De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 5 - Page 6

Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl 6 Week 5 Dinsdag 29 januari 2019 NIEUWLEUSEN ZONDAG 3 FEBRUARI Protestantse gemeente Grote kerk geen dienst Maranathakerk 10.00 uur: ds. L. Hoekstra, HD 19.15 uur: ds. M. Develing, jeugddienst m.m.v. koor Sing with Spirit Ontmoetingskerk 10.00 uur: ds. M. Develing, werelddiakonaat/liedboekdienst * Schilderwerk * Behangwerken * Behangw erken * Glas Service * Glas Service * BTW v.a. 6%! * BTW v.a. 6%! Schildersbedrijf Brouwer bv Schildersbedrijf Dalfsen, (0529) Brouwer 43 17 35 bv * Schilderwerk * Behangwerken * Behangw erken * Glas Service * Glas Service * BTW v.a. 6%! * BTW v.a. 6%! Schildersbedrijf Brouwer bv Schildersbedrijf Dalfsen, (0529) Brouwer 43 17 35 bv Dalfsen, (0529) 43 17 35 Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl Gereformeerde kerk vrijgemaakt (De Voorhof) 9.30 uur: ds. L.R. Kramer te Bergentheim 14.30 uur: dhr. H. de Vries te Zwolle Hersteld hervormde gemeente (Rehoboth) 9.30 uur: ds. J. den Boer, vbHA 15.00 uur: idem woe. 6 februari 19.45 uur: kand. G.J. Veldhuis Bijbelstudiegroep (De Bombardon) geen dienst DALFSEN ZONDAG 3 FEBRUARI Parochie H. Cyriacus Dalfsen za. 2 februari 19.00 uur: comm. viering mw. M. klein Overmeen m.m.v. Young Spirit Hoonhorst zo. 3 februari 9.00 uur: comm. viering mw. M. klein Overmeen m.m.v. Enjoy Protestantse gemeente Grote kerk 10.00 uur: ds. T. Keuning 19.00 uur: idem, liedmeditatie Kerk Oudleusen 10.00 uur: ds. T. Dankers, ZWO-dienst Nederlands gereformeerde kerk (De Hoeksteen) 9.30 uur: ds. G. Nederveen, thema-dienst 15.30 + 19.00 uur: zie Het Kruispunt Gereformeerde kerk vrijgemaakt (Het Kruispunt) 9.00 uur: ds. A.W. Beute te Kampen 10.45 uur: idem 15.30 uur: ds. J.W. van der Jagt, gez. dienst 19.00 uur: Vier de dienst, gez. dienst Gezond ouder worden Kennis maken met mannenkoor STAPHORST – Het Christelijk Mannenkoor Staphorst viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag. Het Christelijk Mannenkoor Staphorst telt een kleine honderd enthousiaste zangers en staat onder leiding van Peter Bos. De leden zijn afkomstig uit Staphorst, Rouveen en de wijde regio. Elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur repeteert het koor zijn repetitieavond in d’Olde Skoele in Rouveen. Christelijk Mannenkoor Staphorst heeft inmiddels verschillende cd’s en een dvd opgenomen en inmiddels zijn er opnamen gemaakt voor een volgende geluidsdrager. Ter gelegenheid van het gouden jubileum verschijnt de cd ‘….. en Hij zal voor je zorgen’. Deze schijf bevat liederen die door de verschillende koorleden zijn aangedra- gen en wordt gepresenteerd tijdens het jubileumconcert op zater- dagavond 23 februari in De Levensbron in Rouveen. Aan dit gratis toegankelijke concert werken mee de Rouveense organist Harm Hoeve, pianist Jan Lenselink, trompetduo Arjan en Edith Post en een aantal musici van L’Orchestra Particolare. STAPHORST - Stichting Welzijn Staphorst houdt op woensdag 6 februari een koffiemiddag met voedings- en gewichtsconsulent Carolien Hattem over gezond ouder worden. Zij vertelt het nodige over gezonde voeding en geeft tips over gezond ouder worden. Daar- naast zorgt zij voor wat (gezond) lekkers bij de koffie. Iedereen is welkom vanaf 14.00 uur in het Diensten- centrum aan de Berkenlaan 1. Vooraf opgeven is niet nodig. Meer info: www.sws-staphorst.nl. Reünie klas 2 De Rank 1974 (correctie e-mailadres) NIEUWLEUSEN – Geke Stolte en Gerrie Bonen or- ganiseren een reünie van de tweede klas van Mavo De Rank te Nieuwleusen in het schooljaar 1974. Wie het leuk vindt om oud-klasgenoten nog eens te ontmoeten, is van harte welkom op vrijdagavond 5 april. Aanmelden voor deze reünie kan vóór 15 febru- ari op de volgende e-mailadressen: bonen@hotmail. nl of gekestolte@hotmail.com. Monuta Boon T: 0529 - 482 760 E: info@monutaboon.nl I: www.monutaboon.nl Ook als u niet of elders verzekerd bent. Afscheid nemen zoals iemand was. Met zorg en aandacht voor u. Boon Gereformeerde kerk Dalfsen (Vier Gezichten) 10.00 uur: ds. E. Heres 16.30 uur: dhr. B. Lourens Gereformeerde Kerken Nederland (Landgoed Gerner) 9.30 uur: dr. A. Bas 14.30 uur: leesdienst Vechtstroom gemeente (De Spiegel) 10.00 uur: dhr. G. Visscher Rehoboth Wijthmen 10.00 uur: dhr. B. Greveling te Wezep