De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 14

Een uitgave van: ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Nr. 14 Ankum Dinsdag 2 april 2019 Balkbrug Oudleusen presenteert duofiets Dalfsen 7 Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Veel animo voor ‘Positief ouder worden’ 13 Lemelerveld Nieuwleusen Hoog niveau bij Crescendo-Excelsior 15 Oudleusen Rouveen Sursum Corda huldigt jubilarissen www.dedalfsermarskramer.nl Staphorst Vinkenbuurt Witharen 17 Leerlingen Planthof verrassen ouderen met pannenkoeken Jaarvergadering en dialectavond NIEUWLEUSEN - De Histo- rische vereniging Ni'jluusn van vrogger houdt op maandag 8 april om 19.30 uur haar algemene le- den-jaarvergadering in de zaal van de Ontmoetings- kerk, Burg. Backxlaan 269 in Nieuwleusen. NIEUWLEUSEN – Cliënten in woonzorgcentrum De Hulstkam- pen werden afgelopen vrijdag getrakteerd op versgebakken pan- nenkoeken. Die werden hen aangeboden door leerlingen van de groepen 7 en 8 van de gereformeerde basisschool De Planthof. De leerlingen bakten de pannen- koeken ter plaatse, in de activi- teitenhal van het zorgcentrum, brachten ze vervolgens rond bij de ouderen in de ontmoetings- ruimte of op hun kamers. “We haken ermee in op de Nationale Pannenkoekendag, al lukte het ons om organisatorische redenen niet om op de dag zelf in actie te komen”, vertelt leerkracht Arjen Paulusma over het initiatief. En dus werd het een weekje la- ter. De school ziet veel praktische voordelen aan het initiatief. “Ten eerste is het een leuke activiteit voor zowel de bewoners als de leerlingen”, aldus Paulusma. “Ook onderwijskundig valt het prima in het lesprogramma in te pas- Toegankelijk gemeentehuis vergt nog meer tijd DALFSEN – Er wordt aan gewerkt, maar pas volgend voorjaar zal het voorplein en de entree van gemeentehuis Dalfsen voor iedereen goed toegankelijk zijn. Al geruime tijd zijn er problemen met de bui- tenlift die niet functioneert en de hellingbaan die volgens de gelden- de normen te steil is voor mensen met een rolstoel en mindervaliden. “We kwamen van het ene in het an- dere probleem,” zegt wethouder André Schuurman. “Er is een hoog- teverschil van 1,5 meter tussen het straatniveau en de entree van het gemeentehuis. Dat maakt het vin- den van een goede oplossing lastig.” Schuurman legt uit dat het natuur- steen op het voorplein niet geschikt is voor auto’s, maar dat die er wel gebruik van maken. Bijvoorbeeld om het gemeentehuis te bevoorraden, bij huwelijken of door mensen die minder goed ter been zijn. Inmiddels is het natuursteen grotendeels kapot en moet vervangen worden. “Er is eerst een verkenning uitge- voerd om de grote lijn in kaart te brengen. Uiteindelijk hebben we een specialistisch adviseur erbij ge- vraagd om een toegankelijkheidsad- vies op te stellen,” zegt Schuurman. Deze adviseur stelt vier mogelijke scenario’s voor: het aanpassen van de hellingbaan, het hoogteverschil overbruggen met een lift en glazen liftschacht, het verplaatsen van de gevel en het gehele plein met een geringe helling uitvoeren. Het col- lege kiest ervoor om verder te gaan met optie één en vier, waarbij bij optie één ook gekeken wordt naar een ‘glazen’ liftschacht. Optie twee en drie vervallen, omdat het geheel ook uitnodigend moet zijn voor ge- bruikers en de ingreep voor optie drie te omvangrijk is. In overleg met inwoners, maat- schappelijke organisaties en be- langgroepen worden tot en met juni de verschillende schetsontwerpen sen, omdat er heel veel aspecten in zitten die nuttig zijn voor de leerlingen. Hoe tof is het om jon- ge kinderen in contact te brengen met oudere mensen? Ze leren iets over burgerschap, omzien naar een ander en de bereidheid tot samenwerking.” Lees verder op pagina 9 Aansluitend aan de jaarver- gadering komen, na een korte pauze, rond 20.15 uur twee gastsprekers aan het woord. Bij dit gedeelte zijn ook niet-leden welkom. De toe- gang is gratis. Harry Scholt- meijer en Albert Bartelds verzorgen een inleiding over ‘Weten wa’j zegt’. Beiden zijn streektaalconsulenten bij de IJsselacademie en zij vertel- len op boeiende wijze over de herkomst van ons dialect, de verschillende dialecten in deze regio en over diverse streektaalprojecten die het gebruik stimuleren. Autoschade? Wij helpen u graag! SCHADEGARANT voor het voorplein en de entree uitgewerkt. De schetsontwerpen worden voorgelegd aan de raad. Na besluitvorming in september wordt het verder uitwerkt in een definitie- fontwerp, waarna het wordt voor- bereid als een uitvoeringsontwerp, aanbesteed en uitgevoerd. Naar verwachting wordt de wij- ziging uitgevoerd tussen novem- ber 2019 en april 2020, maar de planning is sterk afhankelijk van de besluitvorming, het proces van schetsontwerp richting uitvoering, het gekozen schetsontwerp, de aan- besteding, inkoop van materiaal, uitvoering van het werk zelf en de weersinvloeden. TOP HERSTEL VAKKUNDIG VRIENDELIJK SNEL Korterink, uw erkende Focwa schadeherstelbedrijf voor alle merken en contractpartner van bekende verzekeraars. SCHADEGARANT TOP Korterink Autoschade HERSTEL SCHADEGARANT SCHADEGARANT TOP HERSTEL Oude Rijksweg 482, Rouveen 0522 - 291346 • korterink.nl TOP HERSTEL SCHADEGARANT Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer.nl TOP HERSTEL Vanaf Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in in leer leer Rollecate 27 Rollecate 27 Rollecate Rollecate 27 7711 GG 7711 GG 7711 7711 GG Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Tasveld Tasveld 2 Tasveld 2 2 2 Tasveld 8271 8271 RW 8271 RW RW 8271 RW IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden Gebroeders Gebroeders Seinen Seinen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen