De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 8 - Page 6

Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl 6 Week 8 Dinsdag 19 februari 2019 In plaats van kaarten Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje. Tot ons verdriet is na jarenlang afnemende gezondheid, in bijzijn van ons allen, rustig ingeslapen onze lieve moeder en oma * Schilderwerk * Behangwerken * Behangw erken * Glas Service * Glas Service * BTW v.a. 6%! * BTW v.a. 6%! Schildersbedrijf Brouwer bv Schildersbedrijf Dalfsen, (0529) Brouwer 43 17 35 bv Stien Spin-Geerts Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl * Oudleusen, 3 mei 1941 † Nieuwleusen, 14 februari 2019 Sinds 21 april 2010 weduwe van Geert Spin Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden, je hebt het dapper gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden, wie kan voelen wat jij hebt doorstaan. Rust nu maar uit. Hoonhorst, Arjan en Marian Anneloe en Simon Lois en Rick Dalfsen, René en Karin Danny en Michelle Yoeri en Aniek Een speciaal woord van dank voor de goede zorgen voor Stien aan de medewerkers en vrijwilligers van ‘De Hulstkampen’. Correspondentieadres: Achter de Molen 6a, 7722 LS Hoonhorst Dinsdag 19 februari is er van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen van Stien en de familie te condoleren in uitvaartcentrum Nieuwleusen, Ds. Smitslaan 14 te Nieuwleusen. Tijdens de condoleance is er een samenzijn in de koffiekamer en delen wij graag met elkaar de herinneringen aan Stien. De crematie vindt in besloten kring plaats. Het overzicht van de kerkdiensten vindt u deze week op pagina 9. * Schilderwerk * Behangwerken * Behangw erken * Glas Service * Glas Service * BTW v.a. 6%! * BTW v.a. 6%! Schildersbedrijf Brouwer bv Schildersbedrijf Dalfsen, (0529) Brouwer 43 17 35 bv Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het plotseling overlijden van onze (schoon) moeder en (groot) oma Jannie Massier-Brouwer willen wij u als familie bedanken voor de vele kaarten, lieve brieven, bloemen en uw aanwezigheid bij het afscheid en de dankdienst. Het is voor ons als familie een grote troost te weten hoe geliefd zij was en hoe zij werd gewaardeerd. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Dalfsen, februari 2019 Diep ontroerd zijn we door de steun die we kregen in de vorm van bezoek, bloemen, brieven en kaarten na het overlijden van mijn man, onze (schoon)vader en opa Theus van den Brink Altijd vrolijk, altijd een lief woord voor iedereen... Niet te bevatten dat onze collega Frieda Hultink Monuta Boon T: 0529 - 482 760 E: info@monutaboon.nl I: www.monutaboon.nl Ook als u niet of elders verzekerd bent. Afscheid nemen zoals iemand was. Met zorg en aandacht voor u. Boon er niet meer is. Collega’s Balans Fysiotherapie & Fitness Wij danken iedereen hartelijk voor de overweldigende belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma ...niet omdat het anders moet, maar omdat het anders kan! Toos Roelofs - Aalbers De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid en steun verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. Evert Roelofs Kinderen en kleinkinderen Heino, februari 2019 Loop gerust eens bij ons binnen, er is zoveel mogelijk. Wij voorzien u graag van alle gewenste informatie. Wij staan 24 uur per dag voor u klaar, ongeacht hoe of waar u verzekerd bent. Nieuwelandstraat 6 7731 TH Ommen 0529 - 46 30 46 Uitvaartverzorger Jan Slagter 06 - 2524 3688 www.uitvaartverzorgingvechtdal.nl Onze oprechte dank hiervoor. Het is een troost te weten, dat hij voor velen zoveel heeft betekend. Gery van den Brink-van Malenstein Kinderen en kleinkinderen Nieuwleusen, februari 2019 Meer nieuws op onze website: www.dedalfsermarskramer.nl Marskramertjes Werken razendsnel Werken razendsnel * Schilderwerk * Behangwerken * Behangw erken * Glas Service * Glas Service * BTW v.a. 6%! * BTW v.a. 6%! Schildersbedrijf Brouwer bv Schildersbedrijf Dalfsen, (0529) Brouwer 43 17 35 bv Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl € 5,00 € 5,00 € 6,00 € 6,00 € 7,00 € 7,00 € 8,00 € 8,00 Een Marskram Een Marskram brieksadverten brieksadvertent richt op de p richt op de pa teerder. Met e teerder. Met ee u een grote k u een grote kan Dalfser Marsk Dalfser Marskr oplage van 22 oplage van 22. Als dat geen ef Als dat geen effe Verschijnt in: Verschijnt in: - Nieuwleusen - Nieuwleusen - Balkbrug - Balkbrug - IJhorst