De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 20

Een uitgave van: ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Nr. 20 Ankum Dinsdag 14 mei 2019 Balkbrug Nieuw pand van BAM Infra Dalfsen 5 Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Kennismaken met eigenaren Viersprong 5 Lemelerveld Nieuwleusen Damito overhandigt Imminkhoeve cheque 9 Oudleusen www.dedalfsermarskramer.nl Rouveen Dertien EHBO- diploma’s uitgereikt Staphorst Foto: Marcel van Saltbommel Erbens Vechtdal Toer voor de 25ste keer een fietsfeest Dat gebeurde op verzoek van de Toerclub, waar Erben Wennemars toen al enkele jaren lid van was. “Hij deed voor zijn zomertraining ook mee aan het evenement, net als zijn broer Freddy, en het leek ons als toerclub een goed idee”, vertelt Jan Ardesch, die al jaren bij de or- ganisatie betrokken is. “Zijn naam spreekt tot de verbeelding. Het werkte, want het aantal deelne- mers steeg in dat jaar van 400 naar 695. Inmiddels schommelt het aan- tal deelnemers rond de duizend.” Al beweegt het deelnemersaantal zich niet in een gestage opgaande lijn. “Veel hangt af van de weers- verwachting”, beaamt mede-orga- nisator Gerard van Bennekom. “We hebben rond de eeuwwisseling wel eens een jaar gehad met minder dan 200 deelnemers, vanwege de dramatische vooruitzichten. Die uiteindelijk nogal meevielen, maar het kwaad was al geschied.” Ook dit jaar wordt uitgegaan van zo’n duizend deelnemers. Die kun- nen kiezen uit vijf verschillende afstanden: 50, 70,90, 130 en 170 B&W komen naar Hessum HESSUM - – Burgemeester en wethouders van Dalfsen komen op 15 mei, tekst en uitleg geven over recente ontwikkelingen in Hessum, Vennenberg en Rechteren. Rond de uit 1861 daterende koren- molen was een markt met een der- tigtal standhouders opgezet die werd omlijst met veel extra activiteiten. Ook andere lokale organisaties droe- gen daaraan bij, zoals de scouting, de Nieuwleusener Kleindierteelt Ver- eniging en vogelvereniging De Voli- èrevriend. De laatste twee hadden een dierenhoek ingericht, die met name voor de kinderen een grote at- tractie bleek. Ook op het terras werden goede za- ken gedaan; de opbrengst wordt gebruikt om de molen in stand te houden. DALFSEN – Zelfs de datum is toepasselijk: op zaterdag 25 mei houdt Toerclub Dalfsen de 25ste editie van Erbens Vechtdaltoer. Een evenement dat zich geleidelijk in een toenemende belangstel- ling mocht verheugen en een groeispurt doormaakte toen Dalfsens bekendste sportman er in 2011 zijn naam aan verbond. Witharen 13 Molen Massier weer kloppend hart van de Meimarkt NIEUWLEUSEN – De vrijwilligers van Molen Massier kunnen terug- kijken op een zeer geslaagde mei- markt. Het was afgelopen zaterdag zeer druk rond de molen op de hoek van het Westeinde en de Veld- weg in Nieuwleusen. Vinkenbuurt km, met starttijden die variëren tussen 7.00 en 12.00 uur. De orga- nisatie – die wordt gecompleteerd door Bert Lindeboom – legt er eer in om steeds met andere routes te komen. “Daar zit veel voorbe- reiding in”, aldus Van Bennekom. “Meestal begint dat al kort na de vorige toerrit, en het gaat door tot op de dag zelf. In de voorafgaande weken verkennen voorrijders de route, en ook op de toerdag zelf gaan ze vooruit.” Route-uitstippelaars Johan Ende- man en Ina Jansen hebben de rou- tekaarten van vroeger inmiddels vervangen door digitale alterna- tieven in de vorm van GPX-bestan- den die de deelnemers kunnen downloaden. De routes mijden zo- veel mogelijk de drukke wegen en gaan door mooie natuurgebieden. Daarnaast zijn de routes nog altijd gepijld en spreekwoordelijk is in- middels ook de Vechtdalburger, die voor iedere deelnemers gebakken wordt tijdens de nazit na terugkeer bij het clubhuis van de toerclub. Erben Wennemars bakt ze zelf. Dat gebeurt tijdens de ge- meentelijke informatieavond, die wordt georganiseerd in samenwerking met de ge- lijknamige vereniging voor Plaatselijk Belang van deze buurtschappen. De avond be- gint om 19.45 uur in café-res- taurant Madrid. Burgemeester Van Lente ver- zorgt de opening, waarbij zij zich voorstelt en een toelich- ting geeft op haar portefeuil- le. Vervolgens bespreken de verschillende wethouders een aantal onderwerpen uit hun portefeuille, zoals onder- houd van wegen, Sloop voor Kansen en maatschappelij- ke duurzaamheid. Uiteraard kunnen inwoners ook vragen over onderwerpen die hen bezighouden. Lees verder op pagina 15 Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer.nl Vanaf Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in in leer leer Rollecate 27 Rollecate 27 Rollecate Rollecate 27 7711 GG 7711 GG 7711 7711 GG Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Tasveld Tasveld 2 Tasveld 2 2 2 Tasveld 8271 8271 RW 8271 RW RW 8271 RW IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden Gebroeders Gebroeders Seinen Seinen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen Autoschade? Wij helpen u graag! SCHADEGARANT TOP 4 Makelaardij Sallandse Huizen Open Eerlijk Transparant Vakbekwaam HERSTEL VAKKUNDIG VRIENDELIJK SNEL Korterink, uw erkende Focwa schadeherstelbedrijf voor alle merken en contractpartner van bekende verzekeraars. De voorrijders van Erbens Vechtdaltoer verkenden afgelopen zaterdag nogmaals de route. Deze foto is gemaakt na hun terugkeer bij het clubhuis. Korterink Autoschade SCHADEGARANT TOP HERSTEL SCHADEGARANT SCHADEGARANT TOP HERSTEL Oude Rijksweg 482, Rouveen 0522 - 291346 • korterink.nl TOP HERSTEL Kosten- en zorgeloos verkopen. Burg.Backxlaan 333, Nieuwleusen Telefoon 0529-851110