De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 5

Een uitgave van: ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Nr. 5 Ankum Dinsdag 29 januari 2019 Balkbrug Dalfsen Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen Rouveen www.dedalfsermarskramer.nl Staphorst Vinkenbuurt Witharen Makelaardij Sallandse Huizen Werk aan tramwagon vordert gestaag 5 Veilig wonen- campagne van start 7 Expositie ‘Ruwe Kunst’ in De Spil Stoomfabriek draait vooral op vrijwilligers 15 9 Presentatie over de Vechtezomp in aanbouw ! Meer dan 25 jaar ervaring! - Aanmeten van een nieuw gebit - Reparaties terwijl u wacht - Implantaat prothese specialist - Gratis gebit APK met reiniging ! Uw klikgebit specialist! Tel: (0529) 48 46 01 www.belling-kunstgebitten.nl Puntweg 9A, Punthorst 1 min. rijden vanaf Nieuwleusen Zangmiddag voor Alzheimerstichting DALFSEN - Nieuwleu- senaar Hendrik Jan Kou- wen organiseert weer een zangmiddag ten bate van de Alzheimerstichting. Henk Nap, Jan Laarman, Hans Frij- ling, Geert Bistervels en Jan van der Weerd geven op donderdag 7 februari een presentatie over het vaartuig. Dat gebeurt vanaf 19.45 uur in Theater De Stoomfabriek in Dalfsen. Ze vertellen over de geschiedenis van de zomp op de Vecht en de invloed van de zomp op de economie van Dalfsen in de voorbije eeuwen. Alleen al in Dalf- sen waren in het verleden zo’n 70 schippers met zompen actief. De Vechtzomp is dus een onderdeel van het DNA van Dalfsen. Deze vindt plaats op zondag 17 februari in hotel-res- taurant Het Roode Hert in Dalfsen. Vanaf 14.00 uur treden weer twee koren op: De Jonkvrouwen uit Zwolle met ‘songs van toen’ en pi- ratenkoor ’t Zwarte Gat uit Zuidwolde. De Vechtezomp in aanbouw op de Waarf in Enter. Foto: Geert Bistervels. aanwezig. Geschiedenis, gesprek en beleving zullen elkaar afwisse- len. Daarnaast daagt de stichting de inwoners uit om na te denken over een passende naam voor de zomp. Iedereen is welkom. De koffie staat Dalfsen toont zich innovatief met Uitprobeerdienst DALFSEN – Ouderen die zelfstandig willen en kunnen blijven wonen, willen soms gebruik maken van nieuwe technologische hulpmiddelen. Maar hoe weet je of zaken als een deurbel met camera of elektrisch bediende gordijnen, deuren of lichtknoppen echt iets voor je zijn? Door ze uit te proberen. Met die gedachte nam de gemeente Dalf- sen een goed jaar geleden zelf het initiatief tot een uitprobeerdienst van slimme leeftechnologie. Door een samenwerking met verschei- dene welzijnsorganisaties kunnen senioren in de gemeente op deze KUNSTGEBITTEN BELLING Een comfortabel gebit voor iedereen DALFSEN – Stichting Vech- tezomp Dalfsen is sinds 2017 druk bezig om de Vechtezomp terug te brengen op de Dalfser Vecht. Inmiddels is de zomp in aanbouw op de Waarf in Enter. En dus vinden de initiatiefne- mers het tijd om de Dalfser be- volking nauwer bij het project te betrekken. Hiawatha Actief is een belangrijke partner voor de stichting. Zij gaat (als alles doorgaat) de planning en de boekingen van de vaartoch- ten verzorgen. Ook de Historische Kring Dalfsen zet zich in voor de Vechtezomp en is deze avond 0529 851110 Burg. Backxlaan 333, Nieuwleusen manier technologische gemak- sproducten uitproberen. Dat wil ik wel eens met eigen ogen zien, was samengevat de reactie van Erik Gerritsen, secretaris-gene- raal van het ministerie van Volksge- zondheid, Welzijn en Sport, toen ge- meentelijk beleidsadviseur Jurgen Goejer de Dalfser aanpak ter sprake bracht in Den Haag. Dinsdagmiddag was het zover: Gerritsen bezocht een informeel opgezette bijeen- komst in De Trefkoele+ waar hij in gesprekken en voorbeeldcases de nodige uitleg kreeg over de werk- wijze in Dalfsen. De vrijwilligers van de uitprobeerdienst, Theo Eilert en Henk van Lubek, vertelden het no- dige over de werkwijze, waarna ge- sprekken volgden met onder meer gebruikers en ondersteuners. ’s avonds klaar in de Stoomfabriek, met iets lekkers bijzonders of iets bijzonder lekkers. De Uitprobeerdienst Dalfsen is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Dalfsen, de wooncorpo- raties Vechthorst en De Veste, de zorgorganisaties Rosengaerde, Het Zand (Hulstkampen), Carinova, ZGR (Brugstede), RIBW GO, en het maat- schappelijk werk van De Kern en de welzijnsorganisatie Saam Welzijn. Wie er belangstelling voor heeft, kan via Saam Welzijn ondersteu- ning krijgen van een vrijwilliger. Die helpt bij het vinden van de bes- te oplossing en geeft uitleg en hulp bij het gebruik van het hulpmiddel De voorverkoop gaat deze week van start bij Drukkerij Nico de Graaf in Nieuwleusen. Kaarten kosten in de voorver- koop acht euro per stuk en aan de zaal tien euro, inclu- sief koffie en cake. Bestellen kan ook bij H.J. Kouwen, tel. 0529-481 748 en H. Runhart, tel. 0529-481 933. tijdens een uitprobeerperiode. Na vier tot zes weken wordt besproken of men tevreden is en of men wil overgaan tot aanschaf van het uit- geprobeerde hulpmiddel. Lees verder op pagina 7. Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer.nl DEALER OP MAAT GEMAAKTE DEALER HOUTEN MEUBELEN DEALER DEALER DEALER DEALER OP MAAT GEMAAKTE HOUTEN MEUBELEN Rollecate 27 - Nieuwleusen Rollecate 27 - Nieuwleusen OP OP MAAT GEMAAKTE OP MAAT MAAT GEMAAKTE GEMAAKTE HOUTEN MEUBELEN HOUTEN MEUBELEN MEUBELEN HOUTEN OP MAAT GEMAAKTE Rollecate Nieuwleusen Rollecate 27 27 - - Nieuwleusen HOUTEN MEUBELEN Rollecate 27 - Nieuwleusen Rollecate 27 - Nieuwleusen