De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 5 - Page 10

10 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Week 5 Dinsdag 29 januari 2019 Radiateur lek? BARS Leaks Original radiateur stop blik 150gr Actieprijs € 15,95 GUN-GUM uitlaatkit Voor montage en reparatie van uw uitlaat Actieprijs € 5,95 Trekpen voor tractor Dik: 19 mm Lengte: 190 mm Actieprijs: € 7,50 Meerdere mtn verkrijgb. Startpiloot Holts De enige echte!! Inhoud 300 ML Normaal € 10,95 nu Actieprijs € 8,95 Stuurknop Agropa Normaal € 17,45 nu Actieprijs € 14,95 Deze week (14) geldende acties, druk- en zetfouten voorbehouden. Tweede plek voor Ruben Slot bij de Israman DALFSEN - Het winterseizoen is voor triathleten doorgaans de periode van rust. Ruben Slot gebruikt de winterperiode op an- dere manier. Daar waar het gewone triathlonseizoen voor de ju- nior gericht is op de korte afstanden in de triathlon, wordt door Ruben buiten het seizoen gewerkt aan de lange afstand. In november streed Ruben Slot al vooraan mee in de halve Iron- man in Xiamen (China) om met een derde plek af te sluiten. Deze week bracht de sport hem naar Israël. Daar maakte Ruben vorig jaar zijn debuut op de halve tri- athlon afstand bij de Israman en sloot deze af met een mooie vier- de plek bij de junioren. De Israman kenmerkt zich door veel klimwerk. Na te hebben ge- Gezellige middag bij De Zonnebloem NIEUWLEUSEN - Afdeling Nieuwleusen van De Zonnebloem hield vorige week zaterdag een nieuwjaarbijeenkomst voor gasten en vrijwilligers in de Ontmoetings- kerk. Verhalenverteller Jan Wiersma was te gast. Hij had wat oude leesboekjes mee- gebracht, die veel herkenning opriepen, en hij vertelde enkele leuke verhalen. Er werd zelfs gezongen bij de gitaar. zwommen in de Rode Zee voert het fietsparcours, dat 1600 hoog- temeters kent, de Sinai woestijn in. Fietsend langs de grens met Egypte worden 90 kilometers af- gelegd, waarna vanuit de bergen teruggelopen moet worden naar de badplaats Eilat. Deze 21 kilo- meter zijn extra zwaar doordat de helft dalend wordt afgelegd. Niet alleen het hoogteverschil, maar ook het temperatuurverschil tus- sen de bergen en het warme Eilat, maken deze race zwaar. Ruben lag op kop na het zwem- men, waarna hij bij het fietsen en het lopen een paar plekken prijs moest geven op de oudere en meer ervaren atleten. Hij bemachtigde uiteindelijk de tweede plek bij de junioren en een top 20 plek tussen de professionele atleten, die in een aparte startgroep startten. Ten op- zichte van vorig jaar verbeterde hij zijn tijd met ruim een half uur. De komende weken staan in het teken van de seizoensvoorberei- ding, waarbij onder andere een trainingskamp op Mallorca op het programma staat. De triathlon wedstrijden in Nederland begin- nen weer in april. Nieuwe Buurtbus erbij LEMELERVELD – Inwoners van Lemelerveld kun- nen vanaf maandag 18 februari met de Buurtbus naar Luttenberg en Raalte. Veertig enthousiaste vrijwilli- gers onderhouden dagelijks de uursdienst tussen de dorpen, behalve op zondag. Op de route komen zeven haltes: Evenemententerrein, Parallelstraat (beiden Lemelerveld), de Posthoorn, ter Borgweg, Heuvelweg (beiden Luttenberg), Merel, Station (beiden Raalte). De Buurtbus rijdt op doordeweekse dagen vanaf 7.22 uur uit Lemelerveld en eindigt daar ’s avonds om 19.21 uur. De volledige dienstregeling staat binnen- kort op de website www.buurtbussalland.nl. Welke richting gaat Dalfsen uit DALFSEN - De raadscommissie van Dalfsen bespreekt de start­ notitie Actualisatie Missie en Visie op maandag 4 februari. Hierin doet het college van B&W een voorstel hoe de ontwikkeling van een nieuwe missie en visie voor de gemeente Dalfsen wordt aangepakt. In dit proces staat de inbreng van inwoners, ondernemers en ge- meenteraad centraal. Streven is eind dit jaar een nieuwe visie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Een gemeenschap heeft een ge- meenschappelijk verhaal met een blik op de toekomst nodig. Het Missie- en Visietraject is een ont- dekkingstocht waarin overheid, in- woners, ondernemers en partners gezamenlijk bepalen in welke rich- ting Dalfsen zich vanaf nu gaat ont- wikkelen. De missie beschrijft de identiteit van de gemeente Dalfsen, de visie laat zien wat Dalfsen wil bereiken, waarbij rekening wordt gehouden met economische, socio- logische, technische en politieke ontwikkelingen. Bestuurlijk kompas Het ontwikkelproces van de visie is in drie fases opgedeeld. Elke fase wordt afgesloten met een product, met elk een eigen besluitvorming- straject. Na elke fase is er een mo- ment van bezinning, waarbij geke- ken wordt wat de opbrengst tot dan toe is en hoe de volgende fase inge- richt moet worden. In het proces laat de gemeente zich leiden door wat de gemeenschap inbrengt. Uit- eindelijk liggen er aan het einde van het jaar drie samenhangende pro- ducten: het Dalfser kleurenpalet dat antwoord geeft op de vraag wie de Dalfser gemeenschap is, Dalfsen zet Koers, waarin uiteengezet wordt wat Dalfsen wil bereiken en wil zijn en tot slot Dalfsen 2030, waar- in duidelijk gemaakt wordt wat dit alles betekent voor het handelen van de gemeente. Samen vormen deze drie documenten het bestuur- lijk kompas voor alle opgaven waar de gemeente de komende tien jaar voor komt te staan. Overheid, in- woners, ondernemers en partners werken samen aan de invulling en naleving van de toekomstvisie. Samen met gemeenschap In de eerste fase is de gemeente- raad aan zet. Zij buigt zich over vragen als: wat is kenmerkend voor de Dalfser identiteit en mentaliteit? Wat zijn de waarden die onze ge- meenschap dragen? In de tweede en derde fase trekt de gemeente sa- men op met de Dalfser samenleving. Hierbij wil de gemeente de deskun- digheid en gebiedskennis van in- woners, ondernemers en partners aanboren en met elkaar het gesprek aangaan. Iedereen die woont, werkt en recreëert in de gemeente Dalfs- en is welkom om mee te doen. De input die opgehaald wordt uit de samenleving wordt ook gebruikt als basis voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. De eerste ses- sies met inwoners, ondernemers en partners vindt naar verwachting nog voor de zomer plaats. Deze ses- sies worden via de gebruikelijke ka- nalen aangekondigd.