De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 48

Een uitgave van: ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Nr. 48 Ankum Dinsdag 27 november 2018 Balkbrug Huwelijksjubileum echtpaar Veijer Dalfsen 5 Hasselt Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Hoonhorst IJhorst Bazaar Wiekelaar goed voor 11.000 euro 7 Lemelerveld Nieuwleusen Jubilarissen bij uitvoering Con Brio 9 Oudleusen www.dedalfsermarskramer.nl Rouveen S.V.N. trakteert drie goede doelen Staphorst Vinkenbuurt Witharen 11 Sint Nicolaas geniet van massaal welkom NIEUWLEUSEN – Een indruk- wekkende menigte stond zater- dagmiddag klaar bij de ingang van kulturhus De Spil om Sint Nicolaas en zijn gevolg te ont- vangen. Het werd een feestelij- ke intocht voor de Goedheilig- man en zijn zwarte Pieten. “Wat een opkomst, wat een feest. Sint Nicolaas is hier heel erg blij mee, jongens en meisjes.” Aldus jongerenwerker Kaj Kuipers van Saam Welzijn, die het woord nam toen Sint Nicolaas in de sporthal was gaan zitten op de zetel die speciaal voor hem klaarstond. Dat bleek al eerder, tijdens de of­ ficiële ontvangst door loco-bur­ gemeester Ruud van Leeuwen. Die verwelkomde de Sint en zijn Pieten namens de gemeente Dalf­ sen, nadat deze in een motor met zijspan was gearriveerd. Goedgemutst wuifde de hoge bezoeker de wachtende kin­ deren, ouders, verzorgers en grootouders toe. In de sporthal Waardering voor alle vrijwilligers DALFSEN - Het Vrijwil- ligerspunt Dalfsen orga- niseert op vrijdagavond 7 december een waarderings- avond voor alle vrijwilligers die binnen de gemeente Dalfsen actief zijn. nam hij ruim de tijd om met kin­ deren te praten, met hen op de foto te gaan en tekeningen in ont­ vangst te nemen. En om samen met de kinderen sinterklaaslie­ deren te zingen natuurlijk, om te beginnen met de klassieker ‘Zie ginds komt de stoomboot. Dat de goedheiligman met zijn tijd mee­ gaat en per motorfiets in Nieuw­ leusen arriveerde, deed niets af aan de kindervreugde. Het werd een gezellige middag, die opnieuw onderstreepte dat kulturhus De Spil geschikt is voor allerlei soorten evenementen, dus ook de ontvangst van hoog buitenlands bezoek. Voor Sint en zijn Pieten breken er een paar heel drukke weken aan, die afge­ lopen weekend werden voortge­ zet met bezoeken aan Lemeler­ veld en Hoonhorst. Sint sluit zijn toernee door de regio op zaterdag 1 december af in Oudleusen. En daarna is het nog maar een paar nachtjes slapen… Lintje voor vertrekkende burgemeester Han Noten NIEUWLEUSEN – Zo vaak sprak hij zelf de woorden ‘Het heeft zijne Majesteit behaagd…’ uit, maar deze keer was burgemeester Han No- ten zelf aan de beurt. Vrijdag bij zijn afscheidsreceptie in De Spil in Nieuwleusen werd Noten koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Commissaris van de Koning, Andries Heidema, reikte de onderscheiding uit. Na ruim 7,5 jaar vertrekt Noten als burgemeester van Dalfsen. Heide­ ma roemde Noten in zijn speech: ‘Han Noten heeft in die acht jaar zijn stempel gedrukt op de gemeen­ te Dalfsen. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van een aantal grote projecten in de gemeente, waaronder Theater de Stoomfabriek en Kulturhus De Spil in Nieuwleusen. Over die laatste zegt hij altijd: “De Spil is niet van jou, De Spil is van ons samen.” Dat typeert de bestuursstijl van Han Noten: we doen het samen, met elkaar.’ Noten ontvangt de Koninklijke On­ derscheiding voor zijn jarenlange bestuurlijke verdiensten op een breed terrein. Onder andere van­ wege de geheel eigen wijze waarop hij het burgemeesterschap heeft in­ gevuld. Hij heeft Dalfsen nationaal en internationaal op de kaart gezet. Tegelijkertijd is hij benaderbaar en aanspreekbaar voor inwoners en ondernemers en is hij een echte burgervader. In de bijna tien jaar dat hij lid was van de Eerste Kamer, waarvan acht jaar als fractievoorzit­ ter van de PvdA, lag zijn focus altijd op samenwerking en bruggen bou­ wen en was hij bereid compromis­ sen te sluiten. Daarnaast zet hij zich al jarenlang in voor diverse instan­ ties. Zo is hij sinds 2005 voorzitter van de raad van Commissarissen van Espria/Woonzorg Nederland, sinds 2008 voorzitter van de Raad van Advies Start Foundation, sinds 2010 lid van de Raad van Commis­ sarissen van Heisterkamp Trans­ port, sinds 2012 bestuursvoorzit­ ter van de Nederlandse Vereniging Reinigingsdiensten en sinds 2013 voorzitter van de Raad van Toezicht van het Drents Museum. Bovendien is hij in 2014 door de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd om voorzitter van de Transitiecommis­ sie Sociaal Domein te worden, wat hij tot en met 2016 met verve heeft gedaan. “Je snapt niet dat je nog tijd had om burgemeester te zijn,” grap­ te Heidema. Lees verder op pagina 4 SHOWROOM KEUKENS KORTINGEN tot 70 % Het is een avond die gelijk­ tijdig (van 20.00 tot 23.00 uur) plaatsvindt op drie ver­ schillende locaties: De Tref­ koele+ in Dalfsen, De Spil in Nieuwleusen en De Mozaïek in Lemelerveld. Het Vrijwil­ ligerspunt organiseert deze gezellige avond namens de gemeente als blijk van waar­ dering voor de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers. Op deze manier wil men iedereen bedanken die zich belangeloos en enthousiast inzet voor een vereniging of organisatie. De vrijwilligers kunnen op deze avond onder het genot van een hapje en drankje genieten van muziek en entertainment. Op alle drie de locaties is er tevens een optreden van een Mystery Guest. Mensen kunnen zich t/m 3 december opgeven voor deze gezellige avond via info@ vrijwilligerspuntdalfsen.nl. Vermeld daarbij ook voor wel­ ke locatie u zich opgeeft. Het meest actuele nieuws op Boslaan 1 Staphorst www.costerkeukens.nl dedalfsermarskramer.nl Autoschade? Wij helpen u graag! SCHADEGARANT TOP HERSTEL VAKKUNDIG VRIENDELIJK SNEL Korterink, uw erkende Focwa schadeherstelbedrijf voor alle merken en contractpartner van bekende verzekeraars. Foto: Marcel van Saltbommel Han Noten, zijn vrouw Dorothé Brinkman en commissaris van de Koning, Andries Heidema. Korterink Autoschade SCHADEGARANT TOP HERSTEL SCHADEGARANT SCHADEGARANT TOP HERSTEL Oude Rijksweg 482, Rouveen 0522 - 291346 • korterink.nl TOP HERSTEL Vanaf Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in in leer leer Rollecate 27 Rollecate 27 Rollecate Rollecate 27 7711 GG 7711 GG 7711 7711 GG Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Tasveld Tasveld 2 Tasveld 2 2 2 Tasveld 8271 8271 RW 8271 RW RW 8271 RW IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden Gebroeders Gebroeders Seinen Seinen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen