De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 11 - Page 5

Week 11 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Dinsdag 12 maart 2019 Samen eten op Internationale Vrouwendag in Oudleusen DINSDAG 12 MAART 16.00-19.00 uur: inloopbijeenkomst verzamelplan buitengebied in foyer gemeentehuis Dalfsen 19.30 uur: dialectavond bibliotheek, met verhaal van Wim Goos, in De Wiekelaar in Oudleusen 19.45 uur: kapitein grote vaart Jan Klein uit Staphorst bij CPVN in De Ontmoetingskerk in Nieuwleusen 20.00 uur: huiskamerconcert Veviano: Femmie van Veen (voordracht), Elly Herpel (viool) en Hilga Noorman (piano) in Grand Café de Spil in Nieuwleusen 20.00 uur: Waterschapsdebat bij Toekomstmakers (Duurzame Dorpen gem. Dalfsen) in theater De Stoomfabriek in Dalfsen * Schilderwerk * Behangwerken * Behangw erken * Glas Service * Glas Service * BTW v.a. 6%! * BTW v.a. 6%! Schildersbedrijf Brouwer bv Schildersbedrijf Dalfsen, (0529) Brouwer 43 17 35 bv Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl Burgemeester Van Len te kwam kennismaken WOENSDAG 13 MAART . 20.00 uur: ‘Wereld-café’, discussieavond werkgroep oprichting GroenLinks-afdeling in Dalfsen, in De Trefkoele+, inloop 19.30 uur DONDERDAG 14 MAART 19.30 uur: info over stichting Oekraïne in GKv De Voorhof in Nieuwleusen 20.00 uur: ‘Roef Radtie op vekaanzie’, blijspel door toneelgroep Kolde’r’ in zaal Kappers te Hoonhorst VRIJDAG 15 & ZATERDAG 16 MAART Vrijwilligersactie NLdoet van Oranje Fonds, klussen op diverse plaatsen in gemeente Dalfsen VRIJDAG 15 MAART Solima schept een heerlijk gerecht op. De jongste generatie vrouwen heeft zich verdienstelijk gemaakt met tafeldekken. OUDLEUSEN - Vrijdagmiddag stegen de heerlijkste geuren op uit de keuken van ontmoetingscentrum De Wiekelaar. Ter ere van Interna- tionale Vrouwendag kookten en aten enkele anderstalige en Neder- landse vrouwen samen een maaltijd. Vooraf schoof burgemeester Er- ica van Lente een uurtje aan om kennis te maken en toonde zich heel geïnteresseerd in de achtergronden van de aanwezige vrouwen. Onder het koken werden er con- tacten gelegd en wetenswaar- digheden uitgewisseld. De vrou- wen genoten van een heerlijke maaltijd en maakten tussendoor kennis met elkaars culturen. De programmacommissie van De Wiekelaar organiseert de geza- menlijke maaltijd al enkele jaren met Internationale Vrouwendag. “We doen het kleinschalig in Oud- leusen, zodat de vrouwen elkaar ook echt kunnen spreken,” zegt Corrie Dunnewind, programmeur van het ontmoetingscentrum. “Volgend jaar organiseren we het opnieuw, op de vrijdag het dichtst bij Vrouwendag.” Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. De Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. Gastrol voor burgemeester tijdens benefiet voor ALS Vervolg van voorpagina - DALFSEN/NIEUWLEUSEN - Ook de bij- drage van burgemeester Erica van Lente werd allerwegen ge- waardeerd. Dalfsen. Tijdens deze voorstelling, waarmee toneel- groep Oese Volluk het seizoen afsloot, speelde zij een gastrol. Met het blijspel ‘Het Schip In’ werden de toeschouwers mee- genomen op een cruise die ein- digde op de Overijsselse Vecht. Een cruise waar vreemde dingen plaatsvonden, zoals mensen- en dranksmokkel. Burgemeester Erica van Lente kwam persoon- lijk aan boord voor een onder- zoek. Ze had het vermoeden dat een criminele organisatie actief was op het schip. Kapitein Sjaak Kroes en zijn bemanning moes- ten zich behoorlijk in bochten wringen om zich uit de lastige situatie te redden. Erica van Lente maakte na af- loop de opbrengst van de to- neelavond en de verloting be- kend. De aanvankelijke 1580 euro werd later op de avond nog verhoogd tot 1626 euro. Eén van de passagiers, Cathe- lijne, had iedereen uitgeno- digd om te proeven van haar razend spannende drankje absint. Door een vrijwilli- ge bijdrage in de fooienpot konden de aanwezigen hun waardering kenbaar maken voor dit drankje en de tonee- luitvoering. 15.30-18.00 uur: gezelligheidsbridge van Dalfser bridgeclub in Emmagebouw in Dalfsen 19.00 uur: ‘Chillpoint special’ voor mensen met verstandelijke/ lichamelijke beperking, in kulturhus De Mozaïek te Lemelerveld 19.30-21.30 uur: stamtafel Vrienden van Dalfsen, thema: Energiek Dalfsen! met Gerard Brakkee en Thijs Mosterman (Groen Gebogen) in De Trefkoele+ Dalfsen 20.00 uur: La Pazza Gioia, Italiaanse film van Paolo Virzi, in theater De Stoomfabriek in Dalfsen 20.00 uur: ‘Tot wederdienst bereid’, klucht van UDI uit Veeningen bij Het Boskamp in Dalfsen 20.00 uur: ‘Roef Radtie op vekaanzie’, blijspel door toneelgroep Kolde’r’ in zaal Kappers te Hoonhorst 20.00 uur: ‘Zilveruitjes en augurken’, optreden Dito in Het Trefpunt te Balkbrug ZATERDAG 16 MAART 10.00-12.00 uur: inloop met workshops, fitheidstests, adviezen etc. bij Para Medisch Centrum Nieuwleusen 10.00-15.00 uur: open huis Philadelphia Zorg in appartementencomplex Kon. Julianastraat in Staphorst 11.00-16.00 uur: boerenmarkt, thema Leefstijl en gezonde voeding, in Vilsteren 15.00-17.00 uur: meezingmiddag met Mevrouw Vlinder in De Olmen te Nieuwleusen 19.45 uur: dansavond op grote dansvloer, in parochiehuis Emmastraat in Dalfsen 20.00 uur: ‘Roef Radtie op vekaanzie’, blijspel door toneelgroep Kolde’r’ in zaal Kappers te Hoonhorst’ 20.00 uur: ‘Tot wederdienst bereid’, klucht van UDI uit Veeningen bij Het Boskamp in Dalfsen 20.00 uur: ‘Ome Roef zit in de weg’, blijspel van Kunst en Vriendschap, bij de Vechtdalkok in Dalmsholte 21.30 uur: Proud 2B Fout, met het foute uur, live van Q-Music in ’t Witte Peerd te Nieuwleusen ZONDAG 17 MAART 14.00-16.30 uur: optreden Carolina & BluesMen bij partycentrum Het Boskamp in Dalfsen 15.00 uur: SIEN-dienst - aangepaste kerkdienst - in de Ontmoetingskerk te Nieuwleusen 15.00 uur: ‘Wishful Singing’ bij SKOA in de Reestkerk in Oud-Avereest 19.00 uur: gospelzanger Martin Brand speelt kerkentour ‘Zo goed als nieuw’ in De Bron in Staphorst MAANDAG 18 MAART 19.30 uur: Alzheimer Café, thema: wet- en regelgeving, in De Overkant in Dalfsen (inloop vanaf 19.00 uur) DINSDAG 19 MAART 13.30 uur: opfriscursus bridge met Jos Berger, thema Tegenspel, bij Bridge Sociëteit in Panoramazaal De Trefkoele+ in Dalfsen 19.45 uur: Margo Huggers uit Zwolle over ezeltrektocht (1.500 km.) naar Zuid-Frankrijk, bij Vrouwen van Nu in 't Witte Peerd in Nieuwleusen 20.00 uur: gemeentelijke informatieavond en ledenvergadering Plaatselijk Belang, in De Wiekelaar in Oudleusen WOENSDAG 20 MAART 14.00 uur: ‘Van niet pluis naar veilig thuis’, voorlichting voor ouderen in De Overkant te Dalfsen 14.00 uur: bingo voor senioren in buurtkamer van MFC Trefpunt in Balkbrug EXPOSITIES t/m 30 april: expositie schilderijen in olieverf van Dirk Jan Ekkel uit Mariënberg, in Anjerpunt Hoonhorst tot eind april: l’Art Brut’, expositie kunstwerken mensen met verstandelijke/psychische beperking, in kulturhus De Spil in Nieuwleusen tot eind april: expositie over Japan, met o.a. kimono’s, bij Schilderijenhuis Heileuver in Dalmsholte 24 maart t/m 26 mei: expositie schilderijen Azat Malik uit Ommen, in de Reestkamer te Oud-Avereest 5