De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 41

Een uitgave van: ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Nr. 41 Ankum Dinsdag 9 oktober 2018 Balkbrug Dalfsen Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen www.dedalfsermarskramer.nl Rouveen Staphorst Vinkenbuurt Witharen Makelaardij Sallandse Huizen Nieuwe burgemeester deze maand bekend 5 Dalfser leerlingen roefelen bij bedrijven 5 Vertelconcert van Veviano 7 Voedselbank ontvangt cheque 11 Kinderboekenweek van start met dansje en etentje - Aanmeten van een nieuw gebit - Reparaties terwijl u wacht - Implantaat prothese specialist - Gratis gebit APK met reiniging ! Uw klikgebit specialist! www.belling-kunstgebitten.nl Puntweg 9A, Punthorst 1 min. rijden vanaf Nieuwleusen Info-avond pleegzorg DALFSEN - Vanavond, dinsdag 9 oktober, vindt in het gemeentehuis van Dalfsen een vrijblijvende informatieavond plaats over pleegzorg. opgelost door drie nieuwe boeken, die als cadeautje aan even zovele leerlingen werden uitgereikt. Later die ochtend volgde een spe- ciale buitendag, waarbij leerlin- gen, ouders en leerkrachten ge- zamenlijk aan de slag gingen om patat en pompoensoep te maken van aardappelen en pompoenen uit de eigen schooltuin. Nadat het vuur was aangemaakt en de maaltijd ge- kookt, werd die natuurlijk smake- lijk opgepeuzeld. Lees verder op pagina ..... Kaj Kuipers nieuwe jongerenwerker bij Saam Welzijn NIEUWLEUSEN/LEMELERVELD – Saam Welzijn heeft sinds dinsdag een nieuwe jongerenwerker in het team. Kaj Kuipers (27) uit Meppel gaat proberen om nieuwe doelgroepen aan te boren, onder andere door ska- teles en andere (buiten)activiteiten te ondernemen met de jongeren. ....... ! Meer dan 25 jaar ervaring! Tel: (0529) 48 46 01 Skateboardspecialist kan jeugd leren ollie’en, grinden of heelflip te maken “Het is mooi dat er een nieuw kultur- hus is in Nieuwleusen, zo kunnen we meteen een nieuwe start maken. En het is natuurlijk goed dat de middel- bare school ook in het kulturhus zit. Er komen nu al jongeren een kijkje nemen in de jeugdsoos. Misschien kunnen we ook wel pauze-activitei- ten gaan doen.” Kaj is vooreerst voor 28 uur aangenomen en daarvan werkt hij twee dagen in Nieuwleu- sen – eerst op dinsdag en woensdag - en twee in Lemelerveld – op don- derdag en vrijdag voorlopig. KUNSTGEBITTEN BELLING Een comfortabel gebit voor iedereen NIEUWLEUSEN – Met een vrolijk dansje op het Kinde- ren Voor Kinderen-lied ‘Kom erbij’ en een sketch van twee leerkrachten werd woensdag- morgen de Kinderboeken- week voor geopend verklaard op basisschool Het Kompas in Nieuwleusen. “Boeken, allemaal boeken. Wat moet je ermee?”, vroeg een van de hoofdrolspelers zich wanhopig af nadat hij was gestruikeld over een flinke stapel van die boeken. “Le- zen natuurlijk!”, wist een van de leerlingen het antwoord. Maar je kunt er ook nog iets anders mee, zo bleek. Want de hoofdrolspeler wilde met twee flinke stapels en enkele planken een mooie boe- kenplank bouwen. Maar dan moe- ten beide boekenstapels natuur- lijk wel even hoog zijn… Gelukkig kwam de buurman uitkomst bie- den. Maar to@en de boekenplank klaar was, bleken er haast geen boeken over… Dat probleem werd 0529 851110 Burg. Backxlaan 248, Nieuwleusen Kaj heeft al enkele jaren een eigen onderneming op het gebied van skateboarden - Severe Skateboar- ding Events - en in de winterperio- de is hij daar toch wat minder druk mee. Toen Saam Welzijn belde of hij kon invallen voor uitvoerende taken - en het klikte tijdens het kennisma- kingsgesprek - was hij daar wel blij mee. “Het is heel leuk om jongeren te activeren en enthousiast te ma- ken, juist door lekker actief bezig te zijn en dingen samen te doen. Hun creativiteit te stimuleren en leren Jongerenwerker Kaj Kuipers van Saam Welzijn. dat ze nooit op moeten geven en zichzelf kunnen blijven verbeteren. Zo kan ik iedere dag doen wat ik leuk vind: met mensen omgaan en activiteiten met ze doen waarmee ze verder komen.” De nieuwe jongerenwerker kreeg bij zijn geboorte al een skateboard cadeau van zijn ouders. Vanaf zijn zevende stond hij op een board en op zijn elfde kocht Kaj een professi- oneel skateboard. Als veertienjarige jongen kwam hij op de fiets met zijn skateboard vanuit de Wijk naar zijn skatevrienden in het Noorderpark in Nieuwleusen. “De kracht van een jongerenwerker is dat hij wel jong en speels is, maar wel een volwas- sen visie heeft,” weet Kaj. “Ik merk zelf dat ik bijvoorbeeld minder ex- treme stunts doe dan een paar jaar geleden en nu meer de halfpipe gebruik bij het skaten. Er moet nu toch gewerkt worden en dan zijn blessures niet zo handig.” Omdat hij zelf is opgegroeid in een dorp in de buurt, kent hij de cultuur van het platteland. Jongeren hebben zelf vaak best ideeën over wat ze graag zouden willen, zoals bijvoor- beeld pooltoernooien organiseren. Maar ze hebben soms een steuntje in de rug nodig om het uit te voe- ren. Daar wil Kaj ze graag bij helpen. Zijn motto is: gewoon doen en niet te lang nadenken. Bij jongeren moet het wel een beetje snel gaan, anders verliezen ze hun belangstelling voor het onderwerp. “Doorzetten is heel belangrijk, je mag best groot denken. Dat heeft er voor gezorgd dat ik mijn eigen ding ben gaan doen,” zegt Kaj. “Kom gewoon eens langs,” is zijn tip aan de jongeren en dat begrip ziet Kaj breed: van 7 tot 23 jaar. Volg De Dalfser Marskramer ook op Twitter en Facebook: @dalfsermarskr dedalfsermarskramer Dalfsermarskramer Deze avond wordt georga- niseerd door Trias Pleeg- zorg in samenwerking met Timon en de gemeente Dalfsen, met het doel meer pleegouders te vinden. Door verschillende omstandighe- den zijn er kinderen en jon- geren in Dalfsen die soms tijdelijk of voor langere tijd niet thuis kunnen wonen. Als er geen opvangmoge- lijkheden in de buurt zijn, moet een kind verder weg geplaatst worden in een vreemde omgeving en naar een andere sch FRf&FVfBfW"ЧFVVVVvVFW'2fW&ЦVVBVFvVƖ2WfVVVw&v&VvVVFW'2vWfVখf&FRfW"FRfW'66ЦVFRf&VfVVvRЦFW'66WBVFw7G&ЦV7BVFRFW'7FWVrVFW6VFvVG6&Wf&FW&pFRFRVVw&v&v6FW0VVvVFW'2&VFVЧfr3WW"&Vw7FVЦVFVVV6VЦFVff'VVvVFW'4G&2w&Wf`fb(*SЦVW f`(*SЦVW f`(*SখVW VW &V6FR#p&V6FP#p&V6FP&V6FP#psstpsstpsssstpWWvWW6VWWvWW6VWWvWW6VWWvWW6VF7fV@F7fV@ F7fVB" F7fV@#s#s%p#s%p%p#s%p76VVFVऔ76VVFVऔ76VVFVऔ76VVFVvV'&VFW'0vV'&VFW'26VV6VVWV&VVvV'&VFW'06VVWV&VVWV&VVvV'&VFW'06VVWV&VV