De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 32

arskramer nl de Dalfser Nr. 32 Ankum Dinsdag 8 augustus 2017 Balkbrug Dalfsen Dalfsen hamert op snelle aanpak N-wegen 3 Hasselt Méér en actueler nieuws dagelijks op www.dedalfsermarskramer.nl Hoonhorst Programma's Oranjefeesten klaar IJhorst 5 Lemelerveld Nieuwleusen Nieuwleusenaren terug uit Medgidia 7 Oudleusen Rouveen Blauwe Bogendagen: regionale uitstraling Staphorst 9 Vinkenbuurt Witharen ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Honderdjarige mevrouw Kleinlugtenbeld is de oudste inwoonster van Dalfsen ANKUM – Van verre was gisteren (maandag) al te zien dat het feest was in een woning aan de Vossersteeg in Ankum. Mevrouw Alberta Kleinlugtenbeld-Geerts vier- de die dag haar honderdste verjaardag. ’s Avonds werd deze mijlpaal met een groot deel van de uit- gebreide familiekring gevierd in de Wiekelaar in Oudleusen, maar ’s ochtends kwamen lo- co-burgemeester Ruud van Leeuwen en zijn vrouw op be- zoek om mevrouw Kleinlugten- beld en de aanwezige kinderen te feliciteren namens de ge- meente Dalfsen. Uiteraard wa- ren er bloemen. Het opvallendst was het enorme boeket met honderd rode rozen, afkomstig van het gezin van een van haar zussen, die hier een traditie van maakt sinds ze negentig werd, telkens met één roos meer. €55,- €55,- €55,- €55,- €55,- €55,- €55,- €55,- €79,- €79,- €79,- €79,- €79,- €79,- €79,- Kalkovenweg 3 Nieuwleusen Kalkovenweg Kalkovenweg 3 Kalkovenweg 3 Kalkovenweg 3 7711 GV Kalkovenweg 3 3 0529-483378 7711 GV Nieuwleusen 7711 GV Nieuwleusen 7711 GV Nieuwleusen 7711 GV Nieuwleusen 7711 GV Nieuwleusen www.meubeltreffer.nl 0529-483378 0529-483378 0529-483378 0529-483378 0529-483378 Kalkovenweg 3 www.meubeltreffer.nl www.meubeltreffer.nl www.meubeltreffer.nl www.meubeltreffer.nl www.meubeltreffer.nl €79,- TREFFER 0529-483378 NIEUWE MEUBELEN TREFFER TREFFER TREFFER TREFFER www.meubeltreffer.nl kreeg twaalf kinderen; zeven jon- TREFFER Onderdeel Gebroeders Seinen meubelen 7711 GV Nieuwleusen Mevrouw Kleinlugtenbeld, die momenteel de oudste inwoon- ster van Dalfsen is, werd een eeuw geleden geboren in Oudleu- sen als middelste van een gezin van twaalf kinderen. Ze woonde gedurende de oorlogsjaren eni- ge tijd in Zwolle en sinds 1958 in haar huidige woning in An- kum. Ze verhuisde hier naartoe nadat haar echtgenoot Albert Jan, met wie zij op 17 december 1937 in het huwelijk was getre- den, op 57-jarige leeftijd onver- wachts kwam te overlijden aan een hartstilstand. Het echtpaar NIEUWE MEUBELEN NIEUWE MEUBELEN NIEUWE MEUBELEN NIEUWE MEUBELEN NIEUWE MEUBELEN Onderdeel Gebroeders Onderdeel Seinen Gebroeders meubelen Onderdeel Seinen Gebroeders meubelen Onderdeel Seinen Gebroeders Onderdeel meubelen Seinen Gebroeders meubelen Seinen meubelen gens en vijf meisjes. Inmiddels TREFFER NIEUWE MEUBELEN heeft mevrouw Kleinlugtenbeld Onderdeel Gebroeders Seinen meubelen 26 kleinkinderen, 48 achterklein- kinderen en zes achter-achter- kleinkinderen. Lees verder op pagina 3 Bibliotheek en computerclub werken ook in het nieuwe seizoen samen Computer- en internetcursus speelt meer in op individuele wensen NIEUWLEUSEN – ‘Bibliotheken veranderen levens’ is de titel van een campagne die binnenkort van start gaat. Deze is bedoeld om met name ouderen ervan te overtuigen dat het gebruik van compu- ter en internet het leven kan veraangenamen en vergemakkelijken. E-mailcontact met verder weg wo- nende familieleden, internetbankie- ren, de eigen administratie overzich- telijk bijhouden of profiteren van de vele gebruiksmogelijkheden voor hobby’s als fotograferen en foto’s be- werken tot het ordenen van gegevens in digitale mappen; het is allemaal mogelijk. “Hoewel ook de huidige generatie ouderen daar steeds meer achter komt, merken we nog steeds dat sommigen huiverig zijn om er- aan te beginnen”, zegt Jan te Bokkel, consulent van de stichting Openbare Bibliotheken Dalfsen-Nieuwleusen. Die koudwatervrees, vooral ingege- ven door het motto ‘onbekend maakt onbemind’, is niet nodig. Een groep ouderen uit Nieuwleusen nam afgelo- pen voorjaar deel aan de nieuwe cur- sus ‘Klik & Tik’, bedoeld om de com- putervaardigheden te verbeteren”. “Die was leuk en nuttig, al merkten we ook dat hij is afgestemd op echte beginners”, zegt Egbert Meijer (74), die samen met zijn vrouw Stijn (73) deelnam. “We staken er wel wat aar- dige weetjes van op, maar het is echt een basiscursus.” De bibliotheek organiseert de cursus en andere workshops in samenwer- king met vrijwilligers van de Senio- ren Computer Club Dalfsen. Ook zij lopen tegen dit probleem aan. “Het lastige van een algemene, ‘klassikale’ cursus is dat de deelnemers elk hun Volgende week geen krant NIEUWLEUSEN – Volgende week dinsdag, 15 augustus, valt er geen Dalfser Marskramer in de brievenbus. Wel is het laatste nieuws die week – net als anders - te volgen via de website, www. dedalfsermarskramer.nl eigen niveau en hun eigen wensen hebben”, aldus Aart Beelen. “Daar komt nog eens bij dat we de laatste jaren steeds meer gebruik maken van verschillende apparaten, van de pc en laptop tot tablet en smartphone. Die vereisen allemaal een eigen aanpak en begeleiding.” Vandaar dat de bibliotheek en de computerclub komend seizoen de cursus ‘Klik & Tik’ anders gaan op- zetten. De acht groepsbijeenkom- sten vinden nu niet meer wekelijks, maar om de twee weken op vrijdag- morgen plaats. “Op de tussenliggen- de vrijdagen houden we dan een koffie-inloop waar we individuele vragen beantwoorden, of specifie- ke workshops op basis van de vraag van de deelnemers. Zoals bijvoor- beeld muziek onder foto’s of film- pjes monteren, je gegevens ordenen, werken met de DigiD-code of online aankopen doen.” Lees verder op pagina 3 Volg De Dalfser Marskramer: @dalfsermarskr dedalfsermarskramer