De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 5 - Page 11

Week 5 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Dinsdag 29 januari 2019 11 Toneelvereniging De Kleine Kunst speelt extra uitvoering DALFSEN - Toneelvereniging De Kleine Kunst speelde vrijdag en zaterdag haar nieuwe blijspel in De Overkant in Dalfsen. Voor komend weekend, vrijdag 1 februari en zaterdag 2 februari, zijn alle kaartjes al uitverkocht en daarom lassen de spelers een extra avond in, op zaterdag 9 februari. Het publiek genoot van het blij- spel ‘Eigen Arf’ van auteur Her- man van der A, dat gaat over de ouderwetse boer Albert van Wijk. Hij woont rustig met vrouw en zoon op het platteland. Maar als het buurmeisje met een mi- ni-camping begint, is het gedaan met de rust. De meest bijzondere en internationale gasten komen voorbij en dat zorgt voor veel hi- larische situaties. Het publiek waardeerde het spel zeer en gaf beide avonden een staande ovatie aan de spelers. De opvoering op 9 februari om 19.45 uur wordt eveneens ge- speeld in De Overkant aan het Kerkplein 22 in te Dalfsen. Een moment uit het toneelstuk van De Kleine Kunst. Kaarten reserveren kan bij fam. Busker, tel. 0529-432906 of via www.dekleinekunstdalfsen.nl OVKK verandert naam tijdens bijeenkomst in De Spil NIEUWLEUSEN - De Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) heeft haar naam gewijzigd, van ‘Kleine’ naar ‘Krachtige’ Kernen. Dit vond donderdag plaats tijdens de nieuwjaarsbijeen- komst van de vereniging in De Spil in Nieuwleusen. Tijdens de bijeenkomst werden verbindingen gelegd en belang- rijke thema’s besproken met mensen uit de diverse kernen, gemeenten en de lijsttrekkers van de politieke partijen van Overijssel. ’s Middags was er een mini-markt met standhouders die een mix waren van ervarings- deskundigen uit de dorpen, stich- tingen, fondsen en belangenbe- hartigers. De leden van de OVKK kregen een voucher waarmee ze een aantal uren gratis advies kon- den kopen. Daar kwamen goeie deals uit voort. Het eerste ver- kiezingsdebat van de provincie Overijssel werd gehouden en alle lijsttrekkers gingen in de- bat voor een volle zaal. Het bou- wen van voldoende woningen in de dorpen, was een belang- rijk onderwerp in de discussie. Meer informatie op de website www.ovkk.nl Eerste lustrum voor Mindfulness Nieuwleusen NIEUWLEUSEN - Toen Jeanne Mook in 2014 begon met haar praktijk was Mindfulness nog niet zo bekend als nu en werd het door veel mensen als ‘zweverig’ gezien. Te- genwoordig, vijf jaar later, wordt deze manier om rust en balans te vinden wereldwijd op grote schaal omarmd door particulieren en bedrijven. * Schilderwerk * Behangwerken * Behangw erken * Glas Service * Glas Service * BTW v.a. 6%! * BTW v.a. 6%! Schildersbedrijf Brouwer bv Schildersbedrijf Dalfsen, (0529) Brouwer 43 17 35 bv Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl Mensen uit de diverse kernen bespreken stellingen met elkaar in De Spil. Ruim 200 leerlingen bezoeken Grote Kerk DALFSEN - In de tweede week van februari gaan ruim tweehon- derd leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Dalfser basisscho- len op bezoek in de Grote Kerk. Dat gebeurt als onderdeel van het onderwijs, georganiseerd door de Commissie Kerkopenstel- ling Grote Kerk. Veel jongens en meisjes kennen de kerk alleen van de buitenkant: een imposant historisch bouw- werk, midden in het dorp, omge- ven door een gazon met daarom- heen een muurtje. Van maandag 11 tot en met donderdag 14 februari kunnen de scholieren een historische ontdekkingsreis maken. Na binnenkomst door het torenportaal gaat de route naar de kapel Van Rechteren met het zandstenen grafmonument, langs altaarstenen en daarna naar de grafkelder van de familie Van Coe- verden. Er wordt verteld over de ontstaansgeschiedenis en de historische ontwikkeling van de kerk en de kerktoren. Vanaf de maand mei tot en met september is de Grote Kerk op dinsdagmiddag en donderdag- ochtend open voor het publiek. Op Blauwe Bogendagen in de zo- mermaanden is de kerk ook open op vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Elke zondag vinden er kerk- diensten plaats van de Protes- tantse Gemeente te Dalfsen. Mindfulness gaat over leven kundige ook gecertificeerd met aandacht, het tegenover- MBCT-trainer. Ze werkt heel gestelde van leven op de au- bewust in kleine groepjes van Houdt u graag tomatische piloot. “Het is niet twee tot vier personen, waar- Houdt u graag op de hoogte! zweverig en ook niet moeilijk bij persoonlijke op de aandacht hoogte! en om te leren”, zegt Jeanne. “Je vertrouwelijkheid een belang- ‘Deur ons, veur ons.’ rijk aspect is. leert jezelf te trainen ‘Deur om ons, be- veur ons.’ wustere keuzes te maken. Het - Aanmelding voor goedkope gas en Meer informatie: brengt je - dichter bij je gevoel Aanmelding goedkope gas en Mindful- via voor de ness website van Nieuwleusen, tel. 0529- en helpt het elektra om piekeren of elektra via de website van Nieuwleusen Synergie 484647, info@mfnieuwleusen. tobben te voorkomen. Nieuwleusen Synergie nl of www.mfnieuwleusen.nl Jeanne is naast ervaringsdes- - Veel leuke Sinterklaas cadeautjes in - Veel leuke Sinterklaas cadeautjes in Kringloopwinkel Kringloopwinkel - Kringloopwinkel is vanaf nu in de - Kringloopwinkel is vanaf nu in de kerstsfeer kerstsfeer Houdt u graag Houdt u graag kans groot dat de glasvezel in - - De De kans is is groot glasvezel op dat de de hoogte! op de in hoogte! aangepaste vorm doorgaat aangepaste vorm doorgaat ‘Deur ons, veur een ons.’ verduurzamingsmodel ‘Deur ons, veur ons.’ - voor - Er Er is is een verduurzamingsmodel voor woningen ontwikkeld samen met - Aanmelding voor - Aanmelding goedkope voor gas en goedkope gas en woningen ontwikkeld samen met lokale bedrijven. Goed voor uw elektra via de website elektra van via de website van lokale bedrijven. Goed voor uw Nieuwleusen Synergie Nieuwleusen Synergie portemonnee de lokale economie portemonnee en en de lokale economie - Veel leuke Sinterklaas - Veel leuke cadeautjes Sinterklaas in cadeautjes Nieuwleusen Synergie ondersteunt in - - Nieuwleusen Synergie ondersteunt Kringloopwinkel Kringloopwinkel website www.wehelpen.nl de de website www.wehelpen.nl - Kringloopwinkel - Kringloopwinkel is vanaf nu in de is vanaf nu in de AAnmelden voor GlASvezel- AAnmelden voor de de GlASvezel- kerstsfeer kerstsfeer N UN cAmpAGne kAn noG SteedS! cAmpAGne kAn SteedS! - De kans is groot - De dat kans de noG is glasvezel groot dat in de glasvezel STE S U T S E in N ON D S D O aangepaste vorm aangepaste doorgaat vorm doorgaat OR WOR www.nieuwleusensynergie.nl www.nieuwleusensynergie.nl E I N D voor EN W - Er is een verduurzamingsmodel - Er is een verduurzamingsmodel voor L ! LID! woningen ontwikkeld woningen samen ontwikkeld met samen met lokale bedrijven. lokale Goed bedrijven. voor uw Goed voor uw portemonnee en portemonnee de lokale economie en de lokale economie