De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 45

Een uitgave van: ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Nr. 45 Ankum Dinsdag 6 november 2018 Balkbrug Dalfsen Hasselt Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen www.dedalfsermarskramer.nl Rouveen Staphorst Vinkenbuurt Witharen Makelaardij Sallandse Huizen Hulp bij verbeteren isolatie woning 5 Vechtstede Notarissen trakteert 9 Volgend jaar zomp in De Vecht 11 OVN doet mee met Coöperatieweken 13 Kulturhus De Spil nu ook officieel van start KUNSTGEBITTEN BELLING ! Meer dan 25 jaar ervaring! NIEUWLEUSEN – De betrok- ken organisaties zijn al twee maanden actief in het kultur- hus, maar afgelopen zaterdag- morgen verklaarde minister Arie Slob (onderwijs en me- dia) De Spil officieel voor geo- pend. Dat gebeurde tijdens een ochtendvullend programma, waarbij ook veel gebruikers werden betrokken. In Kulturhus de Spil komen on- derwijs, cultuur, sport en welzijn samen in een modern, compact en duurzaam gebouw dat door de centrale ligging de noord- en zuidzijde van het dorp Nieuw- leusen met elkaar verbindt. Door een slimme indeling van het ge- bouw en de buitenruimte zijn een aantal gezamenlijke ruimtes gecreëerd, die voor verschillen- de doeleinden gebruikt kunnen worden. “Ik vind het prachtig hoe grote ramen de ruimtes in De Spil met elkaar verbinden”, vertelde burgemeester Han Noten. “Spor- ters, scholieren, gezinnen, jonge- ren en ouderen kunnen elkaar in Kulturhus De Spil ontmoeten. Zo zorgen we samen voor een leven- dig Nieuwleusen, waar het prettig Een comfortabel gebit voor iedereen Dat gebeurde – met hulp van vrij- willigers – op de hoek Westerveen en Bosmansweg, op de plek waar een groep dorpsgenoten natuur- boerderij Balk-Inn wil realiseren. - Aanmeten van een nieuw gebit - Reparaties terwijl u wacht - Implantaat prothese specialist - Gratis gebit APK met reiniging ! Uw klikgebit specialist! Tel: (0529) 48 46 01 www.belling-kunstgebitten.nl Puntweg 9A, Punthorst 1 min. rijden vanaf Nieuwleusen Nieuwe burgemeester op 14 januari beëdigd Foto: Gemeente Dalfsen/Marcel van Saltbommel wonen is voor iedereen.” Ook minister Slob was onder de indruk: “Wat ik heel mooi vind, is dat het een heel duurzaam gebouw is. Ik vind duurzaamheid altijd een eerbetoon aan de jeugd. Ook al de functies die hier samen komen, en het feit dat jongeren hier dus op deze manier, in deze gemeenschap, zo bediend gaan worden met on- derwijs, de bibliotheek, sport, en met alles wat er omheen gebeurt. Dat vind ik fantastisch mooi!” Kulturhus de Spil heeft een duur- zaam karakter. Zo is het dak van de sporthal bedekt met zonnepane- len en wordt gebruik gemaakt van bodemwarmte om het gebouw te kunnen verwarmen. Ook is De Spil volledig gasloos gebouwd, wat het gebouw nagenoeg energieneu- traal maakt. Lees verder op pagina 11 Leerlingen planten bollen bij toekomstige natuurboerderij NIEUWLEUSEN – Tweeduizend bloembollen hebben de kinde- ren van groep 3 van basisschool De Tweemaster in Nieuwleusen donderdagmorgen gepoot. 0529 851110 Burg. Backxlaan 333, Nieuwleusen Waarvoor de kinderen de bollen poten? “Voor de bijen,” riep één van de leerlingen meteen. Volgend voorjaar kunnen ze de paarse kro- kussen, blauwe druifjes en kleine tulpjes zien bloeien, met bijen en hommels die er boven zweven en daar hun voedsel vinden. Andries Bos van de Bijenvereniging was pasgeleden al in de klas geweest om te vertellen over de bijen. De buurt heeft onlangs een nieuws- brief gehad met de plannen van de werkgroep, die werkt onder de vlag van Synergie Nieuwleusen. In mei was er al een voorlichtingsavond bij Molen Massier, toen kwamen er best wat kritische kanttekeningen uit de buurt. Die heeft de werk- groep ter harte genomen bij de ver- dere planvorming. Lees verder op pagina 4 * Schilderwerk * * Schilderwerk Schilderwerk Schilderwerk Schilderwerk * * * Behangwerken Schilderwerk Behangwerken Schilderwerk Behangwerken Behangen * * Schilderwerk Glas Service Schilderwerk Schilderwerk Behangwerken Behangen Glas Service * * Schilderwerk Schilderwerk Behangen Glas Service Glas Service * * Behangwerken BTW v.a. 6%! Schilderwerk Behangwerken Behangen Glas Service Glas Service BTW v.a. 6%! * * Behangwerken Behangen Glas Service Glas Service BTW v.a. 6%! BTW v.a. 6% Behangen * * Schildersbedrijf Glas Service Glas Service BTW v.a. 6%! Brouwer bv BTW v.a. 6% * Schildersbedrijf Glas Glas Service BTW Service v.a. 6%! BTW v.a. 6% 17 35 bv Brouwer Glas Service Brouwer bv * Schildersbedrijf BTW v.a. 6%! Dalfsen, (0529) 43 BTW v.a. 6% Dalfsen, (0529) 43 17 35 Schildersbedrijf Brouwer bv * Schildersbedrijf BTW v.a. 6%! BTW v.a. Brouwer 6% Brouwer Dalfsen, (0529) 43 17 35 bv Schildersbedrijf Brouwer Schildersbedrijf BTW v.a. 6% Dalfsen, (0529) Brouwer 43 17 35 bv Schildersbedrijf www.brouwerschilders.nl Schildersbedrijf Brouwer Dalfsen, 43 17 35 Dalfsen, (0529) (0529) Brouwer 43 17 Schildersbedrijf Brouwer Schildersbedrijf bv www.brouwerschilders.nl Dalfsen, 43 17 35 35 www.brouwerschilders.nl Dalfsen, (0529) (0529) 43 17 Schildersbedrijf Brouwer Dalfsen, (0529) 43 17 35 35 www.brouwerschilders.nl Dalfsen, (0529) 43 17 35 Schildersbedrijf Brouwer Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl DALFSEN - Erica van Len- te (39) wordt op maandag 14 januari beëdigd als nieuwe burgemeester van Dalfsen. Andries Heide- ma, de commissaris van de Koning, komt hiervoor naar de speciale openbare raadsvergadering in het gemeentehuis. Van Lente is nu nog waar- nemend burgemeester in Bedum, maar deze gemeen- te gaat per 1 januari 2019 samen met de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum op in de nieuwe ge- meente Het Hogeland. Na het vertrek van huidig burgemeester Noten per 1 december 2018 nemen lo- co-burgemeester Ruud van Leeuwen en plaatsvervan- gend raadsvoorzitter Luco Nijkamp tot die tijd de bur- gemeesterstaken waar. Noten neemt vrijdag 23 november na bijna acht jaar burgmees- terschap afscheid in kultur- hus De Spil in Nieuwleusen. Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer.nl Toneelvereniging Plankenkoorts Nieuwleusen itten z r a a m j i laat m 8 november ‘18 - 19.30 uur Ontmoetingskerk, Nieuwleusen 16 en 17 november ‘18 - 20.00 uur Wiekelaar, Oudleusen 8 en 9 februari ‘19 - 20.00 uur `t Witte Peerd, Nieuwleusen 16 februari ‘19 - 20.00 uur (Benefiet optreden Alpe d’Huzes. Kosten kaartje €7,50) `t Witte Peerd, Nieuwleusen De leerlingen planten bloembollen bij de toekomstige natuurboerderij in Nieuwleusen. Geschreven door Peter Damen Kaarten verkoop: bij Beltman Woodworks of www.plankenkoortsnieuwleusen.nl Vanaf Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in in leer leer Rollecate 27 Rollecate 27 Rollecate Rollecate 27 7711 GG 7711 GG 7711 7711 GG Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Tasveld Tasveld 2 Tasveld 2 2 2 Tasveld 8271 8271 RW 8271 RW RW 8271 RW IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden Gebroeders Gebroeders Seinen Seinen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen