De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 43

Een uitgave van: ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Nr. 43 Ankum Dinsdag 23 oktober 2018 Balkbrug Dalfsen Hasselt Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen Rouveen www.dedalfsermarskramer.nl Staphorst Vinkenbuurt Witharen Makelaardij Sallandse Huizen Nieuwe burgemeester: ... 5 .. Erica van Lente Techniekweek in ... Nieuwleusen 7 .. Uitvaartcentrum ... nu helemaal klaar 9 .. Young Spirit viert ... .. jubileum met concert 11 Tweemaster domineert Trefbaltoernooi gemeente Dalfsen 0529 851110 Burg. Backxlaan 333, Nieuwleusen KUNSTGEBITTEN BELLING ! Meer dan 25 jaar ervaring! Een comfortabel gebit voor iedereen Foto: Marcel van Saltbommel - Aanmeten van een nieuw gebit - Reparaties terwijl u wacht - Implantaat prothese specialist - Gratis gebit APK met reiniging ! Uw klikgebit specialist! Tel: (0529) 48 46 01 www.belling-kunstgebitten.nl Puntweg 9A, Punthorst 1 min. rijden vanaf Nieuwleusen Clubshow NKV NIEUWLEUSEN – De Vliegende Draken en De Toppertjes - bei- den van basisschool de Tweemaster - streden in een onderlin- ge finalewedstrijd om de eerste plaats, woensdag in kulturhus De Spil in Nieuwleusen. Daarbij trokken De Vliegende Draken aan het langste eind: zij mogen zich Trefbalkampioen gemeente Dalfsen 2018 noemen. In de troostfinale om plek drie en vier was team Fortnite Pro van De Spiegel net iets beter na verlen- ging dan team FC Klein Duimpje van de Heilig Hartschool en legde beslag op de derde plaats. In totaal deden 37 teams uit de gemeente mee en na de voorron- den in De Trefkoele+ in Dalfsen en in De Spil in Nieuwleusen von- den woensdag de finalewedstrij- den van de twaalf overgebleven teams plaats. Wethouden Jan Uitslag reikte de gouden, zilveren en bronzen me- dailles uit aan de winnende teams. Maar allereerst stelde hij de vraag aan de kinderen of trefbal nou een sport of een spel is. Hier waren de meningen zeer over verdeeld, waardoor men het maar op een sportief spel hield. Na het uitdelen van de medailles kreeg De Twee- master de hoofdprijs uitgereikt, een trefbalpakket voor de school voor in de pauzes. Jan van de Hoek gaat met pensioen bij de Rabobank, maar blijft actief voor Nieuwleusen NIEUWLEUSEN – Zijn loopbaan bij de Rabobank bepaalde een groot deel van zijn leven, maar Nieuw- leusenaar Jan van de Hoek was en is op tal van andere maatschappelijke fronten actief. Hij gaat per 1 november met pensioen en nam donderdagmiddag afscheid van de bank en de klanten in het pas geopende kulturhus De Spil. Dat is grotendeels gehuisvest in het gebouw dat voorheen (sinds 2005) het kantoor van de Rabobank was, met Jan van de Hoek als kantoormanager. Een logische keuze voor een afscheid, die voor hem de cirkel rond maakt. Per 1 september 1979 trad hij in dienst op het Rabobankkantoor aan de Raiffeisenstraat, dat geleid werd door toenmalig directeur Frans Vis- scher. “Een kantoor met dertig per- soneelsleden, je had toen nog heel veel kleine, zelfstandige kantoren. Nieuwleusen had destijds nog een tweede kantoor aan het Westerveen. Met balies voor de kashandelingen, waar het met name op vrijdagavond altijd spitsuur was.” Dat veranderde met de introductie van de geldauto- maat in de jaren tachtig. Daar kreeg hij na verloop van tijd de eindver- antwoordelijkheid voor. “Dan reed je soms met een halve ton aan contan- ten over de Backxlaan. Of je moest er op vreemde uren met de sleutel op uit om storingen te verhelpen. Ik combineerde die werkzaamheden met hypotheekadviezen aan klanten. Dat waren toen nog grote mappen met papier.” Hij werd kantoormanager annex di- recteur van de Rabobankvestiging in Nieuwleusen in 2005, hetzelfde jaar waarin de bank het nieuwe kantoor bij de rotonde op de Backxlaan in gebruik nam. “Het was toen niet te voorzien hoe snel de ontwikkelingen zouden gaan die leidden tot de slui- ting van die vestiging in 2015”, blikt hij terug. “Ik ben wel blij dat kapi- taalvernietiging kon worden voorko- men door de nieuwe functie die het gebouw nu gekregen heeft. Mooi dat het iets wezenlijks kan toevoegen aan de lokale samenleving.” Onontkoombaar Hij zag de bankwereld veranderen, internationaal, maar zeker ook lo- kaal en regionaal. De Rabobank in Nieuwleusen fuseerde eerst met Hasselt, daarna met Dalfsen en Lemelerveld en later in 2007 met Ommen en Hardenberg tot Rabo- bank Vaart en Vechtstreek. De laat- ste ontwikkeling leidde er tevens toe dat het kantoor van de bank in 2015 uit Nieuwleusen verdween. “Dat vond ik wel moeilijk te ver- teren. Ik heb het ook vaak moeten uitleggen aan mensen die er vragen over stelden, maar het was een on- ontkoombaar gevolg van diverse maatschappelijke ontwikkelingen, met het internetbankieren voorop. Want als je mensen dan de weder- NIEUWLEUSEN - De klein- dierteeltvereniging N.K.V. Nieuwleusen houdt op donderdag 25 en vrijdag 26 oktober haar jaarlijk- se kleindier-tentoonstel- ling in de Maranathakerk aan de Burgemeester v.d. Grondenstraat 73 te Nieuwleusen. Hier zullen 186 verschillen- de konijnen-, kippen- en ca- viarassen worden tentoon- gesteld. De tentoonstelling is geopend op donderdag van 18.00 tot 22.00 uur met om 20.00 uur de officiële ope- ning van onze show door wethouder Jan Uitslag van de gemeente Dalf­sen. Vrijdag is de show te bezoeken van 10.00 tot 21.00 uur. De ge- hele vrijdag is er tevens een springkussen voor de jeugd. Belangstellenden zijn wel- kom, de entree is gratis. Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer.nl vraag stelde hoe vaak ze nog op het bankkantoor kwamen, moesten ze toegeven dat dat niet vaak meer het geval was.” Lees verder op pagina 9 Toneelvereniging Plankenkoorts Nieuwleusen itten z r a a m j i laat m 8 november ‘18 - 19.30 uur Ontmoetingskerk, Nieuwleusen 16 en 17 november ‘18 - 20.00 uur Wiekelaar, Oudleusen 8 en 9 februari ‘19 - 20.00 uur `t Witte Peerd, Nieuwleusen 16 februari ‘19 - 20.00 uur (Benefiet optreden Alpe d’Huzes. Kosten kaartje €7,50) `t Witte Peerd, Nieuwleusen Jan van de Hoek schudde donderdagmiddag in De Spil vele handen bij zijn afscheid van de Rabobank Vaart en Vechtstreek. Geschreven door Peter Damen Kaarten verkoop: bij Beltman Woodworks of www.plankenkoortsnieuwleusen.nl Vanaf Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in in leer leer Rollecate 27 Rollecate 27 Rollecate Rollecate 27 7711 GG 7711 GG 7711 7711 GG Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Tasveld Tasveld 2 Tasveld 2 2 2 Tasveld 8271 8271 RW 8271 RW RW 8271 RW IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden Gebroeders Gebroeders Seinen Seinen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen