De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 2

Een uitgave van: ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Nr. 2 Dinsdag 8 januari 2019 Ankum Balkbrug Dalfsen Prijswinnaars Eindejaarsactie OVN 5 Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Team JAN organiseert 5 Pub Quiz Lemelerveld Nieuwleusen Snertloop bij SV Nieuwleusen 7 Oudleusen Rouveen USV kijkt vooruit naar jubilea www.dedalfsermarskramer.nl Staphorst Vinkenbuurt Witharen 9 Nieuwjaarsduiken trekken steeds meer deelnemers ‘Samen aan tafel' NIEUWLEUSEN – De Nieuw- jaarsduik in de vijver aan het Vechtland in Nieuwleusen werd georganiseerd door de initia- tiefnemers van project Medgi- dia, Dick en Gerrie van Lenthe. Er doken 40 deelnemers in het koude water en samen brach- ten zij ruim 3.000 euro bij el- kaar voor kansarme gezinnen in Medgidia (Roemenië). Met het bedrag bieden twaalf jon- geren uit Nieuwleusen de kin- deren een VakantieBijbelWeek aan van 12 t/m 23 juli. DALFSEN - De gezamen- lijke diaconieën, caritas en de PCOB afd. Dalfsen, organiseren samen een broodbuffet. In Dalfsen organiseerde ALS Team Dalfsen ‘ALS Dalfsen duikt’, om geld op te halen voor de strijd tegen de dodelijke spierziekte. Voor de vijfde keer sprongen een kleine 100 deel- nemers bij het strandje van de Bellingeweer in de Vecht. Team Dalfsen haalde 7.047,10 euro op voor hun Tour du ALS, de be- klimming van de Mont Ventoux op woensdag 29 mei. De kosten bedragen vijf euro per persoon, met een dieet kan rekening worden ge- houden en voor vervoer kan worden gezorgd. Aanmelden graag voor 15 januari bij Wie- be Hindriks, Wevermarke 14, tel: 0529-466 508 of e-mail: wiebehindriks@gmail.com Het buffet wordt gehouden op donderdag 17 januari van 17.00 tot 19.00 uur in De Overkant aan het Kerkplein 22 in Dalfsen. De leeftijd, kerk, vereniging of club is niet belangrijk: iedereen die het gezellig vindt om samen te eten, is van harte welkom. De vrienden van carnavalsver- eniging De Sprokkelaars haalden 2.157 euro op met het organise- ren van de Nieuwjaarsduik in Le- melerveld. Het bedrag ging naar lokale contactclown Puk - die zelf ook een duik nam - en met het bedrag een ‘NieuwjaarsFeessie’ organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking op don- derdag 10 januari. De zesde editie van de duik bracht 65 sportieve- lingen op de been. Foto: Marcel van Saltbommel. Dalfsen huldigt zijn sportkampioenen tijdens nieuwjaarsreceptie DALFSEN – De gemeente Dalfsen heeft afgelopen woensdagavond tij- dens de nieuwjaarsreceptie weer haar sportkampioenen gehuldigd. Dat gebeurde tijdens een drukbezochte bijeenkomst. De nieuwjaars- wensen werden uitgewisseld in de hal van het gemeentehuis, waarna de sportkampioenen in het zonnetje werden gezet in de raadzaal. Daarnaast was er een toespraak van loco-burgemeester Ruud van Leeuwen, die momenteel waarne- mend burgemeester van Dalfsen is. Hij fungeert tijdelijk als eerste burger fungeert in de periode tus- sen afscheid van Han Noten en het aantreden van diens opvolger Eri- Volg De Dalfser Marskramer ook op Twitter en Facebook: @dalfsermarskr ca van Lente. De nieuwe burgemeester wordt komende maandag, 14 januari, ge- ïnstalleerd tijdens een bijzondere raadsvergadering (Foto: Marcel van Saltbommel). Lees verder op pagina 5. dedalfsermarskramer Dalfsermarskramer Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer.nl Autoschade? Wij helpen u graag! SCHADEGARANT TOP HERSTEL VAKKUNDIG VRIENDELIJK SNEL Korterink, uw erkende Focwa schadeherstelbedrijf voor alle merken en contractpartner van bekende verzekeraars. Korterink Autoschade SCHADEGARANT TOP HERSTEL SCHADEGARANT * Schilderwerk * Schilderwerk Schilderwerk * Behangwerken * Behangwerken Behangen * Glas Service * Glas Service Glas Service * BTW v.a. 6%! * BTW v.a. 6%! 9% BTW v.a. Schildersbedrijf Brouwer bv Schildersbedrijf Brouwer Dalfsen, (0529) 43 17 35 bv Dalfsen, (0529) 43 17 35 Schildersbedrijf Brouwer www.brouwerschilders.nl Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl SCHADEGARANT TOP HERSTEL Oude Rijksweg 482, Rouveen 0522 - 291346 • korterink.nl TOP HERSTEL www.brouwerschilders.nl Vanaf Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in in leer leer Vanaf €599,- in leer Rollecate 27 Rollecate 27 Rollecate Rollecate 27 7711 GG 7711 7711 7711 GG GG Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Tasveld Tasveld Tasveld 2 2 2 Tasveld 2 8271 8271 RW RW 8271 8271 RW RW IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden Gebroeders Gebroeders Seinen Seinen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen