De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 7

Een uitgave van: ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Nr. 7 Ankum Dinsdag 12 februari 2019 Balkbrug Dalfsen Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen Rouveen www.dedalfsermarskramer.nl Staphorst Vinkenbuurt Witharen Makelaardij Sallandse Huizen ‘Eten en ontmoeten met de buurt’ 5 2700 euro voor verenigingen bij Plus 5 Mooie opbrengst voor Plankenkoorts 7 Naar de Noordkaap voor rolstoelbus 9 E-team Cazemier protesteert voor het klimaat KUNSTGEBITTEN BELLING ! Meer dan 25 jaar ervaring! Een comfortabel gebit voor iedereen OUDLEUSEN – De leerlin- gen van de Cazemierschool in Oudleusen trokken don- derdag niet naar het Ma- lieveld om te protesteren voor betere klimaatmaat- regelen. Maar de leerlingen van het onlangs opgerichte E-team gingen wel – buiten schooltijd - naar Zwolle met hun zelfgemaakte protest- borden. - Aanmeten van een nieuw gebit - Reparaties terwijl u wacht - Implantaat prothese specialist - Gratis gebit APK met reiniging ! Uw klikgebit specialist! Tel: (0529) 48 46 01 www.belling-kunstgebitten.nl Puntweg 9A, Punthorst 1 min. rijden vanaf Nieuwleusen Lintje voor mevrouw Berends LEMELERVELD - Mevrouw J.W. Berends-Smienk uit Lemelerveld heeft zondag- morgen een koninklijke onderscheiding ontvangen. In het kantoor van Enexis ‘ver- stoorden’ ze het Kennisfestival Lokale Energie Overijssel, om hun zorgen over het klimaat te delen. Lees verder op pagina 3 Het E-team maakt protestborden. Nieuwe welzijnswerker Marlon Kuiper wil erop uit om netwerk op te bouwen NIEUWLEUSEN – Ze is nog maar net aan de slag als welzijnswerker bij Saam Welzijn, maar Marlon Kuiper hoopt binnen zeer afzienbare tijd een netwerk op te bouwen in Nieuwleusen en de gemeente Dalfsen. Ze trad begin januari in dienst van de welzijnsorganisatie om het op- bouwwerk in de gemeente Dalfsen verder op te tuigen. “Mijn werk- terrein omvat de gehele gemeente Dalfsen en alle inwoners, van jong tot oud. Maar in eerste instantie zal de nadruk op Nieuwleusen komen 0529 851110 Burg. Backxlaan 333, Nieuwleusen te liggen, ook omdat kulturhus De Spil mijn uitvalsbasis wordt. In een later stadium word ik ook actief in andere kernen.” De voornaamste taak van Marlon wordt het behouden en verster- ken van de sociale samenhang in de dorpen. En dan vooral het om- zien naar mensen die om wat voor reden dan ook tussen wal en schip dreigen te vallen. “Ik wil daarbij gebruik maken van de kracht van de lokale samenleving. Mensen die een initiatief willen starten waar- in het welzijn en naar elkaar om kijken centraal staat zou ik graag willen ondersteunen. Dit kan gaan over verschillende onderwerpen rond samenkomen, armoede of eenzaamheid. In principe ben ik er voor alle inwoners, van nul tot honderd, die ondersteuning kun- nen gebruiken bij een leuk initia- tief wat leidt tot verbetering van de leefbaarheid.” “Ik wil dus in de eerste plaats zelf een netwerk opbouwen binnen maatschappelijke organisaties die op dit terrein een rol kunnen spelen, zoals buurtverenigingen, kerken en lokale organisaties. Daartoe ga ik de komende maanden veel contacten leggen en gesprekken voeren.” Marlon woont in Lemele en werkte hiervoor ruim een jaar in een ver- gelijkbare functie in het Groningse Haren. “In vergelijking daarmee heb ik in Dalfsen het voordeel dat ik de gemeente al een beetje ken. Ik heb er familie en vrienden wo- nen. In Haren stapte ik blanco in, omdat ik er nog niets of niemand kende. Dat ik hier al een beetje be- kend ben, was een van de redenen om er te solliciteren. Het voelt een beetje als een terugkeer naar mijn Sallandse roots.” Hechte gemeenschap Ze vindt Nieuwleusen een inte- ressante gemeente met een hecht netwerk. “Ik zie dat er in De Ol- men veel gebeurt voor ouderen, maar ook De Spil is een mooie voorziening, waar veel mensen elkaar kunnen ontmoeten. In de maatschappij van nu raken men- sen door allerlei ontwikkelingen, zoals de digitalisering en de terug- tredende overheid, steeds meer op zichzelf aangewezen. Maar in Nieuwleusen wordt best veel ge- daan waaruit blijkt dat de mensen naar elkaar omkijken. Zo is er het Buurthulp Team voor kleine kar- weitjes en Nieuwleusen kent bij- voorbeeld de haal- en brengservice Deuroe Veuroe.” Met De Spil als uitvalsbasis wil ze veel zichtbaar zijn, ook in de wijken en de lokale samenleving. “Juist door erop uit te gaan, wil ik snel een goed beeld krijgen van de mensen die hier wonen. Daarbij wil ik ook op zoek gaan naar ‘blin- de vlekken’, zaken waar anderen juist door hun routine misschien overheen kijken.” Loco-burgemeester Ruud van Leeuwen van de gemeente Dalfsen speldde haar het lint- je op in de Brugkerk in haar woonplaats. Dat gebeurde aansluitend aan de weke- lijkse eredienst in de kerk. Mevrouw Berends werd be- noemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding dankt zij aan een flink aantal vrij- willige activiteiten op ver- schillende terreinen. Zo is zij al sinds 1978, en tot op de dag van vandaag, degene die de wekelijkse bloemendienst van de Protestantse Gemeen- te Lemelerveld verzorgt. Van 1986 tot 1997 was ze secre- taris van de Tennisvereniging Lemelerveld, van 1981 tot 2001 fungeerde ze als vrij- williger en tevens bestuurs- lid van het Sociaal Kultureel Werk De Vechtstreek en van 1979 tot 2004 was zij actief als vrijwilligster bij peuter- speelzaal Bibelebons. Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer.nl DEALER OP MAAT GEMAAKTE DEALER HOUTEN MEUBELEN DEALER DEALER DEALER DEALER Wie op voorhand al nader wil kennismaken met Marlon Kuiper, of informatie wil doorgeven die voor haar werkgebied van pas komt, kan haar bereiken bij Saam Welzijn in De Spil of op tel. 06 – 11858073. OP MAAT GEMAAKTE HOUTEN MEUBELEN Rollecate 27 - Nieuwleusen Rollecate 27 - Nieuwleusen OP OP MAAT GEMAAKTE OP MAAT MAAT GEMAAKTE GEMAAKTE HOUTEN MEUBELEN HOUTEN MEUBELEN MEUBELEN HOUTEN OP MAAT GEMAAKTE Rollecate Nieuwleusen Rollecate 27 27 - - Nieuwleusen HOUTEN MEUBELEN Rollecate 27 - Nieuwleusen Rollecate 27 - Nieuwleusen