De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 8 - Page 13

Week 8 Dinsdag 19 februari 2019 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl 13 Polhaar bijna klaar voor carnaval MGVGN zet oprichter in het zonnetje DALFSEN - Katholieke Basisschool De Polhaar in Dalfsen viert het jaarlijkse carnavalsfeest op vrij- dag 1 maart. De school wordt dan omgedoopt tot Polharski en schooldirecteur Antoinette Holterman draagt de sleutel van Polharski voor één dag over aan de nieuwe prins of prinses carnaval. Twee kinderen van groep 8 stellen zich voor als kandidaat prins of prinses. De leerlingen van de Pol- haar mogen na de presentatie hun stem uitbrengen. De uitslag wordt op de carnavalsdag bekendgemaakt en daarna gaat de nieuwe prins of prinses voor in het feestgedruis met alle kinderen. De Raad van Elf bestaat dit jaar uit Chiel, Sara, Teun, Marleen, Devin, Hannah, Vince, Flo- rine, Bram, Milan en Vera. Op maandag 4 maart wordt het car- naval voortgezet met de gekke-ha- ren-dag op De Polhaar. Dan mag ie- dereen met een eigen creatie van zijn of haar kapsel naar school komen. Dat kan al eenvoudig met een pruik, maar ook bijzondere creaties komen steeds meer voor. Zo hoef je niet meer op te kijken van komkommers, rietjes of wc-rolletjes die in het haar zijn verwerkt. Het is altijd een zeer kleurrijk en bijzonder gezicht. Dieks Schuurman (midden) is in de bloemetjes gezet door zijn medebestuursleden. NIEUWLEUSEN - Motorrijders gaan voor Gehandicapten Nieuw- leusen (MGVGN) organiseerde vrijdagavond de jaarlijkse film- en bingoavond. Het clubhuis van de schietvereniging in Nieuwleu- sen was hiervoor weer belangeloos ter beschikking gesteld. De Raad van Elf van De Polhaar. Muzikale middag voor de Alzheimerstichting DALFSEN - Zangkoor De Jonkvrouwen uit Zwolle en piratenkoor 't Zwarte Gat uit Zuidwolde traden zondagmiddag in Het Roode Hert in Dalfsen. Nieuwleusenaar Hendrik Jan Kouwen organi- seerde de muzikale middag met behulp van diverse familieleden. Met de opbrengst van muziekmid- dagen zamelt Kouwen (82) geld in voor de Alzheimerstichting. Kou- wen, die de ziekte Alzheimer van nabij meemaakte, zet zich al ruim vijf jaar één à twee keer per jaar in door een gezellige laagdrempelige muzikale middag te organiseren. “Het is mijn ervaring dat muziek wonderen doet, zeker bij men- sen met deze aandoening”, zegt hij. Kouwens oomzegger Evert van las nog een zelfgemaakt ge- dicht voor over Alzheimer. Zo’n 140 mensen genoten van een gezellige middag, waarbij men lekker kon meezingen. De deelnemers aan de MGVGN-rit naar Schokland in augustus kon- den zo nog even nagenieten van de gezellige dag. De filmploeg had er weer een mooie film van gemaakt. Sommige rijders reden met een camera op hun helm en op de pleisterplaatsen werd na- tuurlijk ook gefilmd. Hendrikus Schuurman – beter bekend als Dieks – nam ’s avonds afscheid als bestuurslid van MG- VGN. Hij heeft zo’n 22 jaar gele- den voor het eerst een kleinscha- lige motorrit georganiseerd voor bewoners met een beperking van het Frisoplein, naar het vliegveld in Hoogeveen. Het Combitoer- nooi had vliegtickets beschik- baar gesteld, maar hoe moesten de deelnemers er komen? Toen regelde Schuurman een aantal motorrijders en de rit viel zó in de smaak bij de deelnemers dat ze ermee door zijn gegaan. Sa- men met Klaas Koopman (inmid- dels overleden) heeft Schuurman een paar jaar later de vereniging MGVGN opgericht. Daarom werd Dieks, die nietsvermoedend naar het clubhuis kwam – vrijdag- avond in het zonnetje gezet door de andere bestuursleden met een bon en een mooie bos bloemen. Hij gaat weliswaar uit het be- stuur, maar men kan nog wel een beroep op hem doen voor hand- en spandiensten. De deelnemers genoten van de film en van de bingo. En wie dat wilde, kon ook nog even schieten. Flash organiseert volleybalspeeltuin NIEUWLEUSEN – Wie zin heeft in een uurtje spelen en kennisma- ken met het volleybalspel, kan naar de Flash volleybalspeeltuin komen. Hierin staat plezier in bewegen voorop en leren kinderen spelenderwijs het volleybalspel. Piratenkoor 't Zwarte Gat uit Zuidwolde kreeg het publiek meteen aan het meezingen. Adjunct-gemeentesecretaris Ab Goeree bij zijn afscheid: Er wordt gewerkt aan bewegings- vaardigheden, balvaardigheden, coördinatie en samenspel. Dit alles wordt verpakt in leuke spel- vormen en oefeningen. Kinderen van 3 tot 6 jaar zijn van harte welkom om mee te doen op de ‘Nieuwleusen is niet minder geworden van de herindeling’ Vervolg van voorpagina - DALFSEN/NIEUWLEUSEN - In zijn huidige functie vormt Goeree samen met gemeentesecretaris/ algemeen directeur Hans Be- rends de tweehoofdige directie van Dalfsen. “Hans heeft de eindverantwoorde- lijkheid. De samenwerking tussen ons is meer dan uitstekend. Han Noten kenschetste ons eens als respectievelijk de ministers van Buitenlandse en van Binnenlandse Zaken. Dat geeft de taakverdeling aardig weer.” Het ligt hem om een organisa- tie aan te sturen en het beste uit mensen te halen. “Ik hecht sterk aan een goede sfeer en een opbou- wende instelling. Daarmee kom je verder dan met gemopper. Ik hoor ook regelmatig terug dat de sfeer goed is in Dalfsen; het is niet zel- den een reden waarom mensen hier willen werken. Bovendien scoort Dalfsen vaak hoog in lijst- jes van goede dienstverlening. Enkele jaren geleden waren we bijna ‘werkgever van het jaar’. Als het even kan, laten we opvolgers graag uit eigen kweek doorstro- men. Dan geef je mensen verdien- de kansen en draag je bij aan goed werkgeverschap.” Projectleider Ab Goeree was onder meer project- leider voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis en maakte deel uit van de Stuurgroep die de realisatie van de ‘vernieuwbouw’ van de Tref- koele en van het Waterfront en De Spil aanstuurde. “Natuurlijk was er aanvankelijk scepsis bij de herindeling. Maar ach- teraf moet je constateren dat Nieuw- leusen zeker niet minder is gewor- den van de fusie met Dalfsen. Al in de eerste jaren is er voor miljoenen geïnvesteerd in de sportaccommo- daties en ook de winkelgebieden zijn meermalen opgewaardeerd. Met de vernieuwde Prinses Beatrixlaan en Jagtlusterallee is Nieuwleusen klaar voor verdere groei en ook De Spil voegt het nodige toe. Het zijn projec- ten die Nieuwleusen als zelfstandige gemeente nooit had kunnen realise- ren.” Een keuze maken uit die projecten, als hoogtepunt van zijn loopbaan, vindt hij lastig. “In alle gevallen heb ik een steentje mogen bijdragen aan zaterdagen 9 en 23 maart en 13 april, van 10.00 tot 11.00 in De Spil Nieuwleusen (hal 2, veld 3). Neem gymspullen mee. Deelna- me is gratis, van te voren opge- ven via e-mailadres: secretaris@ flashnieuwleusen.nl een mooiere gemeente. Via pro- jecten die ook financieel en qua uitvoering beheersbaar waren. Want ze zijn allemaal opgeleverd binnen de planning en binnen het budget. Dat heb je voor een groot deel in eigen hand als je zorgt dat het aan de voorkant allemaal goed geregeld is: goed budgette- ren, zorgen voor voldoende kre- diet en altijd een post onvoorzien instellen. Want elk project krijgt te maken met tegenvallers. Het is de kunst om die deels in te schat- ten en deels voor te zijn. Daar- naast hecht ik aan samenwerking en sfeer. Zorg dat ongemakken bespreekbaar zijn, dan kom je er wel uit. Je doet het uiteindelijk met zijn allen.”