De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 40

nl Nr. 40 Ankum Dinsdag 2 oktober 2018 Balkbrug Dalfsen Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen www.dedalfsermarskramer.nl Rouveen Staphorst Vinkenbuurt Witharen Een uitgave van: Vele bezoekers bij Night of the Plons 5 Agnieten College en Statenverkiezingen 7 Automaatje Dalfsen toe aan duizendste rit 9 Vier lopen in Vechtdal 13 Crosscompetitie ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Accordeonisten houden gezellige trefdag bij ’t Witte Peerd Foto: Marcel van Saltbommel Deuroe Veuroe viert zes jaar NIEUWLEUSEN – Voor de dertiende keer kwamen spelers zon- dag bij elkaar voor de accordeon- en harmonica-trefdag in za- lencentrum ’t Witte Peerd in Nieuwleusen. Zowel buiten als binnen lieten de muzikanten de verschillende gen- res van het accordeonspel horen. Er werd volop geïmproviseerd: Marcel Jellema neemt na tien jaar afscheid van de OVN ‘Ook in de moeilijke jaren zijn we een stabiele club gebleven’ NIEUWLEUSEN – “Als winkeliers en ondernemers hebben we een turbulente periode achter de rug. We zaten jarenlang in economisch zwaar weer, de concurrentie van internetshoppen nam toe. Maar uiteindelijk is de Ondernemersvereniging Nieuwleusen een stabiele club gebleven. We zijn er zelfs sterker uitgekomen.” Dat zegt Marcel Jellema als hij terug- kijkt op de tien jaar dat hij voorzit- ter was van de Ondernemersvereni- ging Nieuwleusen (OVN). Afgelopen woensdag nam hij tijdens de alge- mene ledenvergadering van de orga- nisatie afscheid als eerste man. Hij wordt opgevolgd door Carola Mul- ders, terwijl ook twee andere nieu- we leden tot het bestuur toetraden. Met dat laatste is Jellema blij. Ver- nieuwing is ook een van de redenen waarom hij tot zijn besluit gekomen is. “Ik heb het erg druk met mijn ei- gen IT-bedrijf”, steekt hij van wal. “Daarnaast vind ik dat je als bestuur van tijd tot tijd moet rouleren, om te voorkomen dat je vastroest in oude gewoonten. Verjonging en vernieu- wing is gewoon een goede zaak.” Noodzaak Jellema werd eind 2007 bestuurslid van de OVN en werd voorjaar 2008 benoemd tot voorzitter. “Ik had niet naar die functie gesolliciteerd”, zegt Foto: Marcel van Saltbommel Marcel Jellema wordt bij zijn afscheid in de bloemetjes gezet door zijn opvolgster, de nieuwe OVN-voorzitter Carola Mulders. hij. “Maar de noodzaak van een op- volger deed zich voor toen onze vorige voorzitter, Jan Reuvers, ziek werd. De winkeliers in Nieuweusen kenden toen nog verschillende or- ganisatievormen, waaronder een handelsvereniging en twee afzon- derlijke activiteitenverenigingen. Eén van mijn doelstellingen is steeds geweest om daar één hechte organi- satie van te maken.” Dat lukte enkele jaren geleden en sindsdien treedt de ondernemers- vereniging naar buiten als Actief Nieuwleusen. “Daarmee is een bre- der draagvlak gecreëerd voor al onze activiteiten. Niet in de laatste plaats voor de Dalfser Marskramer, de krant die we uitgeven. Ook die heeft moeilijke jaren gekend, hoe- wel we de weg naar boven inmid- dels weer gevonden hebben. Maar een huis-aan-huisblad uitgeven is voor winkeliers nu eenmaal geen core-business, hoewel we het al tientallen jaren doen. Om dat voort te kunnen zetten, heb je draagvlak nodig. De winkeliers en onderne- mers moeten zich blijven herkennen in de krant, en ook in de website. Het is een pluspunt dat we sinds af- gelopen jaar weer de gemeentelijke KernPunten in onze krant hebben. Dat verhoogt de leesbaarheid en de attentiewaarde.” Lees verder op pagina 4 overal ontstonden spontane groep- jes met enthousiaste spelers. De publieke belangstelling voor de muzikale dag was groot. Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer.nl Vanaf Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in in leer leer Rollecate 27 Rollecate 27 Rollecate Rollecate 27 7711 GG 7711 GG 7711 7711 GG Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Tasveld Tasveld Tasveld 2 2 2 Tasveld 2 8271 8271 RW 8271 RW RW 8271 RW IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden Gebroeders Gebroeders Seinen Seinen Meubelen Meubelen Gebroeders Gebroeders Seinen Seinen Meubelen Meubelen Autoschade? Wij helpen u graag! SCHADEGARANT TOP HERSTEL VAKKUNDIG VRIENDELIJK SNEL Korterink, uw erkende Focwa schadeherstelbedrijf voor alle merken en contractpartner van bekende verzekeraars. Korterink Autoschade SCHADEGARANT TOP HERSTEL SCHADEGARANT SCHADEGARANT TOP HERSTEL Oude Rijksweg 482, Rouveen 0522 - 291346 • korterink.nl TOP HERSTEL NIEUWLEUSEN - Kring- loopwinkel Deuroe Veuroe, aan de Grift in Nieuwleu- sen, viert op zaterdag 6 ok- tober het zesjarig bestaan met een traktatie voor alle bezoekers. Gedurende de openingstij- den, van 10.00 tot 16.00 uur staat de koffie klaar en wordt de liefhebber getrakteerd op krentenwegge. Kringloop- winkel Deuroe Veuroe is een initiatief van Coöperatie Nieuwleusen Synergie u.a. Deze coöperatie is in 2012 opgericht door een groep enthousiaste inwoners van Nieuwleusen. Het doel van Nieuwleusen Synergie is om het dorp Nieuwleusen leef- baar (en betaalbaar) te hou- den voor iedereen. De opbrengst van de Kring- loopwinkel vloeit in zijn ge- heel terug naar projecten in Nieuwleusen. Zo is er een * Schilderwerk Sociale Groentetuin aan de * Behangwerken * Behangwerken Paltheweg * Glas Service waar vrijwilli- * Glas Service gers hun groene vingers in * BTW v.a. 6%! * BTW v.a. 6%! de grond steken en jaarlijks Schildersbedrijf Brouwer euro bv voor zo’n vierduizend Schildersbedrijf Dalfsen, (0529) Brouwer 43 17 groenten 35 bv winkelwaarde aan Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl verbouwen. De opbrengst www.brouwerschilders.nl wordt twee keer per week naar de Voedselbank voor Dalfsen/Nieuwleusen ge- bracht. De Kringloop zoekt nog een enthousiaste kassa-mede- werker voor op de zaterdag, voor één keer in de maand. Meer informatie staat op www. WWvWW6V7W"ЦvRb2fW&&v&"&FR&vvVbW RffWWvWRЧ6V7W&vR