De Dalfser Marskramer Nr. 40 NR. 52

Een uitgave van: ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Nr. 52 Maandag 24 december 2018 Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Ankum Balkbrug Dalfsen Drie Nieuwjaarsduiken 5 in gemeente Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Rosengaerde bedankt 7 haar vrijwilligers Lemelerveld Nieuwleusen Carbidschieten met bal 9 in plaats van deksel Oudleusen www.dedalfsermarskramer.nl Rouveen Polyhymnia geeft kerstconcert Staphorst Vinkenbuurt Witharen 11 Cazemierschool wandelt door het kerstverhaal OUDLEUSEN – Brandende vuurkorven en fakkels wij- zen de weg naar de kersttafe- relen aan Om de Landskroon in Oudleusen. De kinderen van de Cazemierschool uit Oudleusen wandelen woens- dagavond in groepen letter- lijk door het kerstverhaal. Eerst komen ze herauten op paarden tegen, die vertellen dat ze zich in moeten laten schrijven. De herberg waar geen plek is, een rustplek met drinken en muziek, herders in het veld, op bezoek bij Koning Herodes en uiteindelijk komen ze terecht in de stal met een ster erop. Daar zitten Jozef en Maria met hun kindje in de voe- derbak. Stilletjes gaat iedereen weer naar buiten. En dan worden de kinderen met de paardentram weer naar het schoolplein ge- bracht, om nog even na te praten over alle indrukwekkende bele- venissen. Het verhaal is bekend, maar blijft bijzonder. Nieuwe straat heet Lindekamp DALFSEN - De nieuwe straat die de Winkelkamp met de Koesteeg verbindt, gaat Lindekamp heten. Jozef en Maria met hun kind in de voederbak. Campagne veiligheid in en om de woning streeft naar meer bewustwording en tips DALFSEN – ‘Hoe houden we de gemeente veilig?’ Dat is de vraag- stelling en het thema van een grootschalige campagne waarbij de gemeente Dalfsen, de Politie Vechtdal , de Veiligheidsregio IJsselland en Saam Welzijn de handen ineen slaan. De campagne krijgt gestalte met drie voorlichtingsbijeenkomsten in janu- ari in de drie grootste kernen van de gemeente. Die zijn erop gericht in- woners meer bewust te maken van allerlei aspecten van veiligheid in en rond hun woning. “Mensen erop wij- zen, hen bewust maken van wat ze zelf kunnen doen en hen attenderen op de technische snufjes die bestaan om je huis veiliger te maken”, vat co- ördinator Alie Buit van Saam Welzijn samen. Saam Welzijn nam het initiatief, als voortzetting van het Donkere Dagen Offensief, waarbij het vooral ging om inbraakbeveiliging. “Dit is breder van opzet en we mikken niet alleen op ouderen, maar op alle inwoners”, zegt Annamiek Pasma, medewerker bestuurszaken en Integrale Veilig- heid van de gemeente Dalfsen. “We wijzen bijvoorbeeld ook op risico’s die tot brandgevaar kunnen leiden. De nadruk ligt op preventie en be- wustwording: hoe kun je voorko- men dat er brand ontstaat of er in- gebroken wordt? Zeker bij eventuele woningaanpassingen kun je kleine, maa effectieve maatregelen meteen doorvoeren.” Dalfsen stond in 2018 te boek als de veiligste gemeente van Nederland. “Toch vallen er landelijk nog altijd zo’n vijftig slachtoffers per jaar door woningbranden. Dat aantal willen we verder terugdringen”, zegt Pas- ma. “Daarnaast”, vult Buit aan, “wor- den we in de huidige samenleving geacht steeds langer zelfstandig te kunnen blijven leven. Er zijn veel mogelijkheden en middelen om de woning aan te passen en ondersteu- ning te krijgen. Maar aan die zelfred- zaamheid zitten altijd risico’s. Denk maar aan koolmonoxidevergiftiging. We willen mensen ook erop attende- ren om hun buren en omgeving op een positieve manier in de gaten te houden. Je kunt beter een keer teveel alarm slaan dan dat je achteraf moet zeggen dat je wel een verdachte wa- gen hebt zien rijden, maar dacht dat het wel mee zou vallen.” Autoschade? Wij helpen u graag! SCHADEGARANT TOP HERSTEL VAKKUNDIG VRIENDELIJK SNEL Korterink, uw erkende Focwa schadeherstelbedrijf voor alle merken en contractpartner van bekende verzekeraars. SCHADEGARANT TOP Korterink Autoschade HERSTEL SCHADEGARANT SCHADEGARANT TOP HERSTEL Oude Rijksweg 482, Rouveen 0522 - 291346 • korterink.nl TOP HERSTEL Lees verder op pagina 15 SCHADEGARANT TOP HERSTEL Dat hebben burgemeester en wethouders van de ge- meente Dalfsen besloten. Het gaat om de nieuwe ver- binding die hier vanwege de verkeersveiligheid is aange- bracht. Het onderwerp was eerder dit jaar een dilemma voor de gemeenteraad. Die besloot uiteindelijk de vei- ligheid op de doorgaande Koesteeg zwaarder te laten wegen dan de belangen van de bewoners van de Win- kelkamp. Aan die laatste groep waren in het verleden toezeggingen gedaan, maar die konden uiteindelijk niet overeind blijven. Het probleem ontstond door de geplande bouw van acht nieuwe twee-on- der-een-kapwoningen op een perceel aan de Koes- teeg. Het verkeer hier van- daan zou een rechtstreekse aansluiting op de Koesteeg kunnen krijgen, maar de gemeenteraad wil liever geen extra aansluitingen op deze doorgaande weg. En dus worden zowel auto’s als fietsers en voetgangers nu via de doorgetrokken Winkelkamp geleid. Er zijn aanvullende gesprekken over de nadere uitwerking gevoerd met omwonenden, die zelf met alternatieven kwamen, die alle uitgingen van een ontsluitingsroute die volledig langs de Win- kelkamp voert. Volg De Dalfser Marskramer ook op Twitter en Facebook: Vanaf Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in in leer leer @dalfsermarskr Rollecate 27 Rollecate 27 Rollecate Rollecate 27 7711 GG 7711 GG 7711 7711 GG Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Tasveld Tasveld Tasveld 2 2 2 Tasveld 2 8271 8271 RW 8271 RW RW 8271 RW IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden Gebroeders Gebroeders Seinen Seinen Meubelen Meubelen Gebroeders Gebroeders Seinen Seinen Meubelen Meubelen dedalfsermarskramer Dalfsermarskramer