De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 49

Een uitgave van: ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Nr. 49 Ankum Dinsdag 4 december 2018 Balkbrug Dalfsen Hasselt Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen Rouveen www.dedalfsermarskramer.nl Staphorst Vinkenbuurt Witharen Makelaardij Sallandse Huizen Start Eindejaarsactie OVN 5 Talentenbrigade Agnieten College 9 Palthepop met Wild Romance 11 ‘Eigen kweek’-trainer 13 SV Nieuwleusen Hospices uit de regio grote winnaar bij Coöperatieweken Rabobank Vaart en Vechtstreek Vrijwilligers ontvangen 110.000 euro aan cheques van Rabobank BALKBRUG/REGIO – Op de Rabo Vrijwilligers PowerParty in Partycentrum Klein Oever in Balkbrug kwamen don- derdagavond meer dan 400 vrijwilligers af. Allemaal be- nieuwd hoe vaak leden van Ra- bobank Vaart en Vechtstreek op hun buurtversterkende ini- tiatief hebben gestemd tijdens de Coöperatieweken. Naast een gezellige avond, ont- vingen 111 verenigingen en stichtingen een mooie cheque om hun buurtversterkende initiatief te realiseren. Daarnaast werden er nog drie bonusprijzen uitge- reikt aan duurzame initiatieven en vier bonusprijzen voor beste video. De hospices uit de regio zijn samen de grote winnaar. De leden van de coöperatieve bank gaven de meeste stemmen aan het hospice in Dalfsen (4.590,62 ! Meer dan 25 jaar ervaring! Een comfortabel gebit voor iedereen - Aanmeten van een nieuw gebit - Reparaties terwijl u wacht - Implantaat prothese specialist - Gratis gebit APK met reiniging ! Uw klikgebit specialist! www.belling-kunstgebitten.nl Puntweg 9A, Punthorst 1 min. rijden vanaf Nieuwleusen Mogelijk GroenLinks in Dalfsen DALFSEN - Er komt mis- schien een afdeling van Groen Links in de gemeen- te Dalfsen van de grond. Leden van de partij uit de gemeente Dalfsen kwamen onlangs bij elkaar om dit mogelijk te maken. De deelnemers uit Nieuwleusen met hun cheques. Foto: Marcel van Saltbommel. euro), gevolgd door de hospices in Hardenberg en Dedemsvaart. Sa- men ontvingen zij ruim twaalfdui- NIEUWLEUSEN – Het programma van De Spil in Nieuwleusen omvat de komende maanden een grote verscheidenheid aan activiteiten en initiatieven. Die illustreren dat het nieuwe kulturhus aardig op stoom begint te komen. “Maar de inbreng vanuit de inwoners mag nog wel toenemen”, zegt manager Stefan Keijzer. Ook in december staat er nog een veelheid van activiteiten op stapel. Na 5 december verkeert De Spil in kerstsfeer, met o.a. een vier meter KUNSTGEBITTEN BELLING Tel: (0529) 48 46 01 zend euro. Daarnaast op de derde en vierde plaats de Voedselbanken. Zie voor de volledige uitslag de ad- vertentie elders in deze krant. Lees verder op pagina 9. Veel te doen in De Spil, maar inwoners mogen nog steeds met eigen ideeën komen Hij schat dat zo’n negentig procent van het aanbod voor de komende maanden is voortgekomen uit idee- ën van de organisaties die er gebruik van maken – en die maandelijks bijeen komen voor een program- ma-overleg – en uit sociale verban- den zoals Nieuwleusen Synergie en de gezamenlijke kerken. “En zo’n tien procent komt voort uit ideeën die zijn geopperd vanuit de plaatse- lijke bevolking. Dat is zo kort na de start eigenlijk helemaal geen slech- te score, maar het percentage mag nog wel wat toenemen. De Spil biedt heel veel mogelijkheden en die staan open voor iedereen. Ideeën zijn wel- kom, dan kijken we samen naar wat haalbaar is qua uitvoering.” 0529 851110 Burg. Backxlaan 333, Nieuwleusen hoge kerstboom in de hal bij de en- tree als blikvanger. Op donderdag 13 december is er een kerst-eetca- fé waar iedereen kan aanschuiven, voor de jeugd zijn er op 11 decem- ber weer skateboard-clinics met op 19 december lasergamen. Op 24 december is er weer de Kerstnacht- dienst van de gezamenlijke kerken en op 27 december het jaarlijkse Ni- zato-zaalvoetbaltoernooi. Iets nieuws is de kerstpakketten- markt op maandag 17 december. “Lokale ondernemers presenteren dan hun kerstpakketten en aanver- wante artikelen”, legt Keijzer uit. “Medewerkers van aangemelde organisaties kunnen dan zelf hun kerstpakket samenstellen. Het is ditmaal nog betrekkelijk besloten, maar als het een succes is, willen we het volgend jaar groter aanpakken.” Dat laatste geldt voor wel meer ini- tiatieven. Ze wordt momenteel be- keken of er op de laatste dagen van het jaar een soort Top 2000-café kan worden georganiseerd, die mogelijk eind volgend jaar grootser wordt op- gezet. “Ook willen we in december een begin maken met een Creatief Café, dat met een vaste regelmaat – bijvoorbeeld de laatste maandag- of dinsdagavond van de maand, of * Schilderwerk * * Schilderwerk Schilderwerk * * Schilderwerk Behangwerken Schilderwerk Schilderwerk * * Behangwerken Schilderwerk Behangwerken Behangen * * Schilderwerk Glas Service Schilderwerk Schilderwerk Behangwerken Behangen * * Glas Service Schilderwerk Schilderwerk Behangwerken Behangen Glas Service Glas Service * * BTW v.a. 6%! Schilderwerk Behangwerken Behangen Glas Service Glas Service * * BTW v.a. 6%! Behangwerken Behangen Glas Service Glas Service BTW v.a. 6%! BTW v.a. 6% Behangen * * Schildersbedrijf Glas Service Glas Service BTW v.a. 6%! Brouwer bv BTW v.a. 6% Glas Service Glas Service * Schildersbedrijf BTW v.a. 6%! BTW v.a. 6% 17 35 bv Brouwer Glas Service * Schildersbedrijf BTW v.a. 6%! Brouwer bv Dalfsen, (0529) 43 BTW v.a. 6% Dalfsen, (0529) 43 17 35 Schildersbedrijf Brouwer bv * Schildersbedrijf BTW v.a. 6%! BTW v.a. Brouwer 6% Brouwer Dalfsen, (0529) 43 17 35 bv Schildersbedrijf Brouwer Schildersbedrijf BTW v.a. 6% Dalfsen, (0529) Brouwer 43 17 35 bv Schildersbedrijf www.brouwerschilders.nl Schildersbedrijf Brouwer Dalfsen, 43 17 35 www.brouwerschilders.nl Dalfsen, (0529) (0529) Brouwer 43 17 Schildersbedrijf Brouwer Schildersbedrijf bv Dalfsen, 43 17 35 35 www.brouwerschilders.nl Dalfsen, (0529) (0529) 43 17 Schildersbedrijf Brouwer Dalfsen, (0529) 43 17 35 35 www.brouwerschilders.nl Dalfsen, (0529) 43 17 35 Schildersbedrijf Brouwer Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl misschien vaker – gaat plaatsvinden. Creatieve mensen kunnen hier dan bijvoorbeeld schilderen of een ande- re kunstvorm beoefenen.” Lees verder op pagina 3. Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer.nl Tijdens de bijeenkomst, die werd ondersteund door het provinciaal GroenLinks-be- stuur, werd hiervoor de aan- zet gegeven. Ook kwamen di- verse duurzaamheidsthema’s ter sprake die specifiek in Dalfsen spelen, zoals de kwes- tie-Lelystand Airport. Wie ook wil meedenken over een sociaal, groen en duur- zaam Dalfsen, is van harte wel- kom op dinsdag 11 december. Er is dan om 20.00 uur een tweede bijeenkomst, in De Trefkoele+ in Dalfsen. Belang- stellenden kunnen zich voor- af aanmelden via het e-mail- aderes groenlinksdalfsen@ gmail.com Vanaf €599,- in leer • 2 podia met tal van optredens Vanaf Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in in leer leer nnenloop m/v • Finish van de kerstma tal van optredens met 2 podia ? Ben jij een echt • rendier deelname 33 | Gratis lst m/v Rollecate Rollecate 27 Tasveld Tasveld p 27 enloo bij Bos mann Rollecate 27 Tasveld 2 2 2 kerst Den-Hu 18.30 uur van de Bedden Inschrijving vanaf Rollecate • Finish Tasveld 2 AG’85 ( www.ag85.nl ) 8271 oep GG 7711 7711 8271 RW RW 7711 echt 8271 een ½ km | Organisatie: Loopgr 2 rendier? Ben jij +/- 7711 GG GG 8271 RW RW Start 19.00 uur | Afstand Den-Huls Nieuwleusen Nieuwleusen IJsselmuiden IJsselmuiden Inschrijving vanaf 18.30 uur bij Bos Bedden Nieuwleusen IJsselmuiden ) Nieuwleusen IJsselmuiden ( www.ag8 0 uur) p AG’85 af 5.nl 16.3 ie: Loopgroe (van 2 ½ km e Kerk +/- in Grot uur | Afstand a de | Organisat Start 19.00 ramm • Muzikaal prog uur) 16.30 f (vana Kerk Grote in de programma htwa • Muzikaal chte gens Gebroeders Gebroeders Seinen Seinen Meubelen Meubelen vrac verli Gebroeders Seinen • Parade van Gebroeders Seinen Meubelen Meubelen ens twag vrach hte verlic usen.nl • Parade van t 33 | Gratis deelname tmarktnieuwle ers leusen.nl w.k w.k ww ww erstmarktnieuw