De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 15

Een uitgave van: ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Nr. 15 Ankum Dinsdag 9 april 2019 Balkbrug Dalfsen Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen Rouveen www.dedalfsermarskramer.nl Staphorst Vinkenbuurt Witharen KUNSTGEBITTEN BELLING ! Meer dan 25 jaar ervaring! Een comfortabel gebit voor iedereen Koningsspelen Nieuwleusen & Dalfsen 7 Out of the Blue in filmsferen 5 Leerlingen rapen zwerfvuil 11 Wegwijzer en Zaaier winnen 15 - Aanmeten van een nieuw gebit - Reparaties terwijl u wacht - Implantaat prothese specialist - Gratis gebit APK met reiniging ! Uw klikgebit specialist! Tel: (0529) 48 46 01 www.belling-kunstgebitten.nl Drie keer volle zaal voor musical Jakob DALFSEN/OUDLEUSEN – Het levensverhaal van Jakob, zoals beschreven in de Bijbel, werd levensecht neergezet in de mu- sical. De hedendaagse versie -geschreven door Gerard van Amstel en Gerard van Midden - werd uitgevoerd door ruim tachtig mensen, betrokken bij de Protestantse Gemeente in Dalfsen en Oudleusen. De Grote zaal van De Wiekelaar in Oudleusen zat drie keer vol: zaterdagavond een keer en twee keer op zondagmiddag. ‘Wie is jouw Jakob’, was de vraag die door het verhaal liep. Een verhaal van twijfel, angst en radeloosheid, maar ook van hoop, geloof en lief- de. Jong en oud speelden samen enthousiast mee in de afwisse- lende voorstelling, die vakkun- dig geregisseerd werd door Belie Morrenhof en Karin Lautenbach. Bert Bootsma had de leiding over het combo en koor Akousate, aan- gevuld met andere zangers. Puntweg 9A, Punthorst 1 min. rijden vanaf Nieuwleusen Gemeentelijke infoavond NIEUWLEUSEN - Het college van burgemees- ter en wethouders komt op woensdag 10 april om 20.00 uur naar ’t Witte Peerd in Nieuwleusen. De gemeentelijke informa- tieavond wordt georgani- seerd in samenwerking met Plaatselijk Belang Nieuwleusen. Het college praat de inwo- ners dan bij over actuele gebeurtenissen in de buurt. Burgemeester Erica van Len- te stelt zich voor en geeft een toelichting op haar porte- feuille. De verschillende wet- houders bespreken een aan- tal onderwerpen, waaronder de N377, woningbouw en het DNA van Dalfsen. Een scène uit musical Jakob in De Wiekelaar in Oudleusen. Volg De Dalfser Marskramer ook op Twitter en Facebook: Startmoment: WOII Café op maandag 15 april @dalfsermarskr Bibliotheek en Historische Kring zoeken oorlogsherinneringen en –materialen DALFSEN/NIEUWLEUSEN – De bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen en de Historische Kring Dalfsen heb- ben de handen ineen geslagen ter voorbereiding van de viering van ‘75 jaar vrijheid’. In de aanloop daar naartoe – het zwaartepunt van de activiteiten ligt in april en mei 2020 – zoeken beide organisaties naar verhalen over de oorlog en de bevrijding, en materialen die daar verband mee houden. Als startmoment wordt op maandag 15 april een zogeheten WO2 Café ge- organiseerd in de Bibliotheek Dalfs- en en in het Historisch Centrum Ab Goutbeek in de Trefkoele+. Tussen 12.00 en 14.00 uur is er een inloop waar inwoners van de gemeente Dalfsen kunnen aangeven of ze hun verhaal willen vertellen en materi- aal willen aandragen. Deze inloop is een van de vijftien inloopmidda- gen die in de eerste helft van april in de gehele provincie Overijssel ge- houden worden onder regie van het Historisch Centrum Overijssel en RTV Oost. De werkgroep ’39-’45 van de vereniging laat daar een aantal voorwerpen zien die aan de oorlogs- tijd in Dalfsen herinneren. Oorlogsherinneringen “We hopen vooral op bijdragen van mensen die hun oorlogsherinnerin- gen nog niet eerder verteld hebben”, zegt Jan Sibelt, die namens de His- torische Kring Dalfsen zitting heeft in de werkgroep die de jubileumvie- ring voorbereidt. “Het hoeven geen spectaculaire verhalen te zijn, maar juist verhalen op persoonlijk niveau, die weergeven hoe individuele in- woners van de gemeente Dalfsen de oorlog hebben ervaren.” Er wordt een afspraak gemaakt voor een ge- sprek, dat dan wordt vastgelegd en dedalfsermarskramer Dalfsermarskramer eventueel wordt opgenomen. De werkgroep zal vanuit haar eigen netwerk een aantal mensen indivi- dueel benaderen. “De mensen die uit de eerste hand kunnen vertellen over hun oorlogservaringen, heb- ben een hoge leeftijd bereikt”, aldus bibliotheekdirecteur Anke Brugge- man, die eveneens deel uitmaakt van de werkgroep. “Het komende jubileumjaar is misschien de laatste mogelijkheid om getuigenverslagen vast te leggen.” Lees verder op pagina 7 Vanaf Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in in leer leer Rollecate 27 Rollecate 27 Rollecate Rollecate 27 7711 GG 7711 GG 7711 7711 GG Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Tasveld Tasveld 2 Tasveld 2 2 2 Tasveld 8271 8271 RW 8271 RW RW 8271 RW IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden Gebroeders Gebroeders Seinen Seinen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen