De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 6 - Page 18

Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl 18 Week 6 Dinsdag 5 februari 2019 Nu de Nu gehele de Nu de de gehele Nu gehele de Nu Nu de illemsmode Nu de gehele Nu de Nu de de gehele Nu gehele Nu de Nu de illemsmode met met illemsmode Nu Nu de de gehele gehele Nu de Nu Nu de de Nu gehele de illemsmode illemsmode illemsmode met met met met met met met illemsmode illemsmode illemsmode met met met met met met met met met Nu de Nu gehele de Nu de gehele Nu de illemsmode illemsmode m.u.v. de onderkleding, lingerie, basiscollectie met en nieuwe collectie. met m.u.v. de onderkleding, lingerie, basiscollectie en nieuwe m.u.v. de onderkleding, lingerie, basiscollectie met en nieuwe collectie. collectie. met m.u.v. de onderkleding, lingerie, basiscollectie en nieuwe collectie. 75% KORTING KORTING 75% KORTING 75% KORTING 75% 75% 75% 75% KORTING KORTING KORTING 75% KORTING 75% KORTING Marskramertjes 7 ONLY ONLY SISTERSPOINT TWINLIFE TWINLIFE ZERRES ONLY SISTERSPOINT TOM TAILOR TOM TAILOR ESPRIT ONLY SISTERSPOINT TWINLIFE ZERRES ONLY SISTERSPOINT TTD YEST TTD ONLY ONLY ONLY SISTERSPOINT SISTERSPOINT SISTERSPOINT TWINLIFE ZERRES TOM TAILOR ESPRIT TWINLIFE ZERRES ESPRIT MEN ESPRIT MEN BRANDTEX TWINLIFE TWINLIFE TWINLIFE ZERRES ZERRES ZERRES TOM TAILOR ESPRIT TTD YEST GELCO GELCO WOW TOM TAILOR ESPRIT TOM TOM TAILOR TAILOR TOM TAILOR ESPRIT ESPRIT ESPRIT TTD YEST ESPRIT MEN BRANDTEX TTD TTD TTD YEST YEST YEST ONE STREET ONE STREET en vele anderen! TTD YEST ESPRIT MEN BRANDTEX GELCO WOW ESPRIT ESPRIT MEN MEN ESPRIT MEN BRANDTEX BRANDTEX BRANDTEX CECIL CECIL ESPRIT MEN BRANDTEX GELCO WOW GELCO GELCO GELCO WOW WOW WOW STREET ONE en vele anderen! STREET ONE en en vele anderen! STREET STREET ONE ONE STREET ONE en vele en anderen! vele anderen! vele anderen! GELCO WOW W i l l e m s m o d e W e t h . N i j b o e r s t r a a t 3 7 7 1 1 a m N i e u W l e u s e N t . 0 5 2 9 4 8 1 2 1 8 W W W . W i l l e m s m o d e . N l W illems m ode CECIL W i l l CECIL ems m ode W eth . N ijboerstraat 3 7 7 1 1 a m N ieuWleuseN t . 0 5 2 9 4 8 1 2 1 8 W W W . W i l l e m s m o d e . N l SISTERSPOINT ONLY ONLY CECIL CECIL CECIL W illems m ode W eth . N ijboerstraat 3 7 7 1 1 a m N ieuWleuseN t . 0 5 2 9 4 8 1 2 1 8 WWW . Willemsmode . Nl STREET ONE en vele anderen! TWINLIFE TWINLIFE ZERRES ONLY ONLY SISTERSPOINT W i l l e m s m o d e W e t h . N i j b o e r s t r a a t 3 7 7 1 1 a m N i e u W l e u s e N t . 0 5 2 9 4 8 1 2 1 8 W W W . W i l l e m s m o o d d e e . . N N l l W CECIL i l W l e i m l l s e m s o m d e o d e W e t W h W . e i t N l h l . i e j m b N o s i j e m b r o s o t e r d r a e s a t r t a 3 a W t e 3 t h 7 . 7 N 1 7 1 i 7 j b 1 a o 1 m e r a s m t N ra u t W e 7 N u 7 se 1 N N 1 t i . a 0 m t 5 . 2 0 N 9 5 i 2 e 4 u 9 8 W 1 4 l 2 e 8 1 u 1 s 8 2 t e N 1 . 8 0 W 5 W t 2 . W W 0 N l W W . W i l l e m s m W m illems m ode W eth . N ijboerstraat 3 7 i e 7 a N 1 i e 1 3 l u e W u a s l e m euWleuseN 9 . W W 5 4 W i 2 l 8 . 9 l W 1 e i m 4 2 l l s 8 1 e m 1 m 8 o 2 s d 1 m e 8 o . N d W l e W . W W . W i l l e m s m o ZERRES d e . N TAILOR l TOM TAILOR TOM ESPRIT TWINLIFE TWINLIFE YEST TTD TOM TTD TAILOR TOM TAILOR ESPRIT W TTD i MEN llems m ode W eth . N ijboerstraat 3 7 7 1 1 a m N i e u W l e u s Een eN t . 0 5 2 9 4 8 1 2 1 8 WWW . Willemsmo d ESPRIT e . N l MEN ESPRIT BRANDTEX TTD YEST Marskramertje is een ru- brieksadvertentie, speciaal ge- GELCO GELCO WOW ESPRIT MEN ESPRIT MEN BRANDTEX richt op de particuliere adver- STREET ONE STREET ONE en vele anderen! GELCO GELCO WOW teerder. Met een kleintje heeft u een grote kans op succes. De CECIL CECIL STREET ONE STREET ONE en vele anderen! m.u . m.u.v. . basiscollectie . . collectie. de onderkleding, basiscollectie en nieuwe m.u.v. m.u.v. de de onderkleding, onderkleding, de lingerie, lingerie, onderkleding, basiscollectie lingerie, en en nieuwe basiscollectie nieuwe collectie. en nieuwe collectie. . m.u.v. . lingerie, . . collectie. . . . . m.u.v. de onderkleding, lingerie, basiscollectie en nieuwe collectie. CECIL Werken m.u.v. de razendsnel onderkleding, lingerie, basiscollectie en nieuwe collectie. W illems m ode W illems m ode . . W eth . N ijboerstraat 3 W eth . N ijboerstraat 3 . . . . Dalfser Marskramer heeft een oplage van 22.500 exemplaren! N i e u W € l 5,00 e u s e Als N dat geen t . 0 effect 5 2 9 heeft... 481218 7711 am 7 7 1 1 a m N i e u W l e u s e N Verschijnt t . in: 0 5 2 9 4 8 1 2 1 8 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 9,00 € 10,00 € 11,00 - Nieuwleusen - Balkbrug - IJhorst -Staphorst - Rouveen - Hasselt - Dalfsen . . CECIL WWW . Willemsmode . Nl WWW . Willemsmode . Nl Datum van plaatsen . . - . . - . . . . Datum inlevering . . - . . - . . . . Betaalt uitsluitend contant!! m.u m.u W illems m ode W illems m ode - Ankum - Oudleusen - Witharen - Vinkenbuurt - Lemelerveld - Hoonhorst € 12,00 Naam ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... Adres ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... Postcode ............................................................................................................................................................................................................................................................................... Woonplaats ........................................................................................................................................................................................................................................................................ Telefoon ............................................................................................................................................................................................................................................................................... . 7 . onderkleding, lingerie, . . en nieuwe . collectie. m.u.v. de basiscollectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opgave: Administratiekantoor Mulders Burg. Backxlaan 258-260 7711 AL Nieuwleusen Informatieavond aanmelding leerlingen Scholen met de Bijbel voor D.V. het schooljaar 2019/2020 www.smdbstaphorst.nl Dr. Maarten Lutherschool Ds. Harmen Doornveldschool Koning Willem-Alexanderschool Prins Mauritsschool Willem de Zwijgerschool Mr. J.B. Kanlaan 32, Punthorst 0529-481264 www.drmaartenlutherschool.nl Jan Arendsland 5, Staphorst 0522-462633 www.hdstaphorst.nl Adm.W.G. van Nesstraat 12, Staphorst 0522-461616 www.kwastaphorst.nl Gemeenteweg 326a, Staphorst 0522-461325 www.pmstaphorst.nl Bergerslag 22, Staphorst 0522-462139 www.wzstaphorst.nl Onze scholen hebben als grondslag de Bijbel (Statenvertaling) en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. We willen de kinderen Bijbelse waarden en normen bijbrengen, die merkbaar moeten zijn in de school en daarbuiten. Speerpunten uit ons beleid zijn: kwalitatief goed onderwijs met eigentijdse leermiddelen, veilig leerklimaat, inzetten van kwalitatief deskundig personeel, goede ouderbetrokkenheid en een doelmatige zorgstructuur.  Voor welke kinderen? Voor toekomstige leerlingen die 4 jaar hopen te worden tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020 en voor leerlingen die door verhuizing in het voedingsgebied van de school komen wonen.  Wie worden er verwacht?  Wat mag u verwachten? De ouder(s)/verzorger(s) van de bedoelde aan te melden o Info door de directeur over het schoolgebeuren. leerling(en). o Toelichting op de procedure tussen aanmelding en komst naar school.  Waar? o Bezichtiging van de school. Op de school in het eigen voedingsgebied. o Gelegenheid tot vragenstellen.  Wanneer? o Verstrekken van het aanmeldingsformulier en indien Donderdag 14 maart 2019 van 19.30 – 20.30 uur. nodig van de schoolgids. . .