De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 19

Een uitgave van: ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Nr. 19 Ankum Dinsdag 7 mei 2019 Balkbrug Dalfsen Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen www.dedalfsermarskramer.nl Rouveen Staphorst Vinkenbuurt Witharen KUNSTGEBITTEN BELLING ! Meer dan 25 jaar ervaring! Een comfortabel gebit voor iedereen Kunst om Dalfsen geslaagd 5 Saam Welzijn de wijk in 7 Leuke aanbiedingen voor Moederdag 10 Tennisvereniging 50 jaar 13 - Aanmeten van een nieuw gebit - Reparaties terwijl u wacht - Implantaat prothese specialist - Gratis gebit APK met reiniging ! Uw klikgebit specialist! Tel: (0529) 48 46 01 Puntweg 9A, Punthorst www.belling-kunstgebitten.nl Drie dagen sport en plezier bij Jeugd Voetbalkamp NIEUWLEUSEN – Drie dagen lang sport en plezier hadden de 58 deelnemers aan het Jeugd Voetbalkamp van SV Nieuwleusen. Dertien vrij- willigers begeleidden de JO10-JO13 teams. “Het kamp is goed verlopen,” zegt Timo Muller van de orga- nisatie, “het weer werkte ook mee. Er waren iets minder kin- deren als vorig jaar, maar er waren ook veel kinderen met hun ouders op vakantie.” Dit jaar sliepen de kinderen in de kantine en in het nieuwe club- huis op het sportpark, lekker warm. Want vorig jaar was het toch wel koud in de tentjes. Maandag begon het kamp met een 7 tegen 7 toernooi en een laddercompetitie met allerlei voetbalspelletjes en ’s avonds een spooktocht in het bos. Dins- dag deden ze een voetbalcircuit en toernooi en ’s avonds samen Maandelijkse kerkdienst in De Spil NIEUWLEUSEN - Een groep christenen uit Nieuwleusen heeft het initiatief geno- men om maandelijks een dienst te organiseren in kulturhus De Spil. Woensdag aan het eind van het voetbalkamp. Foto: Marcel van Saltbommel. Ajax-Tottenham Hotspur kijken – een van de hoogtepunten voor de jonge voetballers. Woensdag na het opruimen ging de jeugd naar Extra activiteiten vanwege tienjarig jubileum gerestaureerde molen Meimarkt van molen Massier krijgt extra feestelijk tintje NIEUWLEUSEN – De jaarlijkse Meimarkt van Molen Massier, op zaterdag 11 mei, krijgt ditmaal een extra feestelijk tintje, omdat het in deze week tien jaar geleden is dat de gerestaureerde molen op de hoek Westeinde/Veldweg officieel in gebruik genomen werd. Sinds die datum, 8 mei 2009, is de oorspronkelijke korenmolen uit 1861 weer draai- en maalvaardig en zorgt een flinke groep vrijwilligers dat de molen ‘in the picture’ blijft. De Meimarkt zelf – altijd op de za- terdag vóór Moederdag – is daar het beste voorbeeld van. Enkele tientallen vrijwilligers leveren er, elk op hun eigen manier, een bij- drage aan: van verkeersregelaars tot de mensen die pannenkoeken (van echte koemelk) en knieperties bakken, die op die dag te koop wor- 1 min. rijden vanaf Nieuwleusen den aangeboden. Daarnaast houden twaalf vrijwillige molenaars (van wie negen gediplomeerd, de ande- ren zijn in opleiding) de molen let- terlijk draaiende. Als nevendoel van de renovatie kreeg de molen een recreatieve en toeristische bestem- ming, waarmee middelen worden verworven voor de exploitatie. Roel Kleen en André Massier: ‘De molen hoort bij de buurt’. Basisscholen Met de extra activiteiten rond het tienjarig jubileum mikken de vrij- willigers van de van de gerestau- reerde molen op veel verschillende doelgroepen. Om te beginnen de jeugd. Voor de jongste groepen (1 t/m 3) zijn er op de basisscholen van Nieuwleusen kleurplaten uit- gedeeld, die door een deskundige jury worden beoordeeld, waarna er prijsjes worden uitgereikt. In de hogere groepen meelzakjes uit- gedeeld, die de kinderen zaterdag tijdens de Meimarkt kunnen komen vullen. De kunst is dat ze het meel afwegen tot 400 gram, en wie dat het beste doet, verdient eveneens een prijsje. Ieder kind dat komt kijken, krijgt in elk geval een zakje pannenkoekenmix mee, gemaakt van graan van de molen. Volwasse- nen kunnen zaterdag raden naar het exacte gewicht van een gedeeltelijk gevulde meelzak, die op de zolder van de molen ligt. Ook hier worden prijsjes uitgeloofd, die in een later een subtropisch zwemparadijs en indoor kermis in Almelo. Volg De Dalfser Marskramer ook op Twitter en Facebook: @dalfsermarskr dedalfsermarskramer Dalfsermarskramer stadium worden uitgereikt. Die meelzak ligt niet voor niets op zolder. “Want het uiteindelijke doel is dat de mensen naar en in de mo- len komen kijken”, zegt molenaar Roel Kleen. “Hetzelfde geldt voor de meimarkt als geheel. Het is niet zo- maar een markt, maar echt bedoeld om de aandacht te vestigen op het nut van de molen.” Het gaat om laagdrempelige diensten waarin iedereen wel- kom is en zich welkom voelt. De eerste zogeheten Spil- dienst vindt plaats op zondag 26 mei. Spreker Aernout Kis- teman gaat dan in op het the- ma ‘Hartsverlangen. Aanvang 10.30 uur; voor kinderen t/m 5 jaar is er een crèche. De Spildienst is mede geïnspi- reerd door de tentdiensten die afgelopen jaren zijn gehouden in de Oranje-feestweek op het evenemententerrein. Deze diensten waren een door- slaand succes. Dit willen de initiatiefnemers graag conti- nueren door diensten met in- spirerende sprekers en heden- daagse christelijke muziek. Omdat het elkaar ontmoeten centraal staat bij zowel deze diensten als bij kulturhus De Spil, is een mooie samenwer- king ontstaan. De Spildien- sten vinden iedere maand plaats en worden via verschil- lende kanalen aangekondigd. Meer informatie staat op www.spildienst.nl of via face- book.com/spildienst. Lees verder op pagina 7 4 Makelaardij Sallandse Huizen Open Eerlijk Transparant Vakbekwaam Vanaf Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in in leer leer Rollecate 27 Rollecate 27 Rollecate Rollecate 27 7711 GG 7711 GG 7711 7711 GG Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Tasveld Tasveld 2 Tasveld 2 2 2 Tasveld 8271 8271 RW 8271 RW RW 8271 RW IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden Gebroeders Gebroeders Seinen Seinen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen Kosten- en zorgeloos verkopen. Burg.Backxlaan 333, Nieuwleusen Telefoon 0529-851110