De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 12

Een uitgave van: ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Nr. 12 Ankum Dinsdag 19 maart 2019 Balkbrug Dalfsen Agnieten-leerlingen in debat in Statenzaal 5 Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Hasselt Hoonhorst Verhalencafé in Kulturhus De Spil IJhorst 7 Lemelerveld Nieuwleusen Jubileumviering van CVO-Aktief 9 Oudleusen Rouveen Boeven en Boefjes domineren toernooi www.dedalfsermarskramer.nl Staphorst NIEUWLEUSEN – “Het over- trof mijn stoutste verwachtin- gen, 400 mensen,” zegt Petra Massier, medeorganisator van de Ladies night in Nieuwleu- sen. “Het aantal bezoekers is verdubbeld, vergeleken bij de vorige keer.” B&W naar Oudleusen OUDLEUSEN - Vanavond, dinsdag 19 maart, komen burgemeester en wethou- ders van Dalfsen naar de kern Oudleusen voor de jaarlijkse gemeentelijke in- formatieavond. Deze avond, georganiseerd in samen- werking met Plaatselijk Be- lang, vindt vanaf 20.00 uur plaats in De Wiekelaar. Doorlopend was er modeshow maandagavond. aan alle dertig ondernemers voor wat ze allemaal hadden neergezet. De standhouders kwamen uit de wijde regio van het Vechtdal. Bo- ven en beneden waren vele stands met uiteenlopende producten en diensten. Tussendoor waren er modeflitsen: korte modeshows met de nieuwste aanwinsten. “Iedereen was enthousiast,” zegt Karin Esman van De Deel. “Vooral over de diversiteit aan produc- ten. Het was maar een paar uur- tjes, maar toch werden er veel Inloop voor meer informatie op 27 en 29 maart mensen bereikt. Een laagdrem- pelig gebeuren, waar ook veel werd genetwerkt.” De standhou- ders hadden allemaal leuke ca- deaus beschikbaar gesteld voor de verloting, met als hoofdprijs een make-over. Nieuwleusen Synergie peilt animo voor asbestverwijdering en warmtebeelden NIEUWLEUSEN – De coöperatie Nieuwleusen Synergie gaat ver- kennen of er onder de plaatselijke bevolking belangstelling is voor drie initiatieven: een gezamenlijke aanpak van asbestverwijdering, voor het afkoppelen van de afvoer van hemelwater op daken van het riool, en het maken van warmtebeelden van de woning, die kun- nen bijdragen aan een optimale isolatie. Hiertoe organiseert een project- groep volgende week twee inloop- gelegenheden, waarop belangstel- lenden meer informatie kunnen krijgen en hun belangstelling kun- nen uitspreken. Dat kan op woens- dagavond 27 maart tussen 19.00 en 21.00 uur en op vrijdagmiddag 29 Witharen 11 Ladies Night De Deel trekt ruim 400 bezoekers De parkeerplaats van Partycen- trum De Deel was al snel vol en het was maar goed dat de Stoere Ondernemende Vrouwen – een netwerk van vrouwelijke onder- nemers – voor verkeersregelaars hadden gezorgd. Dat waren dan wel weer mannen.. Er stond lan- ge tijd een rij voor de deur van De Deel, waar een ludieke gast- vrouw de mensen verwelkomde en tasjes uitdeelde die ze bij de standhouders konden vullen met allerlei producten. Nieuwe burgemeester Erica van Lente opende de avond met het doorknippen van een lint. Het deed haar goed om te zien dat er zoveel vrouwelijk talent aan- geboord was en ze gaf een pluim Vinkenbuurt maart tussen 14.00 en 17.00 uur, in beide gevallen in het grand-café van kulturhus De Spil. “Initiatieven als deze zijn alleen interessant, ook prijstechnisch, als je het gezamenlijk aanpakt”, zegt werkgroeplid Jaap Hadders. “Je moet een groep belangstellenden De drie projectgroepleden van Nieuwleusen Synergie die gezamenlijk de verkenning uitvoeren. V.l.n.r. Jaap Hadders, Henk de Boer en Carin Holsappel. van bepaalde omvang hebben die gewicht in de schaal legt bij onder- handelingen over de prijs.” Bij voldoende belangstelling wil Nieuwleusen Synergie de mogelijk- heden gaan onderzoeken voor een gezamenlijke aanpak van asbestver- wijdering van oppervlakken klei- ner dan 35 m2. Met een dergelijke actie kunnen particuliere woning- bezitters profiteren van duidelijke instructies, vakkundige ondersteu- ning, beschermende pakken, plastic om de asbestplaten in te verpakken en een container om ze af te voeren. Daarnaast bekijkt men de haalbaar- heid van gezamenlijke actie rond de afvoer van hemelwater op daken af- koppelen van het riool. Dit kan goed zijn voor het milieu, voor de tuin en voor de portemonnee. In het ver- lengde hiervan wordt ook gekeken naar een actie om te komen tot min- der ‘versteende’ tuinen. En als derde kunnen mensen tijdens de inloopsessie kenbaar maken of ze gebruik zouden willem maken van een nog op te stellen aanbod voor het maken van een warmte- beeld van hun woning. Tegen een kleine vergoeding van 15 euro (en gratis voor leden van Nieuwleusen Synergie) kunnen deze warmte-op- names dan komend najaar worden uitgevoerd. Opnieuw: alleen bij vol- doende belangstelling. Lees verder op pagina 5. Het college praat inwoners uit Oudleusen dan bij over actuele gebeurtenissen in de buurt. Burgemeester Erica van Lente verzorgt de ope- ning, waarbij zij zich voorstelt en een toelichting geeft op haar portefeuille. Vervolgens bespreken de verschillende wethouders diverse onder- werpen, zoals de vliegroutes naar Lelystad, de N340, wo- ningbouw en het DNA van Dalfsen. Inwoners kunnen ter plekke vragen stellen. Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer.nl Autoschade? Wij helpen u graag! SCHADEGARANT TOP HERSTEL VAKKUNDIG VRIENDELIJK SNEL Korterink, uw erkende Focwa schadeherstelbedrijf voor alle merken en contractpartner van bekende verzekeraars. Korterink Autoschade SCHADEGARANT TOP HERSTEL SCHADEGARANT SCHADEGARANT TOP HERSTEL Oude Rijksweg 482, Rouveen 0522 - 291346 • korterink.nl TOP HERSTEL SCHADEGARANT DEALER OP MAAT GEMAAKTE DEALER HOUTEN MEUBELEN TOP * Schilderwerk * Schilderwerk Schilderwerk * Behangwerken * Behangwerken Behangen * Glas Service * Glas Service Glas Service * BTW v.a. 6%! * BTW v.a. 6%! 9% BTW v.a. Schildersbedrijf Brouwer bv Schildersbedrijf Dalfsen, (0529) Brouwer 43 17 35 bv Dalfsen, (0529) 43 17 35 Schildersbedrijf Brouwer www.brouwerschilders.nl Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl HERSTEL DEALER DEALER DEALER DEALER OP MAAT GEMAAKTE HOUTEN MEUBELEN Rollecate 27 - Nieuwleusen Rollecate 27 - Nieuwleusen OP OP MAAT GEMAAKTE OP MAAT MAAT GEMAAKTE GEMAAKTE HOUTEN HOUTEN MEUBELEN MEUBELEN HOUTEN MEUBELEN OP MAAT GEMAAKTE www.brouwerschilders.nl Rollecate Nieuwleusen Rollecate 27 27 - - Nieuwleusen HOUTEN MEUBELEN Rollecate 27 - Nieuwleusen Rollecate 27 - Nieuwleusen