gaat langzaam, dus je merkt het niet zo gauw”, voegt Klinge. “Net als bij een fietsketting: als je die niet regelmatig smeert, gaat het stroever. Bij een voor- vork merk je op ene gegeven moment ook dat de vering niet meer je dat is, maar het gaat heel geleidelijk.” Tijdens de Me- rida-actieweek wordt ook de na- druk gelegd op het reviseren van MTB-voorvorken. Senioren krijgen uitleg over openbaar vervoer DALFSEN - Een informatiebijeenkomst voor senioren over reizen met het openbaar vervoer en de OV-chipkaart, wordt gehouden op woensdag 20 februari in De Trefkoele+ in Dalfsen. Omdat het voor senioren soms las- tig is om met de veranderingen in het openbaar vervoer om te gaan, organiseren Saam Welzijn en de ge- meente Dalfsen deze bijeenkomst. OV-ambassadeurs vertellen over het gebruik van de OV-chipkaart. Er is informatiemateriaal beschikbaar en na afloop krijgen de aanwezigen een uitnodiging voor een proefreisje. Zo kan de kaartautomaat en de OV chip- kaart in het echt uitgeprobeerd wor- den met begeleiding van een OV-am- bassadeur. Ook kunnen mensen een persoonlijke afspraak maken met de OV-ambassadeur voor een vervolg- bijeenkomst of advies op maat. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt uiterlijk om 16.00 uur. Vanaf 13.45 uur staan koffie en thee klaar. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. ULTRAKORTE BERICHTEN BOUNCE FESTIVAL - Kulturhus de Spil in Nieuwleusen organi- seert voor de eerste keer een Springkussen Festival Bounce op donderdag 21 februari. Kinderen zijn van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. De entree be- draagt 6,50 euro inclusief ranja, snack en patat en onbeperkt ran- ja. Ouders hebben gratis entree. SENIOREN BIJEEN – Op donder- dag 21 februari komen de Senio- ren Nieuwleusen weer bij elkaar in de Ontmoetingskerk aan de Backxlaan in Nieuwleusen. Hilly Bunskoek van De Zonnehorst verzorgt de middag met als on- derwerp ‘Van jonge lui en vaders- grond’, ondertiteling ‘De kleine geschiedenis’. De middag begint om 14.00 uur. Iedereen is wel- kom, niet-leden betalen twee euro. VROUWEN VAN NU - Donderdag 21 februari houden de Vrouwen van Nu Dalfsen hun afdelings- avond in De Trefkoele+ in Dalfs- en. Aanvang 19.45 uur, om 19.15 uur staat de koffie klaar. De jaar- vergadering staat op het pro- gramma en huldiging van jubila- rissen. Gastspreker is trouwambtenaar Anneke Schep uit Raalte met leuke anekdotes. Alle vrouwen zijn welkom. DEN SKYLDIGE - De Deense film Den Skyldige van Gustav Möller is vrijdag 22 februari om 20.00 uur te zien in theater De Stoomfa- briek. In afwachting van een rechtszaak, is politieagent Asger (Cedergen) geschorst en veroor- deeld om bij de alarmcentrale te werken. Hij baalt en handelt bin- nenkomende gesprekken niet al- tijd even netjes af. Spannend wordt het als er een jonge vrouw belt dat ze is ontvoerd. Toegangs- kaarten via www.theaterde- stoomfabriek.nl of bij Primera in de Prinsenstraat in Dalfsen. STATUSHOUDERS ONTMOETEN - Iedere vrijdag in de even weken is er een ontmoetingsavond voor en met statushouders en Dalfse- naren, in soos De Polhaar in De Trefkoele+. De eerstvolgende avond is op vrijdag 22 februari, tussen 19.00 en 21.00 uur. Ont- moeting en elkaar beter leren kennen staat centraal, samen een kopje koffie drinken, een spelletje doen en een praatje maken in een gemoedelijke sfeer. Ghassan Al Hariri (bruggenbouwer bij Saam Welzijn) begeleidt de avond. De koffie en thee is gratis en ieder- een is van harte welkom. WINTERSAMENZANG – Op zater- dag 23 februari om 20.00 uur is er een samenzangavond in de Willem Hendrik Zwart Hal in Le- melerveld. Ad Huetink bespeelt het orgel en gezongen worden liederen uit de bundels van o.a. Joh. de Heer, Liedbundel, Alles wordt Nieuw en de Evangelische bundel. bespelen. Iedereen is van harte welkom. Reserveren via tel. 0572-371838 (Huetink) of e-mail: adhuetink@gmail.com, meer info via de website www. huetink-royalmusic.nl. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toe- gang. JUBILEUMCONCERT - Het Chris- telijk Mannenkoor Staphorst viert binnenkort zijn 50ste ver- jaardag. Ter gelegenheid daarvan geeft het koor op zaterdag 23 fe- bruari om 19.30 uur een jubile- umconcert in De Levensbron in Rouveen. Tijdens dit concert wordt ook de nieuwe CD ‘…en Hij zal met je zijn’ gepresenteerd. A.P Heidema, Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, neemt het eerste exemplaar in ontvangst. ROMMELMARKT - ’t Olde Mane- gepeerd aan de Beukenlaan 2 in Dalmsholte organiseert weer paarden knuffelen en rommel- markt op zondag 24 februari, van 10.00 tot 17.00 uur. De opbrengst is voor de uitgewerkte manege- paarden die hier na een werk- zaam leven in de maneges van hun rust genieten en verzorgd worden door vrijwilligers. De koffie en een warme hap staan klaar. Meer info op www.manege- peerd.nl of tel. 06 -12874764. VLOOIENMARKT - Stichting Paar- densport Avereest organiseert de maandelijkse vlooienmarkt op zaterdag 23 februari in de Dia- manthal te Balkbrug. De markt duurt van 8.00 tot ca.13.00 uur. De entree bedraagt 1,50 euro, kinderen gratis. Rond de hal is voldoende gratis parkeergelegen- heid. Meer informatie op www. diamanthal.nl of e-mail vlooien- markt@diamanthal.nl SAMEN FIETSEN – De maande- lijkse fietstocht van Saam Welzijn wordt gehouden op dinsdag 26 februari. De tocht (30 km.) start om 13.30 uur vanaf De Trefkoe- le+ en iedereen kan mee doen. Onderweg is er een koffie-/ theestop. Alleen als het slecht weer is, de hele dag regen, sneeuw of gladheid, gaat de fiets- tocht niet door. Aanmelden is niet nodig. OPFRISCURSUS BRIDGE - Bridge- leraar Jos Bergen geeft weer een opfriscursus bridge op dinsdag 26 februari, van 13.30 tot 16.00 uur in de panoramazaal van De Trefkoele+. Het thema deze mid- dag is: het tweede Bijbod. De kos- ten bedragen 7,50 euro, inclusief kopje koffie of thee. Aanmelden via de website van de bridge soci- ëteit Dalfsen: www.bridge- club-dalfsen.nl. Op dinsdag 19 maart is de laatste opfriscursus van dit seizoen, het thema is dan: het Tegenspel. BRUNCHBUFFET - Saam Welzijn organiseert op zondag 3 maart een brunch, in het Pluscafé van De Trefkoele+ in Dalfsen. Ieder- een die hier samen met anderen van wil genieten, is van harte wel- kom. De brunch duurt van 12.00 – 14.00 uur en kost tien euro per persoon. Opgeven als deelnemer kan tot woensdag 27 februari, tel.: 0529-793 012 of e-mail: j. geerts@saamwelzijn.nl. BOEKJE MAKEN – Kinderen die zin hebben om te knutselen in de voorjaarsvakantie, zijn welkom in de bibliotheek om hun eigen boekje te maken. Dat kan op dins- dag 19 februari in de bieb in De Spil in Nieuwleusen, tussen 15.00 en 17.00 uur. Op woensdag 20 fe- bruari tussen 15.00 en 17.00 uur kunnen de kinderen terecht in de bieb in De Trefkoele+ in Dalfsen. De bibliotheekmedewerkers zor- gen voor een berg tijdschriften om lekker uit te knippen. 7